Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2011, br. 17, str. 39-55
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 29/02/2012
Faze razvoja sporta u Beogradu na osnovu procene motivacije
nema

Sažetak

Predmet istraživanja je istorija sporta u Beogradu od pojave sporta u njemu do danas da bi se na osnovu procene motivacije utvrdile faze razvoja sporta. Istraživanje je obavljeno relevantnom naučnom metodologijom na osnovu dostupne istorijske i stručne građe iz pisanih izvora potkrepljene originalnim fotografijama. Cilj istraživanja je bio da se utvrde faze razvoja sporta u Beogradu na osnovu procene motivacije. Na osnovu cilja su postavljeni sledeći zadaci: utvrditi motive za bavljenje sportom u Beogradu kroz istoriju, utvrditi na osnovu motiva faze u razvoju sporta u Beogradu; utvrditi granične događaje za kraj svake faze i početak naredne, utvrditi da li ti granični događaji važe za sve sportske grane i utvrditi ima li sportskih grana koje nisu prošle kroz sve faze. Generalna hipoteza glasi: motivi za bavljenje sportom u Beogradu su se menjali kroz istoriju, a radne hipoteze su: 1) motivi za bavljenje sportom su bili: zdravlje, zabava i zarada, 2) na osnovu motiva za bavljenje sportom u Beogradu mogu da se izdvoje tri faze, 3) za fudbal, kao najrazvijeniju sportsku granu, prva faza je trajala od njegove pojave do 1927, druga od 1927. do 1967, a treća od 1967. pa nadalje, 4) kod ostalih sportskih igara (košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo) prva faza je trajala od njihove pojave do 1967, druga od 1967. do 1992, a treća traje od 1992. i 5) neke sportske grane nisu prošle kroz sve faze. Kroz teorijski okvir je pokazano kako se kretala istraživačka misao kroz oblast igara i sporta. Autor zastupa stav da istorijski razvoj nema kraj, pa zato smatra da i njegova klasifikacija faza u razvoju sporta na osnovu motivacije kroz izvestan period može da bude proširena nekim novim motivima za bavljenje sportom.

Ključne reči

sport; motivi; zdravlje; zabava; zarada; istorija sporta u Beogradu; klasifikacija sporta

Reference

*** (1981) Le Comité International Olympique. Lausanne: Comité International Olympique
*** (1933) Soko 1903-1933. Beograd: SK Soko
*** (1984) Sportski leksikon. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža'
*** (2006) 110 godina fudbala u Srbiji. Beograd: Fudbalski savez Srbije
*** (1967-1968) Zbornik za istoriju fizičke kulture Srbije 2-3. Beograd: Komisija za istoriju-Arhiv i muzej fizičke kulture Srbije
*** (1973) 50 godina BFS. Beograd: Beogradski fudbalski savez
*** (1982) 85 godina fudbala u Srbiji. Beograd: Muzej sporta i fizičke kulture SR Srbije
*** (1964) Almanah jugoslovenskog sporta 1943-1963. Beograd: Sportska knjiga
*** (1965) Dve decenije FK Spartak. Subotica
*** (1977) Jugoslovenske reprezentacije 1920-1974. Beograd: Fudbalski savez Jugoslavije
Čolović, D. (2001) Zlatne godine. Herceg-Novi: PVK Jadran
Ćirić, A. (1996) Igre u Olimpiji. Beograd: Vreme knjige
Dobre, N. (2002) Fudbal kroz etiku i struku. Beograd: Beoknjiga
Fink, E. (1984) Osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Beograd: Nolit
Havelka, N.N., Lazarević, L. (1981) Sport i ličnost. Beograd: Sportska knjiga
Huizinga, J. (1970) Homo ludens - o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Matica hrvatska
Jocković, N., i dr. (1996) Sto godina fudbala u Srbiji. Beograd: Fudbalski savez Srbije
Jovanović, B., Vukadinović, Lj. (1939) 1913-1938 - četvrt veka Sportskog kluba Jugoslavije. Beograd: Jugoslovenska sportska revija
Kajoa, R. (1965) Igra i ljudi. Beograd: Nolit, prev. Tadić R
Karadžić-Stefanović, Vuk (1932) Srpske narodne pjesme. Beograd: Državna štamparija, Knjiga II
Kramer, F. Stjepan Bobek - Štef - nogomet je moj život. Zagreb: Oto Bobek, bez godine izdanja
Lebed, F. (2002) Metod postroenija dvuhmernogo taksonomičeskogo prostranstva dlja klassifikacii igr i vidov sporta. Teorija i praktika fizičeskoj kultury, Moskva, n 8
Locke, E.A., Shaw, K.N., Saari, L.M., Latham, G.P. (1981) Goal setting and task performance. Psychological Bulletin, 90, str. 125-152
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Matić, M. (1992) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Maze, K. (2008) Bezgranična zabava - uspon masovne kulture. Beograd: Službeni glasnik
Miletić, A. (2009) Bora Stanković - moje olimpijske igre. Beograd: Princip
Mitić, D. (2001) Rekreacija. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Moskovljević, M.S. (1990) Rečnik savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezičkim savetnikom. Beograd: Apolon
Nušić, B. (1966) Autobiografija. Beograd
Polič, B. (1980) Fizička kultura u samoupravnom socijalističkom društvu - teze za raspravu. Beograd: Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicinu sporta
Polič, B. (1967) Humanizacija fizičke kulture. Beograd: Partizan
Ristić, Ž. (1995) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Rot, N. (2000) Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rot, N. (1985) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ružić, J. (1973) Sećanja i uspomene. Beograd: SOFK Beograda
Sajmon, R. (2006) Fer-plej etika sporta. Beograd: Službeni glasnik
Simić, M. (1987) List Politika i njegov uticaj na širenje demokratskih ideja u periodu između dva rata. Beograd
Stanišić, B. (1969) Plavi, plavi! - 1919-1969. Beograd: Večernje novosti
Stojanović, D. (1953) Čika Dačine uspomene. Beograd: S. D. Crvena zvezda
Stojković, V. (2005) Klub poznatih u fudbalu Srbije i Crne Gore 1903-2005. Beograd: Sport
Špeletić, K. (1979) Tito i sport. Zagreb: Stvarnost
Taks, M., Renson, R., Vanreusel, B. (1999) Organized sport in transition: Development, structure and trends of sports club in Belgium. u: Klaus Heinemman [ur.] Sports clubs in Various European Countries, Series Club of Cologne, Schorndorf: Hofmman Verlag und Schattauer Gmbh, vol. 1
Todorović, S. (2009) Sport u starom Beogradu (XIX vek). Beograd: Fond Filip i Madlena Cepter
Todorović, S. (1996) Fudbal u Srbiji 1896-1918. Beograd: SOFK Zvezdara
Umminger, W. (1990) Die Chronik des Sports. Dortmund: Chronik Verlag
Vanek, M., Krati, B. (1974) Psihologija i vrhunski sport. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije
Veselinović, J. (1964) Izabrana dela. Beograd: Narodna knjiga
Vukadinović, Lj. (1936) 1000 golova Moše Marjanovića. Beograd
Vukadinović, Lj. (1943) Večiti rivali. Beograd: knjižara Ivan Gundulić
Zentner, C. (1995) Das große Buch der Olympischen spiele. München: Copress Sport