Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 31  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2005, vol. 54, br. 2-3, str. 185-197
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
Didaktičko-metodički problemi učenja stranih jezika u osnovnoj školi
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture, Beograd

Sažetak

U okviru šireg istraživačkog projekta, koje je podržao Sindikat obrazovanja nauke i kulture (SONiK), za predmet istraživanja, zbog aktuelnosti, uzeti su didaktičko-metodički problemi učenja stranih jezika u osnovnoj školi. U radu se obrazlažu sledeći nalazi: (1) da u Srbiji postoji tradicija učenja stranih jezika, počev od 1844. godine, pa do današnjih dana; (2) da postoji razlika između toga kako dete tokom svoga detinjstva usvaja maternji jezik a kako ono kasnije, u školskim uslovima, uz svestan i aktivan napor, uči strani jezik; (3) da je pedagoški najcelishodnije započeti učenje stranog jezika u trećem razredu, a drugog stranog jezika u petom razredu osnovne škole; (4) nastavu stranog jezika je najbolje izvoditi kombinovanom metodom koja je nastala kombinacijom direktivne metode i elemenata ostalih metoda (5) organizacija i uspeh nastave stranih jezika zavisi od kvaliteta nastavnikovog znanja jezika, ali i od njegove didaktičko-metodičke umešnosti; (6) didaktički ispravno oblikovan udžbenik stranog jezika predstavlja realnu osnovu za izvođenje nastave stranog jezika, jer on utiče na emocionalnu i kognitivnu sferu učenikove ličnosti, ali udžbenik utiče načinom na koji nastavnik izlaže nove sadržaje, organizuje vežbanje i ponavljanje, bira metode i oblike nastavnog rada.

Ključne reči

Reference

Bojović, M. (2002) Karakteristike i uloge nastavnika stranih jezika. Pedagogija, vol. 40, br. 3, str. 75-84
Braun, R. (1985) Prve rečenice deteta i šimpanze. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Čomski, N. (1979) Gramatika i um. Beograd: Nolit
Dimitrijević, N. (1966) Metod u početnoj nastavi stranih jezika - direktni i kombinovani metod u osnovnoj školi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Dimitrijević, N.R. (1984) Zablude u nastavi stranih jezika. Sarajevo: Svjetlost
Donaldson, M. (1982) Um deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Đurić, L. (2000) Zajednički evropski okvir o živim jezicima i njegov moguć uticaj na nastavu stranih jezika u nas. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 3, str. 414-422
Evans, R.I. (1988) Graditelji psihologije - razgovori sa stvaralačkim priložnicima. Beograd: Nolit
Furlan, I. (1963) Govorni razvoj djeteta. Beograd: Savremena škola
Glison, Dž.B. (1985) Govorenje deci - neka zapažanja o fudbeku. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Golubović, S.M., Jovanović-Simić, N.D. (2002) Dvojezični govorni razvoj. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 1-2, str. 18-24
Ignjatović-Savić, N.M. (1985) O istraživanju razvoja govora. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivić, I.D. (1978) Čovek kao animal symbolicum - razvoj simboličkih sposobnosti. Beograd: Nolit
Ivić, I.D. (1984) Ka jednoj psihologiji udžbenika. u: Prilozi teoriji udžbenika, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Klark, E.V. (1985) Šta sadrži reč - o detetovom usvajanju semantike. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 157-196
Kromer, R. (1985) Razvoj jezika i saznanja - kognitivistička teza. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Laketa, N. (2000) Opšte strukturne vrednosti udžbenika. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 3, str. 423-434
Langer, D. (1981) Teorije psihičkog razvoja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Leneberg, E. (1985) Biološka perspektiva jezika. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Leneberg, E. (1985) Razvojne karakteristike ljudskog mozga i njihova uloga u usvajanju jezika. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Malić, J. (1986) Koncepcija savremenog udžbenika. Zagreb: Školska knjiga
Malrije, F. (1985) Psihološki aspekti formiranja rečenice kod deteta. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Meknil, D. (1985) Stvaranje jezika. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Miočinović, L.Đ. (2000) Sećanje na Žana Pijažea. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 3, str. 435-446
Pešić, J.M. (1998) Novi pristup strukturi udžbenika - teorijski principi i konstrukcijska rešenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pijaže, Ž. (1977) Psihologija inteligencije. Beograd: Nolit
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pijaže, Ž. (1979) Epistemologija - nauka o čoveku. Beograd: Nolit
Pijaže, Ž. (1983) Poreklo saznanja - studije iz genetičke epistemologije. Beograd: Nolit
Plut, D. (2000) Psihološko-pedagoške karakteristike za jednu teoriju udžbenika. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Ristić, D. (2003) Kako stvoriti koristan udžbenik za današnju školu. Nastava i vaspitanje, vol. 52, br. 1, str. 80-89
Slobin, D. (1985) Univerzalije u gramatičkom razvoju dece. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta - prevodi odabranih članaka, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 143-156
Vasić, S. (1976) Razvojne govorne norme u naše dece. Beograd, itd: Prosveta
Vels, G. (1985) Kontekst dečjeg ranog jezičkog iskustva. u: Ignjatović-Savić N. [ur.] Razvoj govora kod deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotski, L.S. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vučenov, N. (1984) Mesto i uloga udžbenika u procesu školske nastave i učenja. u: Prilozi teoriji udžbenika, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vujović, A. (1996) Rad na stvaranju udžbenika stranog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, br. 1, str. 24-27
Vujović, A. (2003) Stručno osposobljavanje nastavnika stranih jezika za nastavu strane kulture. Pedagogija, vol. 41, br. 2, str. 35-41