Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2016, vol. 9, br. 1, str. 53-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/07/2016
doi: 10.5937/etp1601053K
Struktura i trend javnih rashoda u Republici Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: branimir.kalas@ef.uns.ac.rs, milospjanic@ef.uns.ac.rs, jelenadj@ef.uns.ac.rs

Sažetak

U savremenim javnim finansijama, pitanje javnih rashoda nameće se kao jedno od krucijalnih. Javni rashodi predstavljaju novčana izdvajanja neophodna za zadovoljenje javnih potreba. Utvrđivanje njihovog optimalnog nivoa predstavlja permanentni problem sa kojim se suočavaju sve države u globalnoj ekonomiji. S jedne strane, oni moraju biti dovoljni za pokrivanje svih potreba javnog karaktera, kako bi se omogućilo funkcionisanje same države, dok njihov prekomerni rast može dovesti do narušavanja potrebnog balansa u javnim finansijama određene države. Cilj rada jeste ukazivanje na relevantnost javnih rashoda u Srbiji i fokusiranje na njihovu strukturu i trend. Upravo je predmet rada usmeren na samu analizu u vremenskom periodu od 2011 - 2015. godine, pri čemu su uzeti u obzir izveštaji i strategije ključnih instanci u javnim finansijama u Srbiji kao što su Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija i Fiskalni savet.

Ključne reči

Reference

Allen, R., Tommasi, D. (2001) Upravljanje javnim izdacima - Priručnik za zemlje u tranziciji. OECD, dostupno na: http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/39367695.pdf
Fiskalni Savet (2016) Fiskalna kretanja - Godišnji izveštaj za 2015. godinu i analiza tekućih trendova. dostupno na: http://www.fiskalnisavet.rs/doc/mesecni-izvestaji/fiskalna_%20kretanja_%20godisnji_%20izvestaj_2015_%20analiza%20tekuih%20trendova.pdf
Henrekson, M. (1993) Wagner's Law: a Spurious Relationship?. Public Finance/ Finances Publiques, Vol. 48, No. 2, pp. 406-415
IMF International Monetary Fund Publication Services (2015) 2014 Article IV consultation and request for stand-by arrangement: Staff report. Washington, DC, Country Report No. 15/50, Po Box 922780, February
Kalaš, B.M., Milošević, S.S. (2015) Fiskalna politika i fiskalni tokovi u Republici Srbiji. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 213-234
Ministarstvo finansija (2015) Bilten javnih finansija, Vol. 136, Decembar ISSN 1452-0028, preuzeto sa: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten% 20javne%20finansije/bilten-136%2018032016.pdf
OECD (2007) Manual on sources and methods for the compilation of COFOG statistics: Classification of the functions of government (COFOG)
Oktayer, A., Oktayer, N. (2013) Testing Wagner´s Law for Turkey: Evidence from a Trivariate Causality Analysis. Prague Economic Papers, 22(2): 284-301
Petrović, P., Brčerević, D. (2014) Fiscal consolidation: Precondition for growth. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 1-2, str. 21-34
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije. Beograd: Data Status, drugo izdanje, ISBN 978-867478-203-3
Singh, B., Sahni, B.S. (1984) Causality Between Public Expenditure and National Income. Review of Economics and Statistics, 66(4): 630
Stakić, B., Jezdimirović, M. (2012) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum, Šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Vlada Republike Srbije-Ministarstvo finansija (2015) Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu. dostupno na: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Fiskalna%20 strategija%20za%202016_%20godinu%20sa%20projekcijama%20za%20 2017_%20i%202018_%20godinu.pdf
Vlada Republike Srbije-Ministarstvo finansija (2015) Nacionalni program ekonomskih reformi za period od 2015. do 2017. godine. dostupno na http:// www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/NERP%202015%20 -%20SRPSKI%20za%20WEB%20MFIN%2018_%203_%202015.pdf
Vlada Republike Srbije-Ministarstvo finansija (2015) Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. Novembar, dostupno na http:// www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2016/Program%20reforme% 20upravljanja%20javnim%20finansijama%202016-2020%20SR.PDF