Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Industrija
2015, vol. 43, br. 2, str. 129-143
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/10/2015
doi: 10.5937/industrija43-8483
Uticaj regulative na nezaposlenost mladih - pokazatelji iz evropskih zemalja
Institut ekonomskih nauka, Beograd

e-adresa: jovan.zubovic@ien.bg.ac.rs

Projekat

Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije br. 19015
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)

Sažetak

Privredna kretanja u poslednjih nekoliko godina su dovela do rasta nezaposlenosti širom Evrope. Taj trend je posebno izražen kod mladih. U isto vreme, negativni demografski trendovi u većem broju zemalja pokazuju da se broj mladih smanjuje. Problemi kod mladih predstavljaju refleksiju budućeg stanja nacije. Samim time se pojavljuje potreba da se analizira da li država preko raspoloživih mehanizama može da utiče na smanjenje nezaposlenosti mladih. U ovom radu autori su analizirali uticaj tri grupe faktora na stopu nezaposlenosti mladih primenom višestruke regresione analize uz kontrolu dugoročnih determinanti nezaposlenosti. Rezultati pokazuju da najveći uticaj na nivo nezaposlenosti ima poreska stopa na niske zarade, i to pre svega u srednjem roku. Faktori vezani za opštu stopu nezaposlenosti, kao ni ostali demografski faktori nisu pokazali statistički značajan uticaj na srednjoročnu i dugoročnu nezaposlenost mladih.

Ključne reči

Nezaposlenost mladih; Demografski faktori; Regulativa na tržištu rada

Reference

Bouilet, D. (2007) Mladi i psihoaktivne supstance: eksperimentiranje ili put u ovisnost. Zagreb: Institut drustevnih istraživanja, str. 203-236
Cahuc, P., Carcillo, Z., Zimmermann, K.F. (2013) The employment of the low-skilled youth in France. IZA Policy Paper, (64):
Chuang, Y.C. (2006) The effects of minimum wage on youth employment and unemployment in Taiwan. Hitotsubashi Journal of Economics, 47: 155-167
Eurostat (2014) Statistics Eurostat
Eurostat (2015) Youth in Europe. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Youth_in_Europe
Gorry, A. (2013) Minimum wages and youth unemployment. European Economics Review, 64: 57-75
Gwartney, J., Lawson, R., Hall, J. (2014) 2014 Economic Freedom Dataset. u: Economic Freedom of the World: 2014 Annual Report, Fraser Institute, http://www.freetheworld.com/datasets_efw.html
International Labour Organization (2015) Statistics and databases. http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
International Monetary Fund (2014) Euro area policies. Country report: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14199.pdf
Kelly, E., McGuinness, S. (2015) Impact of the Great Recession on unemployed and NEET individuals' labour market transitions in Ireland. Economic Systems, 39(1): 59-71
Klemencic, R., Dekleva, B. (2007) Identifikacija psihosocijalno ugrozenih iz socijalno iskljucenih skupin mladih nezaposlenih v Sloveniji. Pedagoska fakulteta, Univerze v Ljubljani, str. 32-59
Marginean, S. (2014) Youth unemployment in Romania: Post-crisis challenges. Procedia Economics and Finance, 16: 613-620, 21st International Economic Conference, IECS 2014
Nikolić, I., Zubović, J. (2013) Structural changes in Serbian industry during transition. Industrija, vol. 41, br. 2, str. 67-79
Ognjenović, K., Branković, A. (2013) Employment change and business prospects in Serbia. Industrija, vol. 41, br. 3, str. 67-84
Parey, M. (2009) Vocational Schooling versus Apprenticeship Training: Evidence from Vacancy Data. Unpublished manuscript
Potocnik, D., Ilisin, V. (2008) Profesionalne i životne aspiracije studenata Zagrebačkoga sveučilišta. Socijologija i prostor, 46: 294-309
Refrigeri, L., Aleandri, G. (2013) Educational policies and youth unemployment. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 93: 1263-1268, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership
Statistical Office of the Republic of Serbia (2014) Rates of activity, employment, inactivity and unemployment. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
UNESCO (2015) Higher education. http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/post-2015-indicators.aspx
World Bank (2015) Statistics World Bank. http://data.worldbank.org/country/serbia