Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2015, vol. 65, br. 4, str. 697-713
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/nasvas1504697S


Nastavničke refleksije o evaluaciji sopstvenog rada
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: mstancic@ipi.ac.rs

Projekat

Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Sažetak

Evaluacija rada nastavnika se u obrazovnoj politici mnogih zemalja predstavlja kao značajno strateško rešenje u nastojanjima da se osigura kvalitet obrazovanja. Ipak, način na koji nastavnici razumeju evaluaciju sopstvenog rada i njihov odnos prema evaluaciji zastupljenoj u praksi nisu mnogo istraživane teme. Cilj istraživanja bio je da se dobije uvid u iskustva nastavnika s evaluacijom sopstvenog rada i u njihovo viđenjv mogućnosti da se evaluacija organizuje na drugačiji način. U istraživanju su učestvovala 24 nastavnika sa kojima smo o ovim temama razgovarali u okviru pet fokus grupa. Prikupljeni podaci obrađeni su metodom kvalitativne tematske analize sadržaja. Dobijeni nalazi pokazuju da nastavnici prepoznaju različite koristi od evaluacije, ali navode i brojne teškoće njene organizacije u praksi. Uprkos tome, nastavnici nemaju ideje za promene u praksi evaluacije koje bi mogle da razreše ove teškoće. Među nastavnicima prevladava gledište da je spoljašnja evaluacija najpoželjnija jer je objektivna, pri čemu se postignuće učenika smatra najboljim pokazateljem kvaliteta rada nastavnika. Nastavnička perspektiva o evaluaciji kao obuhvatnom sagledavanju svih aspekata sopstvenog rada javlja se tek u naznakama. Ovi nalazi upućuju na neophodnost jačanja kulture evaluacije u školama, kao i na značaj brižljivog koncipiranja sistema evaluacije u obrazovanju.

Ključne reči

evaluacija rada nastavnika; kvalitet rada nastavnika; profesija nastavnik; perspektiva nastavnika o evaluaciji

Reference

*** (2010) Nastavnici su bitni - kako privući, usavršavati i zadržati efikasne nastavnike. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Zavod za udžbenike
*** (2009/2013) Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/09, 52/11 i 55/13
*** (2012) Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 34
*** (2011) Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
*** (2010) Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
*** (2009) Teacher evaluation: A conceptual framework and examples of country practices. Retrieved September 16, 2010 from the World Wide Web http://www.oecd.org
*** (2006) The quality of teachers: Recommendations on the development of indicators to identify teacher quality. Brussels: ATEE
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72
Armstrong, T. (2008) Najbolje škole - kako istraživanje razvoja čovjeka može usmjeravati pedagošku praksu. Zagreb: Educa
Beerens, D.R. (2000) Evaluating Teachers for Professional Growth: Creating a Culture of Motivation and Learning. California: Corwin Press
Braun, V., Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101
Charmaz, K. (2006) Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage Publications
Chiu, L.F. (2003) Transformational Potential of Focus Group Practice in Participatory Action Research. Action Research, 1(2): 165-183
Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (2007) Beyond quality in early childhood education and care languages of evaluation. London-New York: Routledge
Danielson, C., McGreal, T.L. (2000) Teacher evaluation to enhance professional practice. Alexandria, Virginia: (ASCD) Association for Supervision and Curriculum Development
Džinović, V. (2014) Konstruisanje promene: profesionalni razvoj nastavnika osnovnih isrednjih škola. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Džinović, V. (2009) Using focus groups to give voice to school underachievers. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 284-296
Elo, S., Kyngäs, H. (2008) The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1): 107-115
Gibbs, G. (2007) Analysing Qualitative Data. London: SAGE Publications
Goe, L. (2007) The link between teacher quality and student outcomes: A research synthesis. Washington DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality, Report
Goldhaber, D., Anthony, E. (2003) Teacher quality and student achievement. New York: ERIC Clearinghouse on Urban Education
Hargreaves, A. (2004) Inclusive and exclusive educational change: emotional responses of teachers and implications for leadership. School Leadership & Management, 24(3): 287-309
Ingvarson, L., Rowe, K. (2007) Conceptualising and evaluating teacher quality: Substantive and methodological issues. Retrieved December 10, 2013 from the World Wide Web http://research.acer.edu.au/learning_processes/8
Krippendorf, K. (2004) Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks, CA: Sage, 2nd ed
May, T. (2011) Social Research - Issues, Methods and Process. Maidenhead, Hill: Open University Press & McGraw- Education, 4th edition
Mayring, P. (2000) Qualitative content analysis. Forum Qualitative Sozialforschung, Retrieved June 12, 2014 from the World Wide Web http://nbn-resolving.de/um:nbn:de:0114-fqs0002204
Muñoz, M.A., Chang, F.C. (2007) The Elusive Relationship Between Teacher Characteristics and Student Academic Growth: A Longitudinal Multilevel Model for Change. Journal of Personnel Evaluation in Education, 20(3-4): 147-164
Peine, J. (2007) The Educator's Professional Growth Plan: A Process for Developing Staff and Improving Instruction. Thousand Oaks, CA: Corwin Press
Peterson, K. (2000) Teacher Evaluation: A Comprehensive Guide to New Directions and Practices. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2nd edition
Rivkin, S.G., Hanushek, E.A., Kain, J.F. (2005) Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica, 73(2): 417-458
Smith, R.A. (2001) Formative Evaluation and the Scholarship of Teaching and Learning. New Directions for Teaching and Learning, 2001(88): 51-62
Stančić, M. (2011) Osnovni pristupi kvalitetu rada nastavnika i njihove odlike. u: Kačavenda N., Radić D., Pavlović Breneselović, Antonijević R. [ur.] Kvalitet u obrazovanju, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 203-220
Stančić, M. (2014) Načini evaluacije i građenje značenja kvaliteta rada nastavnika. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Stewart, D., Shamdasani, P., Rook, D. (2007) Focus Groups: Theory and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage, 2nd ed
Stronach, I. (2000) Kvalitet je ključ, ali da li je obrazovanje brava?, Posmatranje obrazovanja kroz proceduru kvaliteta. u: Konferencija Putevi prema kvalitetu u obrazovanju. april., Slovenia, Ljubljana: Open Society/Sola za Ravnatelje, 8-10
Stronge, J., Tucker, P. (2003) Handbook on teacher evaluation: Assessing and improving performance. Eye On Education Publications
Stronge, J.H., Gareis, C.R., Little, C.A. (2006) Teacher Pay and Teacher Quality: Attracting, Developing, and Retaining the Best Teachers. Thousand Oaks, CA: Corwin Press
Timmering, L., Snoek, M., Dietze, A. (2009) Identifying Teacher Quality: Structuring Elements of Teacher Quality. u: Montané M., Salazar J. [ur.] ATEE2009 Annual Conference Proceedings, Brussels: ATEE, pp. 376-388
Zeichner, K., Liston, D.P. (2014) Reflective Teaching, Introduction. New York and London: Routledge, second edition