Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Muzički talas
2006, vol. 13, br. 34-35, str. 16-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 14/07/2008
Pisana reč Berisalava Popovića - intelektalno-umetnički kredo
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

Sažetak

U studiji su obrađeni bitni aspekti napisa o muzici - studija, članaka kritika, itd. -čiji je autor poznati srpski kompozitor, teoretičar i muzički pisac Berislav Popović (1931-2002). Popović je bio i uvaženi profesor predmeta Muzički oblici na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. U svojim teorijskim istraživanjima on se, pre svega, usredsredio na muziku 20. veka i na procese oblikovanja relevantnih formi u tom periodu muzičke istorije. Međutim, bio je spreman da prihvati i neke stilske para-metre prošlosti ukoliko bi to doprinosilo boljem razumevanju savremenih usmerenja i kompozicionih orijentacija. U Popovićevim napisima o muzici mogu se uočiti određene bazične postavke i elementi: težnja ka revitalizaciji značaja energetskog impulsa u muzici, traganje za kvalitetom i istinskom novinom u muzici, kao i spremnost da istakne stvaralaštvo onih srpskih kompozitora koje je smatrao značajnim za savremenu srpsku muziku. Najznačajnije teorijsko ostvarenje Berislava Popovića jeste njegova knjiga Muzička forma ili smisao u muzici (1998).

Ključne reči

muzičko delo; muzički oblik; muzika i nauka; muzička estetika; muzička kritika; muzička pedagogija; značenje muzike; muzička energija; muzički kontrast; muzika i interdisciplinarnost; muzika 20. veka; integralni serijalizam; aleatorika; nivelacija; Udruženje kompo

Reference

*** (1983) Vokalinstra Vladana Radovanovića - autorizovani deo razgovora, vođenog 15. septembra na Trećem programu Radio Beograda. Zvuk, Sarajevo, 4, str. 34
Desimirović, V. (1996) Biološke osnove stanja svesti. u: Svest - naučni izazov 21. veka, Beograd: ECPD, Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija
Eko, U. (2000) Kako se piše diplomski rad. Beograd: Narodna knjiga/Alfa
Fajerabend, P. (1994) Nauka kao umetnost. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Hawking, S.W. (1988) Kratka povijest vremena. Rijeka-Opatija: Otokar Keršovani
Hofman, S. (1999) Berislav Popović: Muzička forma ili smisao u muzici, Clio, Kulturni centar Beograda, Beograd, 1998. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 14, str. 121-124
Miloradović, M. (1998) Na tragu muzičke nauke. NIN, Beograd, 2504, 24. 12. str. 47; 2
Ozgijan, P. (1985) Razvoj i oblici kadence u evropskoj muzici. Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti / FMU
Peričić, V., Kostić, D., Skovran, D. (1969) Muzički stvaraoci u Srbiji. Beograd: Prosveta
Peričić, V. (1977) Popović Berislav. u: Muzička enciklopedija, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 3, str. 110
Popović, B. (1967) Tipovi oblika kod savremene muzike. Beograd, habilitacioni rad, rukopis, latinica
Popović, B. (1998) Music form or meaning in music. Belgrade: Clio
Popović, B. (1998) Muzička forma ili smisao u muzici. Beograd: Clio
Popović, B. (1982) Uloga teoretskog obrazovanja u formiranju interpreta. Zvuk, Sarajevo, 4, str. 31
Popović, B. (1982) Nivelisano muzičko stvaralaštvo. u: Muzičko stvaralaštvo i kritika - tribina, Beograd: Marksistički centar organizacije SK
Popović, B. (1973) Muzika bez glasa. NIN, Beograd, 1175, 15.jul, str. 41-42
Popović, B. (1971) BEMUS. Beograd
Popović, B. (1961) Biennalsko svođenje računa - prvi muzički biennale u Zagrebu - pogledi i utisci. Zvuk, Beograd, 49-50, str. 499
Popović, B. (1967) Osvrt na četvrti Muzički bijenale u Zagrebu. Pro musica, Beograd, 24, str. 7 i 28
Popović-Mlađenović, T. (1994) Iz kompozitorske prakse šezdesetih godina u Beogradu. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, 14, str. 108-109
Popović-Mlađenović, T. (1995) Differentia specifica - iz kompozitorske prakse 60-ih godina u Beogradu / Differentia specifica: From the composers' practice of the 1960s in Belgrade. Muzički talas, br. 4-6, str. 37
Popovoć, B., Ozgijan, P., Maksimović, R. (1973) Naša muzika umire uspravno. NIN, Beograd, 1163, 22.apr, str. 42-43
Premate, Z. (1999) Muzička forma - energetski model u vremenu. Muzički talas, Beograd, 1-3, str. 170
Roland, B. (1986) Smrt autora. u: Beker Miroslav [ur.] Suvremene književne teorije, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Sabo, A. (2002) Berislav Popović 1931-2002. Novi Zvuk, Beograd, br. 20, str. 105
Stojanović-Novičić, D. (2002) Cool/hot and soft: Prolog, akcija i kadenca Petra Ozgijana. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 20, str. 70-75
Zatkalik, M. (2002) Izuzetan među velikima - sećanje na Berislava Popovića 1931-2002. Mokranjac, Negotin, 4, septembar, str. 79