Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2017, vol. 8, br. 1, str. 333-342
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/04/2017
doi: 10.5937/gufv1701333Z
Stavovi učitelja i studenata o integrativnom pristupu kao faktoru uspešne muzičke nastave u osnovnoj školi
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

Sažetak

Da bi korelacija između najbitnijih faktora, odnosno jedinica nastave: učenik - učitelj - sadržaji, bila uspostavljena i šire sagledana, potrebno je pristupiti učitelju kao nosiocu integrativnog pristupa u cilju kvalitetne realizacije svih muzičkih aktivnosti u razrednoj nastavi. U radu su konstatovane razlike između anketiranih učitelja i studenata - budućih učitelja. Takvim pristupom i detaljnom analizom o mogućnostima izvođenja integrativne nastave Muzičke kulture, otvaraju se i neka nova pitanja u oblasti muzičke pedagogije.

Ključne reči

Reference

Bratić, T., Filipović, L. (2001) Muzička kultura u razrednoj nastavi - priručnik za studente učiteljskog fakulteta i fakulteta umetnosti. Jagodina: Učiteljski fakultet
Brdarić, R. (1986) Pripremanje nastavnika za nastavu glazbene kulture. Zagreb: Školska knjiga
Jovanović, B. (2005) Škola i vaspitanje. Beograd: Eduka
Knežević, S., Đorđević, B. (2005) Metodika početne nastave muzike. Sombor: Učiteljski fakultet
Kojov-Bukvić, I. (1989) Metodika nastave muzičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kolarovska-Gmirja, V. (2012) Faktori na kvalitetnata muzička nastava. Skopje: Rukopis, predavanje br. 3
Krulj, R.S., Stojanović, S., Krulj-Drašković, J. (2007) Uvod u metodologiju pedagoških istraživanja sa statistikom. Vranje: Učiteljski fakultet, Centar za naučno-istraživački rad
Kučukalić, Z. (1980) Muzika i škola. Sarajevo: Svjetlost
Lekić, Đ., ur. (1991) Metodika razredne nastave. Beograd: Nova prosveta
Smiljković, S.Lj., Milinković, M. (2008) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture od I do IV razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z. (2000) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Univerzitet umetnosti
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Inovacije u nastavi. Vranje: Učiteljski fakultet
Vilotijević, N. (2006) Integrativna nastava prirode i društva. Beograd: Školska knjiga