Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2009, br. 11, str. 61-72
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika - strategije, metode i faze razvoja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149054

Sažetak

U radu autori, s jedne strane ukazuju na kritičko mišljenje kao važan zadatak savremenog obrazovanja, a s druge strane na širinu i kompleksnost problema razvijanja i podsticanja ovog oblika mišljenja u vaspitno-obrazovnom radu. Nepostojanje jasne strategije i jedinstvenog stava među istraživačima i teoretičarima kada je u pitanju sadržajna zavisnost kritičkog mišljenja autori vide samo kao jedan od mogućih problema. U radu daju pregled strategija, metoda i faza kroz koje prolazi razvoj kritičkog mišljenja, onako kako ga vide brojni istraživači sa ovog područja.

Ključne reči

kritičko mišljenje; metode podučavanja kritičkog mišljenja; faze razvoja kritičkog mišljenja

Reference

*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 72
Branković, D. (2009) Ciljevi, kompetencije i ishodi vaspitanja i obrazovanja. u: Krstivoje Špijunović [ur.] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet, 79-88
Chaffee, J. (1996) Thinking critically. Boston: Houghton Mifflin
Cota-Bekvalac, M. (2001) Usavršavanje kritičkog mišljenja i komunikacijskih vještina edukativnom raspravom (debatom). Suvremena psihologija, 4, br. 1-2, str. 121-131
Danilović, M. (2009) Vaspitno-obrazovni ciljevi Evrope kao kriterijumi za vrednovanje kvaliteta obrazovnog procesa za društvo učenja i znanja. u: Krstivoje Špijunović [ur.] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet, 199-216
Đorđević, J. (1997) Diferencijacija i tipologija udžbenika. u: Vrednosti savremenog udžbenika 1., Užice: Učiteljski fakultet, 40-47
Elder, L., Paul, R. (1996) Foundation for critical thinking. San Francisco: Jossey-Bass
Ennis, H.R. (1987) A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. u: Baron J., R. Sternberg [ur.] Teaching Thinking, San Francisco, CA, itd: W.H. Freeman Publishing
Ennis, R.H. (1992) The degree to which critical thinking is subject specific: Clarification and needed research. u: Norris S.P. [ur.] The generalizability of critical thinking, New York: Teachers College Press, str. 21-37
Evropska komisija (2005) Obrazovanje u Evropi - različiti sistemi, zajednički ciljevi do 2010. godine. Pedagogija, br. 2, str. 256-271
Fisher, R. (1995) Teaching Children to Think. Cheltenham: Stanley Thornes
Gagne, M.R., Berliner, C.D. (1986) Pädagogische Psyhologie. Weinheim: Beltz
Glaser, R. (1984) Education and thinking: The role of knowledge. American Psychologist, 39(2): 93
Halpern, D.F. (1996) Thought and knowledge: An introduction to critical thinking. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
Halpern, D.F. (1999) Teaching critical thinking: Helping college students develop the skills and dispositions of a critical thinker. u: New Directions for Teaching and Learning, No. 80, str. 69-74
Kvaščev, R. (1969) Razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika - priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Maksić, S.B. (2006) Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Maričić, S. (2009) Operacionalizacija kritičkog mišljenja kao uslov njegovog razvijanja u nastavi matematike. u: Krstivoje Špijunović [ur.] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet, 479-488
McPeck, J.E. (1981) Critical thinking and education. New York: St. Martin's Press
Ministarstvo prosvete Republike Srbije - Sektor za istraživanje i razvoj (1997) Evropska dimenzija obrazovanja. Beograd
Oljača, M. (2007) Faze razvoja kritičkog mišljenja i mogućnosti delovanja na taj razvoj. u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 175-188
Paul, R. (1982) Teaching critical thinking in the 'strong sense': A focus on self-deception, world views and dialectical mode of analysis. Informal Logic Newsletter, Vol. 5, 2, 2-7
Pešić, J.M. (2006) Jedno shvatanje kritičkog mišljenja i njegova primena u konstrukciji udžbenika. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Plut, D., i dr. (2001) Kultura kritičkog mišljenja - program za razvijanje i podsticanje kritičkog mišljenja u redovnoj nastavi. Beograd: Institut za psihologiju i MOST
Rupnik, V.T., Kompare, A. (2006) Kritično mišljenje v šoli: strategije poučevanja kritičnega mišljenja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Siegel, H. (1988) Educating reason: Rationality, critical thinking and education. London-New York, itd: Routledge
Smith, C.B. (1990) Two approaches to critical thinking. Reading Teacher, vol. 44, br. 4, str. 350-361
Sternberg, R.J. (1987) Teaching thinking skills: Theory and practice. New York: Freeman
Špijunović, K., Maričić, S. (2007) Razvijanje kritičkog mišljenja učenika kao cilj i zadatak nastave matematike. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 8, str. 113-122
Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa