Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2015, vol. 67, br. 5, str. 287-314
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 17/02/2016
doi: 10.5937/vojdelo1505287A
Sistem vrednosti pripadnika Vojske Srbije u kontekstu reformi društva
Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Sažetak

Interesovanje za proučavanje vrednosti u društvenim naukama, a posebno u oblasti psihologije, ima veliki teorijski i praktični značaj. Jedan od razloga jeste njihova relativna stabilnost, koja omogućava da se buduće ponašanje ljudi i društvena kretanja predviđaju, čak uspešnije nego na osnovu poznavanja nekih drugih dispozicija i karakteristika ličnosti. Društveno-politička i ekonomska reforma kroz koju prolazi naše društvo, uključujući i reforme kroz koje je prošla Vojska, nesumnjivo ostavljaju traga na vrednosnom sistemu, tako da izučavanje vrednosti čini aktuelan društveni i saznajni problem koji zahteva naučni odgovor. Prateći promene u društvu i reforme kroz koje je prošla VS, u periodu od 2006. do 2008. sprovedeno je obimno istraživanje koje je, pored ostalog, bilo fokusirano na dva osnovna pitanja: Kakva je postojeća struktura vrednosti i kojim vrednostima pripadnici Vojske Srbije pridaju najveći značaj, u uslovima aktuelne reforme Vojske i tranzicije države. Da li je, i u kom pravcu, došlo do promene sistema vrednosti pripadnika Vojske Srbije, pod uticajem aktuelnih socijalnih, političkih, bezbednosnih i drugih okolnosti i promena u društvu, u odnosu na period neposredno pre započinjanja procesa reformi. Istraživanje je imalo karakter terenske eksplorativne studije, zasnovane na modelu preseka (cross-sectional model). U okviru analize podataka, pored korelacione i multivarijantne analize, uključena je i kvalitativno-deskriptivna i statističko-komparativna analiza. Istraživanje je obavljeno na prigodnom uzorku ispitanika koji je obuhvatao oko 10% profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Skup nezavisnih varijabli odnosio se na određene osobine ličnosti, kao i na socio-demografske karakteristike, dok se skup zavisnih varijabli odnosio na sistem vrednosti (31 pojedinačna vrednost). Za ispitivanje nezavisnih varijabli korišćeni su sledeći instrumenti: Ajzenkovi upitnici A, C, BESK i EPQ test ličnosti, kao i test za ispitivanje dimenzija self-koncepta (Genself-40), dok je za ispitivanje socio-demografskih karakteristika korišćen posebno konstruisan upitnik. Za ispitivanje zavisnih varijabli, tj, sistema vrednosti, korišćena je lista od 31 vrednosti, koja je primenjivana u ranijim istraživanjima vrednosti u vojnoj sredini. U ovom radu prikazujemo samo deo rezultata koji se odnose na strukturu i promene u sistemu vrednosti pripadnika Vojske. Istraživanje je pokazalo, kada je reč o preferencijama realno ispitivanih manifestnih vrednosti, da dominiraju socijalne vrednosti: porodica, pravda, čast, samopoštovanje, bezbednost zemlje, obrazovanje, ljudska prava, odgovornost, sreća i ekonomski napredak države. Struktura ispitivanih manifestnih vrednosti (31 vrednost) može se objasniti pomoću manjeg broja latentnih vrednosti (5 faktora): 1. racionalno-humanistička vrednosna orijentacija, 2. slobodarski duh i patriotizam, 3. uspeh i porodična sigurnost, 4. religioznost i tradicionalizam, 5. kulturni hedonizam naspram porodične vezanosti. Kada je reč o pravcu promena, na osnovu ovog istraživanja, zapaža se tendencija da opšte vrednosti, kao što su humanizam i patriotizam, ostaju i dalje stabilne kroz vreme, tako da se može govoriti o nekim terminalnim vrednostima. Ove vrednosti su visoko rangirane i prihvaćene od većine ispitanika u istraživanju, što ukazuje na pozitivan humanističko-patriotski vrednosni profil pripadnika Vojske.

Ključne reči

Reference

Alargić, D. (2013) Karakteristike pojedinca kao činioci sistema vrednosti pripadnika Vojske Srbije. Doktorska disertacija
Biro, M. (1998) Poverenje građana srbije u zakonsku praksu i pravne institucije. Glasnik Advokatske komore Vojvodine. Novi Sad, Vol. LVIII. (191-196)
Filjak, T., i dr. (2005) Vojna psihologija. Zagreb: MO Republike Hrvatske, 2
Ingelhart, R. (2000) Worlds values surveys (istraživanje)
Ingelhart, R. (2004) Human beliefs and values a cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 value surveys. Mexico: Siglo XXI Editores
Kaprara, Đ.V., Ćervone, D. (2003) Ličnost - determinante, dinamika i potencijali. Beograd: Dereta
Kordić, Lj. (2007) Vrednosne orijentacije mladih za privredni razvoj. Novi Sad: Privredna akademija, doktorska disertacija
Kuzmanović, B. (1995) Uvodna razmatranja za istraživanje promena vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Psihološka istraživanja, (7): 9-15
Marček, J., Alargić, D. (2007) Vrednosne orijentacije pripadnika vojske Srbije. Novi Glasnik, 89-96); 4
Marček, J., Alargić, D. (2008) Preferencija vrednosti profesionalnih i neprofesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Vojno delo, vol. 60, br. 1, str. 124-139
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Mirić, J. (2011) Okrugli sto Istorija i ličnost u Srbiji. u: Zbornik radova. 59 Naučno-stručni skup psihologa Srbije Sokobanja, jul. 1-4
Mišić, Ž.R. (1907) Strategija - veština ratovanja. Beograd: Nova štamparija Davidović
Pajević, D., Kasagić, Lj. (2002) Psihologija. Beograd: Studio MC
Pajević, D., Marček, J., Danić, N. (2005) Vrednosti i životni stilovi studenata Vojne akademije. u: Damnjanović P. i dr. [ur.] Aktivnosti studenata u vaspitno-obrazovnom procesu, Beograd: Vojna akademija
Pajević, D., Marček, J.J., Danić, N. (2004) Preferencije vrednosti studenata Vojne akademije. Vojno delo, vol. 56, br. 3, str. 115-132
Pantić, D.J. (1990) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Pavlović, Z. (1990) Vrednosti samoizražavanja u Srbiji u potrazi za demokratskom političkom kulturom. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Ponoš, Z. (2007) Transformacija vojske Srbije - izazovi i odgovori. Vojno delo, vol. 59, br. 3, str. 9-30
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: Free Press
Schwartz, S.H., Bilsky, W. (1990) Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5): 878
Skinner, B.F. (1971) Beyond freedom and dignity. New York: Alfred Knopf
Toffler, A. (1970) Future shock. New York: Bantam Books
Tomić, Z. (2009) News age. Beograd: Službeni glasnik
Vasović, M.D. (1997) Vaspitanje za demokratiju - problemi transfera. u: Avramović Zoran [ur.] Demokratija, vaspitanje, ličnost, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 150-162
Vasović, M.D. (1988) Porodično vaspitanje i vrednosna orijentacija aktivizma. Psihologija, vol. 21, br. 3, str. 46-58