Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Kultura
2011, br. 133, str. 401-412
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/kultura1133401M


Uticaj televizije na razvoj interesovanja kod mladih
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju

Sažetak

Potrošačko društvo u kome živimo nameće konformizam kao nužnu i poželjnu osobinu ličnosti. Malo je danas ljudi, kako mladih tako i starijih, koji kritički promišljaju, a ne samo slepo usvajaju i prate dešavanja koja ih okružuju. Ipak, ako želimo imati samoaktuelizovane ličnosti, što je jedan od ciljeva humanističke pedagogije, nužno je da ta ličnost ima razvijen kritički odnos prema konzumiranju različitih sadržaja, samim tim i medija. U radu se ukazuje na implikacije koje televizija može imati na razvoj interesovanja kod mladih. Televizija je jedan od vodećih faktora koji utiču na mlade u najširem smislu, stoga i na njihova interesovanja. Ovim putem smo pokušali da objasnimo uticaj televizije na mlade, različit karakter interesovanja, mehanizme nastanka i njihovu periodizaciju, kao i povezanost televizije i interesovanja. Istraživanjem je potvrđeno da televizija utiče na razvoj interesovanja kod mladih i da učestalost emitovanja jednog sadržaja povećava nivo interesovanja za taj sadržaj, kao i to da mladi imaju visok nivo interesovanja za televizijske sadržaje zabavnog i sportskog tipa. Međutim, opovrgnuto je da se interesovanja za određeni televizijski sadržaj odražavaju na ostala interesovanja mladih. Otvorena su i pitanja kritičkog mišljenja mladih prema medijima svih sadržaja, kvalitetu televizijskih sadržaja, pasivizaciji mladih, zainteresovanosti mladih za učešće u emisijama zabavnog tipa, nedoumicama oko učešća u emisijama edukativnog tipa i korišćenju edukativnih sadržaja koji se prikazuju na televiziji, kao podsticaj pri učenju.

Ključne reči

Reference

Bezdanov-Gostimir, S.S., Radinović, K.B. (2000) Dete sa 3 lista - porodica, škola, mediji. Subotica: Škola za roditelje OŠ Ivo Lola Ribar
Đermanov, J. (2005) Vaspitanje interesovanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Đorđević, B., Đorđević, J. (2007) Savremeni problemi društveno-moralnog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Đorđević, J.Đ. (1975) Mogućnost televizije u vaspitanju i obrazovanju. Beograd: Naučna knjiga
Đurić, D. (1997) Novinarska enciklopedija. Beograd: Beogradsko mašinsko-grafičko preduzeće
Gone, Ž. (1998) Obrazovanje i mediji. Beograd: Clio
Grandić, R. (2000) Slobodno vreme. Novi Sad: Misao
Milutinović, J. (2008) Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Pantić, D.J. (1980) Priroda interesovanja. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije / IIC SSOS
Plemenčić, Đ. (1982) Obrazovna delotvornost televizije. Zagreb
Vidanović, I. (2006) Rečnik socijalnog rada. Beograd
Zindović-Vukadinović, G.R. (2000) Mediji i vaspitanje. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 32, str. 118-131