Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 31  
Back povratak na rezultate
2008, br. 1-2, str. 73-92
Zastupljenost programskih aktivnosti u razvojnim grupama
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Ključne reči: razvojne grupe; deca sa smetnjama u razvoju; motoričke sposobnosti; motoričke aktivnosti
Sažetak
Jedan od osnovnih ciljeva programa razvojnih grupa je razvoj motoričkih sposobnosti. Programima razvojnih grupa najviše su obuhvaćena deca nedovoljno mentalno razvijena. Cilj istraživanja bio je da izvršimo kvantitativnu i kvalitativnu analizu motoričkih (telesnih) aktivnosti u programima razvojnih grupa, kao i njihovu primerenost motoričkim sposobnostima dece. Procena motoričke sposobnosti pokazuje prosečan motorički skor 6,88 od maksimalnih 27. Motoričke aktivnosti su u programima zastupljene sa samo 15,36% što je nedovoljna zastupljenost, pri čemu su statomotorne manje zastupljene od finih motoričkih aktivnosti. Ni u jednoj razvojnoj grupi, iako su zabeležena vrlo niska motorička postignuća, motoričke aktivnosti nisu realizovane u skladu sa sposobnostima i razvojnim potrebama dece.
Reference
Došen, Lj., Gačić-Bradić, D. (2005) Vrtić po meri deteta - priručnik za primenu inkluzivnog modela rada u predškolskim ustanovama. Beograd: Save the Children
Đorđević, S. (2003) Mogućnosti učenja motornih veština kroz nastavu fizičkog vaspitanja. Beograd: Defektološki fakultet, Magistarska teza
Grupa autora (2002) Korak po korak 2 - vaspitanje dece od tri do sedam godina. Beograd: Kreativni centar
Ilić, S. (2007) Evaluacija motoričkih aktivnosti u programima razvojnih grupa. Beograd: Fasper, magistarska teza
Nikolić, G. (2007) Deca sa smetnjama u razvoju u redovnom i specijalnom sistemu obrazovanja i vaspitanja. u: Dani defektologa Srbije, Vrnjačka banja, Zbornik rezimea
Nikolić, S., Ilić, S. (2005) Predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece sa motoričkim poremećajima. u: Školovanje dece sa motoričkim poremećajima, Beograd
Nikolić, S. (2003) Metodika vaspitno-obrazovnog rada s telesno invalidnom decom predškolskog uzrasta. Beograd: Defektološki fakultet
Nikolić, S., Đorđević, S. (2002) Motorno funkcionisanje mentalno retardiranih učenika. u: Dani defektologa 2002 Herceg Novi, Zbornik apstrakata
Nikolić, S., Đorđević, S. (2003) Kognitivna instrukcija i mentalne reprezentacije u raotornom ponašanju mentalno retardiranih. u: 2. simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije, Program i zbornik radova, Beograd
Nikolić, S., Ilanković, V., Ilić-Stošović, D. (2005) Praksička sposobnost učenika s mentalnom retardacijom. Istraživanja u defektologiji, br. 6, str. 113-122
Nikolić, S., Ilanković, V., Ilić-Stošović, D. (2005) Motoričke sposobnosti učenika sa mentalnom retardacijom. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 149-161
Ocić, G.G. (1998) Klinička neuropsihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1986) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radulović, K. (1982) Uticaj psihomotorne organizovanosti lako mentalno retardirane dece na prilagođenost i uspeh u školi. Beograd: Defektološki fakultet, Doktorska disertacija
Rapaić, D.I., Ivanuš, J., Nedović, G.M. (1996) Izvođenje pokreta kod mentalno retardiranih. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 105-116
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2009.

Povezani članci

Istraživanja u defektologiji (2005)
Praksička sposobnost učenika s mentalnom retardacijom
Nikolić Snežana, i dr.

Zb Učitelj fak Užice (2011)
Karakteristike i uloga igre kod dece sa smetnjama u razvoju
Maksimović Jasna, i dr.

Istraživanja u defektologiji (2005)
Analiza grafomotornih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta s lakom mentalnom retardacijom
Kovačević Jasmina

prikaži sve [58]