Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 31  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u defektologiji
2005, br. 6, str. 105-111
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Analiza grafomotornih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta s lakom mentalnom retardacijom
OŠ 'Dušan Dugalić', Beograd

Sažetak

Cilj ovog istraživanja je analiza grafomotornih sposobnosti učenika s lakom mentalnom retardacijom, kao i prepoznavanje najizraženijih problema. Uzorak čine 64 učenika s lakom mentalnom retardacijom mlađeg školskog uzrasta oba pola. Uzorkom nisu obuhvaćena deca sa sindromima, neurološkim ispadima, parezama i neregulisanim epi napadima. U istraživanju je korišćena Makarti skala dečijih sposobnosti (test 12 - kopiranje dizajna). Dobijeni rezultati ukazuju na uspešnost u rešavanju lakših zadataka, dok se pri rešavanju složenijih uočavaju teškoće u grafomotorici.

Ključne reči

grafomotorne sposobnosti; deca s lakom mentalnom retardacijom; mlađi školski uzrast

Reference

Aron, P.G. (1981) Diagnosis and remediation of learning disabilities children: A neuropsychological key approach. Orlando
Bojanin, S.S. (1985) Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bub, D., Kertesz, A. (1982) Deep agraphia. Brain Lang, 17(1): 146-65
Ćordić, A.I., Bojanin, S.S. (1992) Opšta defektološka dijagnostika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ellis, W.A., Young, W.A. (1988) Human cognitive neuropsychology. Hillsdale, NJ, itd: Erlbaum
Golubović, S.M. (2000) Disleksija. Beograd: Univerzitetska štampa
Golubović, S.M. (1997) Klinička logopedija I. Beograd: Defektološki fakultet
Golubović, S.M. (1998) Klinička logopedija II. Beograd: Univerzitet
Išpanović-Radojković, V.T. (1993) Nespretno dete - poremeđaji praksije u detinjstvu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jakulić, S.V. (1993) Medicinske osnove mentalne retardacije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kristal, D. (1996) Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit
Lurija, A.R. (1982) Osnovi neurolingvistike. Beograd: Nolit
Maćešić-Petrović, D.S. (1998) Mentalna retardacija - kognicija i motorika. Beograd: Zadužbina Andrejević
Ocić, G.G. (1998) Klinička neuropsihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1989) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva