Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 31  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2008, vol. 57, br. 1, str. 16-29
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2008
Aktivnost učenika u kombinovanom odeljenju
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149054: Obrazovanje i usavršavanje nastavnika u skladu sa evropskom orijentacijom

Sažetak

U radu se govori o prirodi aktivnosti učenika u kombinovanom odeljenju u kontekstu nastave/učenja. Kritički se analizira priroda aktivnosti učenika u delima klasika pedagogije i pedagoškim pravcima XIX i XX veka, razmatraju se savremene psihološke teorije učenja (Pijaže, Vigotski) koje su osnov za definisanje prirode aktivnosti učenika u procesu učenja: 1. aktivnost učenika se posmatra u svetlu pijažeovskog gledanja na znanje kao aktivnu konstrukciju i rekonstrukciju znanja, 2. saznajni razvoj učenika se: odvija u procesu usvajanja akademskih znanja i u susretu tih znanja i iskustvenih znanja deteta (Vigotski, 1996), 3. samo usmerena mentalna aktivnost učenika omogućava formiranje pojmova i sistema pojmova, 4. u konstrukciji znanja značajnu ulogu ima socijalna interakcija, 5. učenje je neodvojivo od socio-kulturnog miljea u kome dete živi. U ovom radu se kao teorijski okvir i polazište za razmatranje prirode aktivnosti učenika uzima koncept koji je razrađen u okviru projekta Aktivno učenje (Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S., 2001). U radu su izvedene praktične implikacije za misaono aktiviranje učenika u kombinovanom odeljenju.

Ključne reči

Reference

Baucal, A.D. (2003) Konstrukcija i ko-konstrukcija u zoni narednog razvoja - da li i Pijaže i Vigotski mogu biti u pravu?. Psihologija, vol. 36, br. 4, str. 517-542
Brown, Dž. (2001) Šta učenje sve uključuje?. u: Uspješno učenje i podučavanje, Zagreb: Educa
Bruner, D. (1976) Proces obrazovanja. Pedagogija, br. 2-3, str. 273-321
Carre, C. (2001) Što valja naučiti u školi. u: Desforges Ch [ur.] Uspješno učenje i poučavanje, Zagreb: Educa
Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V. (2001) Aktivno učenje 2 - priručnik za primenu metoda aktivnog učenja - nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Ivić, I.D., Pešikan, A., Antić, S. (2004) Modul za male škole i kombinovana odeljenja. Beograd, interni materijal za vođenje seminara u okviru projekta 'Aktivno učenje'
Marinković, S. (2006) Participativno učenje u kombinovanom odeljenju. Pedagogija, vol. 61, br. 4, str. 453-468
Marinković, S. (2007) Kako nastavnik percipira aktivnosti učenika u kombinovanom odeljenju. Pedagogija, vol. 62, br. 2, str. 231-245
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1982) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M. (2000) XX vek - ni 'vek deteta' ni vek pedagogije - ima nade--- XXI vek. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Rogoff, B. (1990) Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Vigotski, L.S. (1983) Istorijski razvoj ponašanja čoveka. u: Zbornik radova iz razvojne psihologije - kognitivni razvoj deteta, Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Vigotski, L.S. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit