Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2012, vol. 25, br. 1, str. 22-32
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Problemsko-otkrivajući model istraživačkog rada učenika
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: drago.brankovic@teol.net, branemikanovic@gmail.com

Sažetak

Autori u radu tragaju za modelom istraživačkog rada koji može doprinijeti efikasnijem osposobljavanju učenika za problemsko i otkrivajuće učenje. Za razvijanje takvog učenja u vaspitno-obrazovnom procesu neophodno je koristiti postupke koji učenicima omogućuju da samostalno rješavaju probleme i uče otkrivajući. Takvi modeli zasnovani su na savremenim teorijskim shvatanjima nastave i učenja. Rezultati proučavanja ukazuju na to da je problemsko-otkrivajući model istraživačkog rada moguće primijeniti u različitim oblicima i metodama učenja. Ovaj model je primjenljiv u dvije varijante: kada su poznate početna situacija i situacija cilja i kada su nepoznate i početna situacija i situacija cilja. Primjenom ovog modela moguće je usvajati nova znanja, primjenjivati postojeća, ali i tragati za novim postupcima provjere već usvojenih znanja. Problemsko-otkrivajući model istraživačkog rada učenika još uvijek se nedovoljno primjenjuje u vaspitno-obrazovnom procesu. Osnovni problem primjene modela sadržan je u nedovoljnoj osposobljenosti nastavnika za kreiranje različitih modela učenja, a posebno problemsko-otkrivajućeg modela.

Ključne reči

problemsko učenje; otkrivajuće učenje; istraživački rad učenika; modeli istraživačkog rada; problemsko-otkrivajući model

Reference

Andrilović, V. (2001) Samostalno učenje. Jastrebarsko: Naklada Slap
Branković, D. (2004) Teorijske osnove i izvedbeni modeli učenja stvaralačkog učenja. u: Interaktivno učenje, Banja Luka: TT - centar, IV, str. 49-91
Branković, D. (1999) Interaktivno učenje u stvaralačkoj nastavi. u: Suzić N. [ur.] Interaktivno učenje, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete Republike Srpske, str. 95-130
Branković, D. (2000) Strukturni pristup pedagoškim teorijama. Banja Luka: Filozofski fakultet, Radovi
Branković, D. (2001) Pedagoške teorije - naučne osnove i razvojni tokovi. Banja Luka: Univerzitet
Branković, D. (1999) Interaktivno učenje u stvaralačkoj nastavi. u: Suzić N. [ur.] Interaktivno učenje, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete Republike Srpske, str. 109-131
Đukić, M. (2003) Didaktičke inovacije kao izazov i izbor. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Klafki, W., Schulz, W., von Cube, F., Möller, C., Winkel, R., Blankertz, H. (1994) Didaktičke teorije. Zagreb: Educa
Kolb, D. (1984) Iskustvo kao izvor učenja i razvoja. www.businessballs.com, 10.12.2008.godine
Krkljuš, S. (1977) Učenje u nastavi otkrivanjem. Novi Sad: Radnički univerzitet Radivoj Ćirpanov
Marzano, R.J., Pickering, D.J., Pollock, J.E. (2006) Nastavne strategije - kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija. Zagreb: Educa
Mikanović, B. (2009) Pedagoški aspekti istraživačkog rada učenika. Nastava, Banja Luka, br. 1-2, 65-77
Mikanović, B. (2009) Pripremanje učenika za samousmjereno učenje. Radovi, Banja Luka, 12, 343-355
Ničković, R. (1970) Učenje putem rešavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Pešić, J.M. (1998) Novi pristup strukturi udžbenika - teorijski principi i konstrukcijska rešenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stevanović, M. (1984) Istraživanje učenika u nastavi. Tuzla: Univerzal
Stevanović, M. (2003) Interaktivna stvaralačka edukacija. Zagreb: Andromeda
Stevanović, M. (2000) Modeli kreativne nastave. Tuzla: IT
Šefer, J.P. (1997) Evaluacija efekata učenja naučno-istraživačkih postupaka kroz grupni rad u nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 46, br. 5, str. 591-610
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Španović, S. (2008) Didaktičko oblikovanje udžbenika - od otkrivajućeg vođenja do samousmerenog učenja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa
Vilotijević, M.V. (1996) Sistemsko-teorijske osnove nastavnog procesa. Beograd: Učiteljski fakultet