Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 31  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2015, vol. 28, br. 3, str. 99-115
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
objavljeno: 14/12/2015
doi: 10.5937/inovacije1503099R
Izazovi, prepreke i ishodi primene istraživačkog pristupa u nastavi matematike u osnovnoj školi - primer iskusnog nastavnika
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: jradisic@ipi.ac.rs, sjosic@ipi.ac.rs

Sažetak

U protekle dve decenije veliki značaj pridat je praksama poučavanja koje promovišu aktivnu ulogu učenika u procesu učenja, te razvoju kritičkog i divergentnog mišljenja u nastavnom procesu. Iako je istraživački pristup u nastavi potekao iz nastave prirodnih nauka, tokom prethodnog perioda učinjeni su značajni napori da mu se nađe primena i u nastavi matematike. U fokusu ovog rada je ispitivanje praksi nastavnika tokom primene istraživačkog pristupa u nastavi matematike u jednoj osnovnoj školi. Ispitivali smo da li se vreme provedeno tokom različitih koraka u istraživačkom radu (predstavljenih učenicima) i obrasci diskursa tokom procesa istraživanja mogu dovesti u vezu sa kognitivnom aktivacijom učenika na časovima matematike u dva odeljenja u kojima nastavnica predaje, te kako nastavnik opaža sopstvenu praksu kada primenjuje ovaj pristup u radu. Za potrebe ovog istraživanja snimljena su dva časa matematike u dva odeljenja šestog razreda. Nastavna jedinica bila je ista u oba odeljenja. Planom časa predviđen je rad u grupama, a instrukcijom se podrazumevalo da učenici pronađu što više načina da konstruišu trougao prema zadatim parametrima, svoju konstrukciju uporede sa originalnim trouglom koji su dobili u listiću za rad, i da, na kraju, svaka grupa predstavi svoja rešenja, uz obrazloženje kako su izvršili konstrukciju i dokazali podudarnost trouglova. Oba časa analizirana su pomoću 'Electronic Quality of Inquiry Protocol' (EQUIP), kreiranog da prati kvalitet i kvantitet instrukcije za vreme istraživačkog rada. Instrument meri šest dimenzija (aktivnosti, organizaciju, pažnju učenika, kogniciju, instrukciju i procenu), a nakon posmatranja je moguće opisati čas sa preko devetnaest indikatora koji se raspoređuju u četiri konstrukta - instrukcija, diskurs, procena i kurikulum. Indikatorni tok instrukcije (kognitivni nivo i komponente istraživačkog rada) i diskurs (komunikacioni obrasci i interakcija na času) korišćeni su za praćenje napretka tokom časova. Kada je reč o modelu poučavanja u primeni istraživačkog rada u nastavi, korišćen je model četiri komponente: uključi, istraži, objasni i proširi (engage, explore, explain i extend), sa fokusom na prve tri komponente. Ovaj model sadržan je i u primenjenom opservacionom protokolu. Analiza je ukazala da nastavnica posvećuje izuzetno malo vremena tokom časa aktivnostima koji nemaju veze sa poučavanjem (na primer, administracija), te da je najveći deo časa posvećen aktivnostima koje direktno uključuju učenika u proces učenja. U odnosu na referentni okvir primenjenih koraka tokom istraživačkog rada, nisu pronađene razlike između odeljenja u pogledu komponenti uključi i istraži. Najveća razlika uočena je tokom faze časa objasni. Dok je 33% časa posvećeno ovoj aktivnosti u jednom odeljenju, čak 57% vremena posvećeno je istoj u drugom odeljenju. Komponente istraži i objasni su kontinuirano ocenjivane visoko spram nivoa opažene kognitivne aktivacije. To znači da su učenici aktivno istraživali sopstvene ideje i koncepte i pružali jasna objašnjenja, utemeljena na primerima kako su kao grupa došli do određenog rešenja. Analiza komunikacijskih obrazaca na času podržava ovaj nalaz. Nastavnica izveštava da je zadovoljna načinom na koji su učenici učestvovali u času, kreirali zajedničko razumevanje, ali i stečenim znanjem spram ciljeva same nastavne jedinice (podudarnost trouglova). Dalja analiza rezultata stavljena je u funkciju unapređenja procesa profesionalnog usavršavanja kroz koje je nastavnica prošla zajedno sa kolegama iz škole u kojoj radi, s obzirom na to da je ovaj rad deo jednogodišnjeg procesa obučavanja nastavnika u istoj školi, a koje je sprovodio Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda. Analiza pojedinih praksi nastavnika, kada je konkretno reč o primeni istraživačkog rada u nastavi, ukazala je na potrebu unapređenja pomenutog programa za nastavnike u pogledu njihovog daljeg obučavanja kako da rukovode vremenom na času (okvir od četrdeset i pet minuta) i omoguće kvalitetno odvijanje svih komponenti istraživačkog rada, a naročito onog dela koji se odnosi na objašnjenja učenika.

