Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 24  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2002, vol. 7, br. 1, str. 75-83
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
Karakteristike ličnosti diplomiranih oficira policije
aPolicijska akademija
bInstitut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Sažetak

Cilj ovog rada bio je da se ispitaju karakteristike ličnosti diplomiranih oficira policije. Uzorku od 208 ispitanika bila su zadata 3 kognitivna i 8 konativnih testova. Rezultati su upoređeni sa populacionim normama i bilo je zaključeno da su diplomirani oficiri policije intelektualno natprosečne i dobro prilagođene osobe koje su u mogućnosti da izvršavaju najsloženije zadatke i dužnosti. Analiza međuodnosa kvantitativnih karakteristika pokazala je postojanje nelinearnih veza između najvažnijih konativnih regulatora pa je zaključeno da odnosi u tom delu psihološkog prostora definitivno nisu linearni.

Ključne reči

Reference

Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z. (1992) KON 6 - kibernetička baterija konativnih testova. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Momirović, K., Hošek, A.V., Popović, D.A. (2000) Jedna mera udaljenosti uzorka od populacije: Uniserijalni koeficijent korelacije. Statistička revija, vol. 49, br. 1-4, str. 3-10
Momirović, K., Hošek, A.V. (1999) Jedna asimetrična mera asocijacije između dve kvantitativne varijable. Psihologija, vol. 32, br. 1-2, str. 117-124
Wolf, B., Momirović, K., Džamonja, Z. (1992) KOG 3 - baterija testova inteligencije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju