Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 4 od 31  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2011, br. 41, str. 587-601
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/03/2012
Rasprostranjenost govorno-jezičkih poremećaja kod dece na severu Kosova i Metohije
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresa: blagojenesic@yahoo.com

Sažetak

Rad predstavlja početak istraživanja rasprostranjenosti govorno-jezičkih poremećaja kod dece na teritoriji Kosova i Metohije. U radu su ispitivani nastavnici na području četiri opštine na severu Kosova i Metohije (n=36, koji ukupno obuhvataju 641 učenika trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola) o rasprostranjenosti govorno-jezičkih poremećaja. Dobijeni rezultati istraživanja pokazuju: da su govorno-jezički poremećaji zastupljeni kod 7,64% dece uzrasta devet i deset godina; i to znatno više kod dečaka. Takođe je utvrđeno da je najzastupljeniji poremećaj disleksija, a najmanje zastupljeni su disfazija i distorzija.

Ključne reči

govor; govorno-jezički poremećaji kod dece; rasprostranjenost govorno-jezičkih poremećaja kod dece

Reference

*** (2004) Škola po meri deteta - priručnik za rad s učenicima redovne škole ometenim u razvoju. Beograd: Institut za psihologiju filozofskog fakulteta
Bojanin, S.S. (1985) Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dimić, N. (2002) Metodika artikulacije. Beograd: BIG štampa
Dobrota, N. (2003) Poremećaji artikulacije. Beograd: Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju
Golubović, S.M. (2003) Smetnje i poremećaji u razvoju. Istraživanja u defektologiji, br. 3, str. 25-55
Ignjatović-Savić, N., ur. (1997) Razvoj govora kod deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kopas-Vukašinović, E., Lazarević, E. (2007) Priprema za školu dece sa govorno-jezičkim poremećajima. u: Polovina N., Bogunović, B. [ur.] Saradnja škole i porodice, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Lazarević, E. (2006) Uticaj jezičkih poremećaja na školsko postignuće. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 4, str. 446-460
Lazarević, E. (2007) Položaj dece sa razvojnom disfazijom u društvu. Socijalna misao, vol. 14, br. 2, str. 117-131
Lazarević, E. (2010) Deca sa razvojnom disfazijom u školi. Pedagogija, vol. 65, br. 2, str. 257-265
Matić, M. (1975) Mucanje kod dece i omladinei metode njegovog otklanjanja. Beograd: Rad
Matić, M.V. (1967) Poremećaji govora i njihovo otklanjanje. Beograd: Izdavačko preduzeće 'Znanje'
Milankov, V., Mikov, A. (2009) Faktori rizika za nastanak govornih poremećaja kod prematurusa. Medicina danas, vol. 8, br. 10-12, str. 330-339
Nešić, B.V., Radomirović, V. (2000) Osnovi razvojne psihologije. Kragujevac: Filozofski fakultet
Ničković, P., Cvijović, M. (1977) Dečji govor, rečnik i rečenica - II razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1986) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Savić, L.M. (1986) Metodika učenja govora gluve dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stošljević, L., Ivanović, P.M. (1990) Pedagogija invalidnih lica udžbenik za studente Više medicinske škole. Beograd: Viša medicinska škola
Šmit, B.H.O. (1999) Razvoj demema- biološki, kulturološki i vaspitni okvir proučavanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotski, L.S. (1996) Dečja psihologija. u: Sabrana dela, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vladisavljević, S. (1987) Afazije i razvojne disfazije. Beograd: Naučna knjiga