Ključne reči

matematika; istraživački pristup u nastavi; nastavnik

Reference

Artigue, M., Baptist, P. (2012) Inquiry in Mathematics Education. Bruxelles: European Commission
Artigue, M., Dillon, J., Harlen, W., Léna, P. (2012) Learning Through Inquiry. Bruxelles: European Commission
Bakhtin, M.M. (1981) The Dialogic Imagination: Four Essays. Austin: University of Texas Press
Brousseau, G. (1997) Theory of didactical situations in mathematics. Dordrecht: Kluwer
Bybee, R.W., Taylor, J.A., Gardner, A., Scotter, P.V., Powell, J.C., Westbrook, A., Landes, N. (2006) The BSCS 5E instructional model: Origins, effectiveness, and applications. Colorado Springs: BSCSo
Cobb, P., Yackel, E. (1998) A constructivist perspective on the culture of the mathematics classroom. Culture of the Mathematics Classroom, : 158-190
Dewey, J. (1938) Logic: The Theory of inquiry. New York: Holt, Chapter I, str. 11-12
Eisenkraft, A. (2003) Expanding the 5E model: A proposed 7E model emphasizes ‘transfer of learning' and the importance of eliciting prior understanding. Science Teacher, 56-59; 70
Freudenthal, H. (1973) Mathematics as an educational task. Dordrecht, itd: Kluwer Academic Publishers
Friedman, T. (2005) The world is flat: A brief history of the twenty-first century. New York: Farrar, Straus and Giroux
Gašić-Pavišić, S., Stanković, D. (2012) Educational achievement of Serbian students in TIMSS 2011. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 44, br. 2, str. 243-265
GLEF George Lucas Educational Foundation (2001) Project-based learning research. Edutopia online. [retreived 10.10.2012. URL: ]
Hmelo-Silver, C.E. (2006) Design principles for scaffolding technology based inquiry. u: [ur.] Collaborative reasoning, learning and technology, Mahwah: Erlbaum, pp. 147-170
Hmelo-Silver, C.E., Duncan, R.G., Chinn, C.A. (2007) Scaffolding and Achievement in Problem-Based and Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). Educational Psychologist, 42(2): 99-107
Komlenović, Đ., Šefer, J., ur. (2013) Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja u nastavnim predmetima, III deo. Belgrade: Institut za pedagoška istraživanja
Kühne, B. (1995) The Barkestorp project: Investigating school library use. School Libraries Worldwide, 1(1); 13-27
Lave, J., Wenger, E. (1991) Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press
Marshall, J.C., Horton, B., Smart, J., Llewellyn, D. (2008) EQUIP: Electronic quality of inquiry protocol. Clemson University's Inquiry in Motion Institute, Retrieved from, www.clemson.edu/iim
Marshall, J.C., Horton, B., White, C. (2009) EQUIPping teachers: A protocol to guide and improve inquiry- based instruction. Science Teacher, 46-53; 76
Marshall, J.C., Smart, J., Horton, R.M. (2009) The design and validation of equip: an instrument to assess inquiry-based instruction. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(2): 299-321
Marshall, J.C., Horton, R.M. (2011) The Relationship of Teacher-Facilitated, Inquiry-Based Instruction to Student Higher-Order Thinking. School Science and Mathematics, 111(3): 93-101
Nelson, T.H. (2009) Teachers' collaborative inquiry and professional growth: Should we be optimistic?. Science Education, 93(3): 548-580
Oliveira, A.W. (2010) Improving teacher questioning in science inquiry discussions through professional development. Journal of Research in Science Teaching, 47(4): 422-453
Pavlović-Babić, D., Baucal, A. (2013) Podrži me, Inspiriši me, PISA 2012 u Srbiji: Prvi rezultati. Belgrade: Institut za psihologiju
Piaget, J. (1969) Intellectual operations and their development. New York-Oxford: Basic Books
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Polya, G. (2004) How to solve it. NJ: Princeton University Press
PRIMAS (2011) Survey report on inquirybased learning and teaching in Europe. European Commission, available at
Quintana, C., Reiser, B.J., Davis, E.A., Krajcik, J., Fretz, E., Duncan, R.G., Kyza, E., Edelson, D., Soloway, E. (2004) A Scaffolding Design Framework for Software to Support Science Inquiry. Journal of the Learning Sciences, 13(3): 337-386
Reiser, B.J. (2004) Scaffolding complex learning: The mechanisms of structuring and problematizing student work. Journal of the Learning Sciences, 273-304; 13
Reiser, B.J., Tabak, I., Sandoval, W.A., Smith, B.K., Steinmuller, F., Leone, A.J. (2001) BGuILE: Strategic and conceptual scaffolds for scientific inquiry in biology classrooms. u: [ur.] Cognition and instruction: Twenty-five years of progress, Mahwah: Erlbaum, pp. 263-305
Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H., Hemmo, V. (2007) Scientific education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Bruxelles: Commission Europeenne-Direction generale de la recherché-Science, economie et societe
Rogoff, B. (1990) Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. New York: Oxford University press
Šefer, J., Radišić, J., ur. (2012) Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja, Implikacije za obrazovnu praksu, II deo. Belgrade: Institut za pedagoška istraživanja
Šefer, J., Stanković, D., Đerić, I., Džinović, V., ur. (2015) Pedagoški pristup Trolist: Podsticaj za stvaralaštvo, saradnju i inicijativu - Priručnik za nastavnike. Belgrade: Institut za pedagoška istraživanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
Šefer, J., Ševkušić, S., ur. (2012) Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja, Novi pristup obrazovanju, I deo. Belgrade: Institut za pedagoška istraživanja
Tomlinson, C.A., McTighe, J. (2003) Integrating differentiated instruction and understanding by design. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development
Vygotsky, L.S. (1978) Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press