Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 24  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2001, br. 36, str. 47-54
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Inteligencija i psihopatija
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Sažetak

Na reprezentativnom uzorku od 647 ispitanika muškog pola, starih od 19 do 27 godina, analizirane su relacije inteligencije i psihopatije na osnovu rezultata u 25 testova za procenu efikasnosti perceptivnog, serijalnog i paralelnog procesora i četiri testa psihopatije. Nađena je jedna značajna kanonička korelacija (0.57) koja se mogla pripisati poremećajima funkcionisanja centralnog, perceptivnog, paralelnog, i, naročito, serijalnog procesora kod ispitanika sa psihopatskim sklopom ličnosti.

Ključne reči

Reference

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Washington, DC, 4th ed
Hošek, A.V. (1994) Predlog postupaka za procenu efikasnosti procesa socijalizacije. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, vol. 1, br. 1-2, str. 229-250
Jevtić, D.M. (1960) Sudska psihopatologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Lazović, A. (1986) Poremećaji ličnosti - psihopatije, sociopatije, karakterne neuroze. u: Kecmanović Dušan [ur.] Psihijatrija, Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, 28: 639-649
Mesarovic, M.D., Takahara, Y. (1975) General systems theory: Mathematical foundations. New York-San Diego, itd: Academic Press
Radulović, D.M. (1998) Bihejvioralne i neurofiziološke karakteristike psihopatskih prestupnika. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 36, br. 2, str. 125-146
Wolf, B., Momirović, K., Džamonja, Z. (1992) KOG 3 - baterija testova inteligencije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju