Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2004, br. 90, str. 181-190
Polupatuljci u subspontanom potomstvu i sinteza patuljastih kultivara crvenog hrasta
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: Quercus borealis Michx.; polupatuljak; patuljak; oplemenjiva-nje; kultivar
Sažetak
U radu su izneti osnovni podaci o pojavi polupatuljaka u subspontanom potomstvu severnog crvenog hrasta. Kalemljenjem plemki sa polupatuljastih stabala na podloge srodnih vrsta skraćuje se juvenilna etapa odnosno ubrzava pojava cvetanja, indikuju se samooplodnja i mogućnost ukrštanja u srodstvu. Specifičnost poduhvata zahteva: (1) definisanje tipa željenog kultivara; (2) izradu modela kultivara i (3) određivanje genetičke prirode zamišljenog kultivara. Izgradnja kultivara je u osmišljenom i dugotrajnom delovanju.
Reference
Eisenreich, A. (1959) Schnell-wachsende Holzartem. u: Inostran. Literaturi, Moskva, prevod
Harrlow, W., Harrar, E., Hardin, J., White, F. (1996) Quercus rubra L. northern red oak. u: Textbook of dendrology, New York, (331-334)
Isajev, V.V., Šijačić-Nikolić, M.T. (2003) Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka. Beograd: Šumarski fakultet
Jovanović, B.M. (2000) Dendrologija. Beograd: Šumarski fakultet
Kolesnikov, A.I. (1958) Dekorativnie formi drevesnih porod. Moskva: Ministarstva kommun, hozjajstva RSFSR
Tucović, A., Jovanović, B., Jovanović, M., Vuletić, D. (1972) Develop breeding techniques of oaks. Belgrade: Inst. Forest and Wood ind, Final technical report (FG-YU-123)
Tucović, A., Jovanović, M. (1973) Dve interesantne strane vrste hrastova (Quercus alba L. i Quercus macranthera Fisch. et Mey) u parku Učiteljske škole u Svetozarevu. Glasnik Šumarskog fakulteta, 44, (131-149)
Tucović, A., Stilinović, S. (1981) Oplemenjivanje drveća sa aspekta urbanog šumarstva. u: Radovi sa godišnjeg sastanka Sekcije za oplemenjivanje šumskog drveća Zajednice Šum. fakulteta i instituta Jugoslavije, Zagreb, br. 44, str. 54-68
Vilotić, D.M. (2000) Uporedna anatomija drveta. Beograd: Šumarski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF0490181S
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci