Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2011, vol. 60, br. 3, str. 367-377
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna polemika

Zašto su nastavne metode u našim školama nedovoljno raznovrsne?
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: mimitrovic@open.telekom.rs

Sažetak

U prilogu se problematizuje pitanje zašto metode u nastavi u našoj sredini nisu dovoljno raznovrsne. Okvir problematizovanja čine različita naučna saznanja koja upućuju na neophodnost raznovrsnih metoda i tehnika rada u nastavi, reformski proces obrazovanja u Srbiji započet početkom dvehiljadite godine, kao i neki empirijski uvidi o vrstama i načinu korišćenja metoda u nastavi. Najnoviji radovi o metodama nastave, s jedne, i o profesiji nastavnik, s druge strane, ukazuju ne samo na nužnost korišćenja različitih metoda već i na potrebu da nastavnik razvija i u praksi istražuje odgovarajući metodski postupak. U prilogu razmatramo koliko je započeti reformski proces obezbedio uslove za autonomnu ulogu nastavnika u kreiranju obrazovanja različitim metodama i koje još obrazovne i normativne okolnosti imaju uticaja na ovu autonomiju nastavnika u našoj sredini. Problematizujući ovo pitanje zaključile smo da je mnogo više faktora koji ograničavaju profesionalnu autonomiju nastavnika i stavljaju ga pred suprotstavljene profesionalne zahteve od onih koji mu otvaraju prostor za autonomno oblikovanje i razvijanje nastave.

Ključne reči

nastavna metoda; obrazovanje nastavnika; reformski proces; profesionalna autonomija nastavnika; implicitne pedagogije nastavnika

Reference

Bruner, J. (2000) Kultura i obrazovanje. Zagreb: Educa
Creswell, J. (1997) Creating worlds: Constructing meaning. Portsmouth: Heinemann
Delor, Ž. (1996) Obrazovanje - skrivena riznica - UNESKO: Izveštaj Međunarodne komisije o obrazovanju za XXI vek. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije - Sektor za istraživanje i razvoj obrazovanja
Edelsky, C., Altwerger, B., Flores, B. (1991) Whole language: What's the difference?. Portsmouth: Heinemann
Johnson, D.W., Johson, R.T., Stanne, M.B. (2000) Cooperative learning methods: A meta analysis. http://www.clcrc.com/pages/cl-methods.htlm
Klafki, W. (1994) Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-konstruktivne znanosti u odgoju. u: Didaktičke teorije, Zagreb: Educa
Kumaravadivelu, B. (2006) TESOL methods: Changing tracks, challenging trends. TESOL Quarterly, vol. 40, br. 1, str. 59-81
Meyer, H. (2002) Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa
Meyer, H. (2005) Što je dobra nastava?. Zagreb: Educa
Mitrović, M. (2006) Obrazovna praksa razvijanja pismenosti u institucionalnom kontekstu. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Mitrović, M. (2011) O novim konceptima metoda u nastavi. Pedagogija, vol. 66, br. 1, str. 168-172
Morin, E. (2002) Odgoj za budućnost. Zagreb: Educa
Radulović, L. (2008) Obrazovanje nastavnika - zajednički problemi i naše specifičnosti. u: Alibabić U.Š., A.Pejatović [ur.] Obrazovanje i učenje pretpostavke evropskih integracija, Beograd: IPA
Radulović, L.R. (2011) Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu. Beograd: Filozofski fakultet
Rajović, V., Radulović, L. (2007) Kako nastavnici opažaju svoje inicijalno obrazovanje - na koji način su sticali znanja i razvijali kompetencije. Nastava i vaspitanje, vol. 56, br. 4, str. 413-434
Roeders, P. (2003) Interaktivna nastava - dinamika efikasnog učenja i nastave. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Štambuk, M., ur. (1986) Svako dete može da uči. u: Redakcija radova CRESAS istraživačkog centra, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa