Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2015, vol. 64, br. 3, str. 531-545
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/nasvas1503531M


Kognitivistički pristup razvoju funkcionalnog mišljenja kod dece na predškolskom i ranom školskom uzrastu
Faculty of Philosophy, Nikšić, University of Montenegro, Montenegro

e-adresa: vele-nk@t-com.me, tabo@t-com.me, dijanav@ac.me, ramijo@t-com.me

Sažetak

Rad se bavi sagledavanjem kognitivističkog pristupa u razvoju funkcionalnog mišljenja na predškolskom i ranom školskom uzrastu, do polaska u školu i mlađim razredima osnovne škole. Novije naučno mišljenje o kapacitetu dečjeg mozga nedvosmisleno ukazuje na činjenicu da iskustvo koje deca svakodnevno dobijaju, način na koji primaju i odgovaraju na utiske iz okoline, stimulacije na koje reaguju, oblikuju njihov mozak i utiču na razvoj ličnosti u celini. U mozgu se odvija kontinuirana borba za dominaciju među neuronima čiji su produkt nove veze između aktivnih neurona i novi komandni putevi. Osnovna ideja autora je da ukažu na značaj pravilnog pristupa u razvoju na ranom uzrastu, do sedme godine života, gde se odvija najintenzivniji razvoj moždanih ćelija, i trasiraju putevi za ukupni razvoj ličnosti, te je ono što se detetu događa u tom periodu od presudne važnosti za dalje napredovanje. Cilj rada je da istakne uslovljenost ukupnog kognitivnog razvoja ličnosti razvojem mišljenja na ranom uzrastu, pa je otuda način stimulacije funkcionalnog razmišljanja deteta na ranom predškolskom uzrastu, kako u porodici, tako i u vaspitno-obrazovnoj ustanovi, izuzetno značajan i zahteva ozbiljniji pristup. Logički zadaci i problemske situacije su od presudnog značaja za razvoj logičkih struktura razmišljanja. Okruženje deteta, prirodno i društveno, stimuliše kooperativne aktivnosti više čula i pojačava uticaj na percepciju što povećava broj sinapsi. Metodički pristup aktivnostima, koje za produkt imaju funkcionalno razmišljanje dece ranog uzrasta, treba razvijati na nešto težim zahtevima od trenutnih njihovih mogućnosti kako bi stimulisali njihov dalji kognitivni razvoj.

Ključne reči

razvoj; rani uzrast; funkcionalno razmišljanje; metodički pristup; stimulacija

Reference

Berk, L.E. (2007) Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap
Berk, L.E., Winsler, A. (1995) Scaffolding Childern's Learning Vygotsky and Early childhood education. Washingon: National Association for the Education of Young Children
Bruner, J.S. (1996) The culture of education. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Buss, D. (1999) Evolutionary psychology: The new science of the mind. Boston: Allyn and Bacon
Case, R. (1992) The mind's staircase: Exploring the conceptual underpinnings of children's thought and knowledge. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
Ćebić, M. (2006) Početno matematičko obrazovanje predškolske dece. Beograd: Učiteljski fakultet
Denham, S.A., Bassett, H.H., Zinsser, K., Wyatt, T.M. (2014) How Preschoolers' Social-Emotional Learning Predicts Their Early School Success: Developing Theory-Promoting, Competency-Based Assessments. Infant and Child Development, 23(4): 426-454
Djačenko, O.M., Lavrentjeva, T.V. (1988) Psihički razvoj predškolske dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Duran, M. (2003) Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap
Green, L., Condy, J., Chigona, A. (2012) Developing the language of thinking within a classroom community of inquiry: pre-service teachers' experiences. South African Journal of Education, Vol. 32, No. 3, 319-330
Heckman, J.J. (2006) Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. Science, 312(5782): 1900-1902
Horvat, L. (1986) Predškolsko vaspitanje i intelektualni razvoj. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivić, I.D. (1987) Čovek kao animal symbolicum - razvoj simboličkih sposobnosti. Beograd: Nolit
Ivić, I.D. (1986) Vaspitanje dece ranog uzrasta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Johnson, M.H., de Haan, M. (2011) Developmental cognitive neuroscience. Oxford: Wiley Blackwell, 3rd ed
Jukić, S.A. (1997) Učenje učenja u nastavi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Kadum, V. (2005) Učenje rješavanjem problemskih zadataka u nastavi matematike. Pula: IGSA
Karmiloff-Smith, A. (1991) Beyond modularity: Innate constraints and developmental change. u: Carey S., R. Gelman [ur.] The epigenesis of mind: Essays on biology and cognition, Hillsdale: Erlbaum
Karoly, L.A., Bigelow, J.H. (2005) The economics of investing in universal preschool education in California. Arlington: RAND
Keller, H. (2007) Culture of Infancy. London: Lawrence Erlbaum Associates
Kopas-Vukašinović, E. (2006) Uloga igre u razvoju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 174-189
Kostić, A.Đ. (2010) Kognitivna psihologija. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Kragić,, Bruno, i.Ć. (2009) Igra - put k multidimenzioniranom mišljenju, Na tragu filozofije za djecu. Zagreb: Institut za filozofiju
Mccain, M.N., Mustard, J.F. (1999) Early years study: Reversing the real brain drain. Toronto: Ontario Children's Secretariat
Meintjes, H., Grosser, M. (2010) Creative thinking in prospective teachers: the status quo and the impact of contextual factors. South African Journal of Education, Vol. 30, No. 3, 361-387
Montesori, M. (2007) Od detinjstva do adolescencije. Beograd: DN Centar
Moodley, V., Languages, D.of, Literacies and Literatures In Isizulu, Afrikaans, E.and, Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Africa, S. (2013) In-service teacher education: asking questions for higher order thinking in visual literacy. South African Journal of Education, 33(2): 1-18
Ognjenović, P. (2002) Psihologija opažanja. Beograd: Zavod za udžbenike
Pere-Klermon, A. (2004) Socijalna interakcija i intelektualni razvoj. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Phelan, T.W. (2005) Sve o poremećaju pomanjkanja pažnje simptomi, dijagnoza i terapija u djece i odraslih. Lekenik: Ostvarenje
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1990) Psihologija deteta. Novi Sad: Dobra vest
Pijaže, Ž. (1997) Psihologija inteligencije. Beograd: Nolit
Pitt, C., Luger, R., Bullen, A., Phillips, D., Geiger, M. (2013) Parents as partners: Building collaborations to support the development of school readiness skills in under-resourced communities. South African Journal of Education, 33(4): 1-14
Podđakov, N.N. (1992) Praktično mišljenje kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rajević, R. (2009) IQ deteta - briga roditelja. Novi Sad: Abeceda
Rajović, R. (2010) NTC sistem učenja metodički priručnik za vaspitače. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov'
Rogoff, B. (2003) The cultural nature of human development. New York: Oxford University Press
Rossouw, D. (2009) Educators as action researchers: some key considerations. South African Journal of Education, 29(1)
Shonkoff, J.P., Phillips, D. (2000) From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. Washington: National Academy Press
Temple, Ch., i dr. (2000) Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja. u: Vodiči I-VIII, Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju
Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (2004) Dječja psihologija - moderna znanost. Zagreb: Naklada Slap
Vigotski, L.S. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vigotski, L.S. (1996) Pitanja teorije i istorije psihologije. u: Sabrana dela, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, vol. 1