Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27
članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
Politeia
2018, vol. 8, br. 15, str. 9-31
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/02/2019
doi: 10.5937/politeia0-16844
Creative Commons License 4.0
Samoprocjena zadovoljavanja potreba djece izložene roditeljskom zanemarivanju i zloupotrebi
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresa: dragana.scepovic@fpn.unibl.org

Sažetak

Složenost i zahtjevnost roditeljske uloge ogleda se u brojnim zadacima roditeljstva. Roditelji imaju najveću odgovornost za razvoj i formiranje ličnosti djeteta, za zadovoljavanje ne samo egzistencijalnih nego i drugih potreba djeteta. Predmet empirijskog istraživanja, čiji su rezultati prikazani u radu, jeste samoprocjena zadovoljavanja potreba djece sa različitim iskustvima u odnosima sa roditeljima. Cilj istraživanja jeste ispitati da li postoji razlika u samoprocjeni zadovoljavanja potreba djece čiji roditelji zanemaruju roditeljske dužnosti i/ili zloupotrebljavaju roditeljska prava i djece koja odrastaju u funkcionalnim porodicama. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 114 ispitanika koji su činila dva subuzorka: subuzorak djece čiji roditelji zanemaruju roditeljske dužnosti i/ili zloupotrebljavaju roditeljska prava i kojima je zbog toga izrečena mjera stalnog nadzora centra za socijalni rad nad vršenjem roditeljskog prava, i subuzorak djece koja odrastaju u funkcionalnim porodicama. U istraživanju su korištene osnovne, opštenaučne i metode prikupljanja podataka. Dobijeni rezultati su, na osnovu analiza čije su vrijednosti p = .564 (analize MANOVA) i p = .276 (diskriminativne analize), pokazali da nije utvrđena statistički značajna razlika i jasno definisana granica između dva subuzorka istraživanja pri samoprocjeni zadovoljavanja bioloških potreba (.499), potreba za sigurnošću (.840), potreba za pripadanjem i ljubavlju (.311) i potreba za poštovanjem (.213). Na osnovu vrijednosti p = .172 (analize MANOVA) i p = .093 (diskriminativne analize), utvrđeno je da ne postoji razlika, ali da postoji jasno definisana granica između grupa ispitanika u odnosu na zadovoljavanje potreba (motivi rasta). Koeficijent diskriminacije upućuje na to da je najveći doprinos diskriminaciji grupa ispitanika na dimenzijama: potreba za samoaktuelizacijom (.035), transcendentne potrebe (.017) i potrebe za estetikom (.004). Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da, iako ne postoje značajne razlike u samoprocjeni zadovoljavanja potreba (motivi nedostatka) djece koja odrastaju u funkcionalnim porodicama i djece čiji roditelji zanemaruju roditeljske dužnosti i/ili zloupotrebljavaju roditeljska prava, negativan uticaj poremećenih porodičnih odnosa uočava se u odnosu na njihovu percepciju zadovoljavanja potreba (motivi rasta).

Ključne reči

Roditeljsko zanemarivanje; roditeljske zloupotrebe; potrebedjece

Reference

*** (2012/2016) Zakon o socijalnoj zaštiti. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 37/12. i 90/16
*** (1989) Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta. http://www.un.org, 16. 08. 2011
Glasser, W. (2000) Teorija izbora: nova psihologija lične slobode. Zagreb: Alinea
Janković, J. (2008) Obitelj u fokusu. Zagreb: Etcetera
Killen, K. (2001) Izdani - zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Toburn, J. (1994) Child placement Principles and practice. Surrey: Ashgate publishing
Trebješanin, Ž. (2008) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture
Vidanović, I. (2006) Rečnik socijalnog rada. Beograd: Tiro - erc
World Health Organisation (1999) Report on consultation on child abuse prevention. Geneva, 29-31. March
Zvonarević, M. (1985) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga
Žiropađa, Lj. (2009) Uvod u psihologiju. Beograd: Čigoja štampa