Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Kultura
2011, br. 133, str. 382-397
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 21/02/2012
doi: 10.5937/kultura1133382S
Medijsko vaspitanje u vrtiću
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za pedagogiju

Projekat

Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Sažetak

Mas-mediji čine sastavni deo životnog konteksta u kome odrastaju deca. Čineći integralni deo procesa socijalizacije i vaspitanja, mas-mediji podučavaju decu činjenicama, ponašanju, normama, vrednostima, načinu na koji svet funkcioniše, formiranju pogleda na svet. Najveći deo slobodnog vremena deca u porodici i vrtiću provode uz različite vrste medija, te je shodno tome, sasvim opravdano govoriti o medijskom vaspitanju. Temeljni cilj medijskog vaspitanja jeste sticanje medijskih kompetencija. Medijsko vaspitanje u predškolskim ustanovama bazira se na iskustvima predškolske pedagogije, pri čemu se u vaspitno-obrazovnom radu potencira aktivni i kreativni odnos prema medijima. Značajan činilac medijskog vaspitanja jeste sticanje znanja i veština vezanih za medije, odnosno sticanje i razvoj medijske pismenosti. Zbog sve većeg uticaja medija na svakodnevni život čoveka, medijska pismenost se aktuelizuje i postaje značajan zadatak u vaspitanju, počev od najmlađih uzrasta do odraslog doba.

Ključne reči

Reference

*** Conference on media literacy. New Jersey: Transaction Publishers
Alić, S. (2010) McLuhan, Najava filozofije medija. Zagreb: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Andjelković, N. (2008) Dete i računar u porodici i dečijem vrtiću. Beograd: Beoknjiga
Andreason, M.S. (2001) Evaluation in the familys use of television: An overview. u: Brayant I., Brayant I.A. [ur.] Television and the American family, Hillsdale: Lawrence Erlbaum, second edition, str. 3-30
Aufderheide, P. (1997) Media literacy: From a peport of the national leadership conference on media literacy. u: Kubey R. [ur.] Media literacy in the information age, Transaction Pubilshers, str. 79-86
Aufderheide, P. (1993) Media literacy: From a report of the national leadership. u: Buckingham D. [ur.] Children talking television: The making of televison literacy, London
Bal, F. (1998) Moć medija - mandarin i trgovac. Beograd: Clio
Criticos, C. (1997) Media education for a critical citizenry in South Africa. u: Kubey R. [ur.] Media literacy in the information age, New Brunswick, str. 229-240
Gone, Ž. (1998) Obrazovanje i mediji. Beograd: Clio
Kamenov, E. (1997) Model B - Osnova programa vaspitno- obrazovnog rada sa predškolskom decom. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
Kamenov, E.E. (2002) Predškolska pedagogija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Korać, N.M. (1992) Vizuelni mediji i saznajni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lemiš, D. (2008) Deca i televizija. Beograd: Clio
Liebert, R.M., Sprafkin, J.N., Davidson, E.S. (1998) The early window effects of television on children and youth. New York: Pergamon Press
Livingstone, S., Bovill, M. (2001) Children and Their Changing Media Environment a European Comparative Study. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates
Podđakov, N.N. (1984) Praktično mišljenje kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stanisavljević-Petrović, Z. (2009) Uloga nastavnika i primena obrazovne tehnologije u školi. u: Danilović M., Popov [ur.] Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Novi Sad-Beograd, (5)
Zgrabljić-Rotar, N., ur. (2005) Medijska pismenost i civilno društvo. Sarajevo: Media Centar