Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 44, str. 279-293
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/bastina1844279M


Značaj i primena didaktičkih igara u predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Učiteljski fakultet, Leposavić
bFilozofski fakultet, Departman za pedagogiju, Niš

e-adresa: minic.vesna@gmail.com, marijaj@filfak.ni.ac.rs

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak

Rad govori o igri kao rukovodećoj aktivnosti dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Ona predstavlja oblik stvaralačke delatnosti, pomoću koje se dete celovito razvija, ispoljava sopstvenu ličnost, svoj karakter, individualne sklonosti i sposobnosti; doprinosi sveukupnom razvoju deteta, priprema ga za samostalan život, uči ga snalaženju u svakodnevnim situacijama, razumevanju problema i njihovom rešavanju. Nasuprot tradiconalnom shvatanju igre kao zabave, razonode i utroška vremena bez obaveza, savremena shvatanja se značajno razlikuju po tome što igra predstavlja spontano i prirodno stanje deteta, njegovu unutrašnju potrebu za aktivnošću, kroz koju najefikasnije usvajaju znanja, razvijaju veštine i sposobnosti, razumeju i usvajaju određene vrednosti, socijalizuju se i dr. Didaktički oblikovane igre na adekvatan način vode usvajanju osnovnih matematičkih pojmova, razvoju jezičkih sposobnosti, usvajanju znanja iz prirodne i društvene sredine, fizičkih, muzičkih i likovnih aktivnosti. Aktuelnost ove teme potvrđuje se činjenicom da je igra neophodna svakom detetu, bez izuzetaka, da vodi pozitivnom razvoju njihove ličnosti i razvijanju kreativnosti i stvaralaštva.

Ključne reči

Reference

Bogosavljev, M. (1997) Pokretne igre u dečjem vrtiću. Novi Sad: Dragon
Borisovič, E.D. (1990) Psihologija dečije igre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Duran, M. (2001) Dijete i igra. Zagreb: Neklada Slap
Džinović-Kojić, D. (2002) Fizičko vaspitanje predškolskog deteta. Beograd: Tipograf
Einon, D. (2003) Rano učenje. Novi Sad: Zmaj
Furlan, I. (1983) Čovjekov psihički razvoj. Zagreb: Školska knjiga
Holt, D. (1974) Kako deca uče. Predškolsko dete, 44
Horvat, L. (1986) Predškolsko vaspitanje i intelektualni razvoj. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hrnjica, S. (2003) Opšta psihologijasa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga Nova Infohome
Ivić, I. (1969) Razvoj saznajnih funkcija u predškolskom periodu. Beograd
Jović, N., Kuveljić, D. (2005) Kako stvarati prijatnu atmosferu za učenje - riznica igara. Beograd: Kretivni centar
Kajoa, R. (1985) Igre i ljudi. Beograd: Nolit
Kamenov, E. (2006) Dečija igra. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Kamenov, E. (1997) Intelektualno vaspitanje kroz igru. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kamenov, E. (2006) Vaspitanje predškolske dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kopas-Vukašinović, E. (2006) The role of play in pre-school and younger school age children. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 174-189
Manojlović, A., Mladenović, U. (2001) Psihologija predškolskog deteta. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Marković, M., Šain, M., Kovačević, I., Koruga, D., Ivanović, R., Belanski-Ristić, L., Krsmanović, M., Gajić, Z., Peković, D. (2000) Korak po korak 2. Beograd: Kreativni centar
Mirković, J. (2007) Igrolika nastava. Obrazovna tehnologija, Beograd, 1-2
Pavlović, B.M., Trakilović-Milićević, J. (2013) Negovanje i značaj tradicionalnih narodnih igra sa pevanjem u nastavi muzičke kulture. Uzdanica (Jagodina), vol. 10, br. 1, str. 217-232
Semjonovič, V.L. (1971) Igra i njena uloga u psihičkom razvitku deteta. Predškolsko dete, br. 1, 60
Smiljanić, V. (2009) Razvojna psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Stevanović, M. (2001) Predškolska pedagogija. Tuzla: Denfast, Knjiga 1
Stojaković, P. (2002) Pedagoška psihologija. Banja Luka: Filozofski fakultet, 1
Šain, M., Marković, M., Danevski, D., Pađan, M. (2000) Korak po korak. Beograd: Kreativni centar, 1
Trnavac, N., Mozetić, O., Stojanović, G., Kondžić, L., Jukić, R., Kragujević, G. (1991) Didaktičke igre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z., Stojanović, G., Drobni, T. (2000) Muzička radionica. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vučić, L. (2007) Pedagoška psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Zajcev, D. (1996) Dečje igre. Beograd, Stevanović