Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2013, vol. 26, br. 2, str. 100-109
jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljeno: 10/02/2014
Integrisana ambijentalna nastava u kontekstu reformskih procesa u školi
aUniverzitet u Beogradu, Geografski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: slandjelkovic@gef.bg.ac.rs

Projekat

Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Sažetak

Razvoj komunikacione tehnologije i njeno korišćenje u obrazovne svrhe doveo je do toga da učenici veliki broj sati provode u virtuelnoj stvarnosti bez neposrednih kontakata sa vršnjacima, prirodom i društvenom sredinom. U tom smislu, u drugačijem kontekstu od školskog, ambijenti (muzeji, galerije, zoo-vrtovi, botaničke bašte, kulturne ustanove, istraživački centri) postaju sve značajniji resursi u funkciji formalnog obrazovanja i poseduju velike mogućnosti za učenje i poučavanje. Osnovni pravci reformskih promena imaju tendenciju demokratičnosti i decentralizacije u cilju ostvarivanja kvalitetnijeg vaspitanja i obrazovanja. U radu se razmatraju mogućnosti integrisane ambijentalne nastave u funkciji holističkog, integrativnog pristupa učenju i poučavanju kao sastavnog dela reformskih procesa u školi. Cilj ovog rada je da se ukaže na konstruktivne elemente ambijentalne nastave - autentičnost ambijenta, integracijski pristup u nastavi, tematsko planiranje i povezivanje škole sa neposrednim okruženjem.

Ključne reči

Reference

Anđelković, S. (2008) Integrated environmental tuition. u: Contemporary intentions in education, Skopje: University St. Curil and Methodius, Faculty of Pedagogy Ss. Climent of Ohrid Skopje, vol. 2, (111-117)
Anđelković, S., Bojković, D. (2009) Holistic and contextual learning and teaching in diferent environments in new educational paradygm. u: Škola po meri, Medulin: Sveučilište Jure Dobrile u Puli, str. 33-44
Ivić, I.D., i dr. (2001) Aktivno učenje i nastava. Beograd: Institut za psihologiju
Katz, G.L., Chard, S.C. (1989) Engaging childrens minds: The project approach. Norwood: Ablex Publishing Corporation
Marjanović, A. (1987) Tematsko programiranje - izvori, konceptualizacija, pedagoška razrada i primena, efekti. Predškolsko dete, 17(1-4): 39-55
New, R. (1992) The integrated early childhood curriculum: New perspectives from research and practise. u: The Early Childhood Curriculum: Review of Current research, 286-322
Sljunjski, E. (2001) Integrirani predškolski kurikulum - rad djece na projektima. Zagreb: Mali profesor
Stanisavljević-Petrović, Z. (2010) Menjanje odnosa prema prirodnom okruženju u koncepciji organizacije koja uči. Godišnjak za pedagogiju, (1), 83-95
Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa
Wishon, P.M., Crabtree, K., Jones, M.E. (1998) Curriculum for the primary Years: An integrative approach. New Jersey: Prentice Hall