Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 31  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2008, br. 1-2, str. 73-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/01/2009
Zastupljenost programskih aktivnosti u razvojnim grupama
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Sažetak

Jedan od osnovnih ciljeva programa razvojnih grupa je razvoj motoričkih sposobnosti. Programima razvojnih grupa najviše su obuhvaćena deca nedovoljno mentalno razvijena. Cilj istraživanja bio je da izvršimo kvantitativnu i kvalitativnu analizu motoričkih (telesnih) aktivnosti u programima razvojnih grupa, kao i njihovu primerenost motoričkim sposobnostima dece. Procena motoričke sposobnosti pokazuje prosečan motorički skor 6,88 od maksimalnih 27. Motoričke aktivnosti su u programima zastupljene sa samo 15,36% što je nedovoljna zastupljenost, pri čemu su statomotorne manje zastupljene od finih motoričkih aktivnosti. Ni u jednoj razvojnoj grupi, iako su zabeležena vrlo niska motorička postignuća, motoričke aktivnosti nisu realizovane u skladu sa sposobnostima i razvojnim potrebama dece.

Ključne reči

razvojne grupe; deca sa smetnjama u razvoju; motoričke sposobnosti; motoričke aktivnosti

Reference

Došen, Lj., Gačić-Bradić, D. (2005) Vrtić po meri deteta - priručnik za primenu inkluzivnog modela rada u predškolskim ustanovama. Beograd: Save the Children
Đorđević, S. (2003) Mogućnosti učenja motornih veština kroz nastavu fizičkog vaspitanja. Beograd: Defektološki fakultet, Magistarska teza
Grupa autora (2002) Korak po korak 2 - vaspitanje dece od tri do sedam godina. Beograd: Kreativni centar
Ilić, S. (2007) Evaluacija motoričkih aktivnosti u programima razvojnih grupa. Beograd: Fasper, magistarska teza
Nikolić, G. (2007) Deca sa smetnjama u razvoju u redovnom i specijalnom sistemu obrazovanja i vaspitanja. u: Dani defektologa Srbije, Vrnjačka banja, Zbornik rezimea
Nikolić, S., Ilić, S. (2005) Predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece sa motoričkim poremećajima. u: Školovanje dece sa motoričkim poremećajima, Beograd
Nikolić, S. (2003) Metodika vaspitno-obrazovnog rada s telesno invalidnom decom predškolskog uzrasta. Beograd: Defektološki fakultet
Nikolić, S., Đorđević, S. (2002) Motorno funkcionisanje mentalno retardiranih učenika. u: Dani defektologa 2002 Herceg Novi, Zbornik apstrakata
Nikolić, S., Đorđević, S. (2003) Kognitivna instrukcija i mentalne reprezentacije u raotornom ponašanju mentalno retardiranih. u: 2. simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije, Program i zbornik radova, Beograd
Nikolić, S., Ilanković, V., Ilić-Stošović, D. (2005) Praksička sposobnost učenika s mentalnom retardacijom. Istraživanja u defektologiji, br. 6, str. 113-122
Nikolić, S., Ilanković, V., Ilić-Stošović, D. (2005) Motoričke sposobnosti učenika sa mentalnom retardacijom. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 149-161
Ocić, G.G. (1998) Klinička neuropsihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1986) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radulović, K. (1982) Uticaj psihomotorne organizovanosti lako mentalno retardirane dece na prilagođenost i uspeh u školi. Beograd: Defektološki fakultet, Doktorska disertacija
Rapaić, D.I., Ivanuš, J., Nedović, G.M. (1996) Izvođenje pokreta kod mentalno retardiranih. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 105-116