Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2009, vol. 57, br. 2, str. 89-109
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 23/02/2010
Ustavno sudstvo Na preseku prava i politike
aUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet

Sažetak

Od uspostavljanja prvog ustavnog suda otvoreno je pitanje odnosa novoobrazovane državne delatnosti i tradicionalnih vlasti - zakonodavne izvršne i sudske, pri čemu je težište različitih, suprotstavljenih argumenata bilo na odnosu ustavnog suda i zakonodavca, kao tvorca akata čije se osporavanje pred ustavnim sudom smatra suštinom ustavnosudskog delovanja. Danas je ustavno sudstvo najmoćniji element institucionalizacije funkcije zaštite ustava u nadmoćnom broju zemalja, ali još uvek postoji, kako u teoriji, tako i u struci, zapitanost u pogledu granice ili 'mere prostiranja' ustavnosudske vlasti. Ovo pitanje, u teoriji neretko smatrano 'sudbinskim' (Schicksalsfrage), osnov je rasprava koje se vode, kako u vezi sa odnosom ustavnog suda i načela podele vlasti, tako i odnosom ustavnog suda i politike. Širenje nadležnosti ustavnog suda, koja danas, pored kontrole ustavnosti ili zakonitosti opštih pravnih akata, obuhvata i pružanje zaštite ustavu od povreda učinjenih pojedinačnim pravnim aktima ili materijalnim radnjama, neminovno uspostavlja nov odnos ovog organa prema načelu podele vlasti. Budući da je merilo delovanja ustavnog suda ustav, akt najviše pravne snage i snažnih političkih svojstava i nespornog političkog značaja, a predmet sporova koje rešava ustavni sud jesu ustavnopravna pitanja koja nužno u sebi sadrže element političkog, funkcijom ustavnog sudovanja institucionalizovana je pravna kontrola politike. Štiteći pravo ujemčeno važećim ustavom, ustavno sudstvo snagom politički neutralnog sudskog autoriteta politici postavlja sadržajne granice i čuvajući autoritet ustava čuva istovremeno i funkcionalnu podelu vlasti uspostavljenu ustavom i autoritet organa kojima je njeno vršenje povereno.

Ključne reči

pojam; sadržina i funkcije ustava; ustavnosudska funkcija; nezavisnost i politizacija ustavnog suda

Reference

Adamovich-Bernd, L.K., Funk, C. (1987) Allgemeines Verwaltungsrecht. Wien
Barfus, W. (1991) Wie politisch ist der Verfassungsgerichtshof?, Eine Replik. Österreichische Juristen Zeitung, Heft XXIV, 13. December 833-835
Bickel, A.M. (1962) The least dangerous branch: The Supreme Court at the bar of politics. Bobbs-Merrill
Bockenforde, E.W. (1989) Zur Lage der Grundrechtsdogmatik nach 40. Jahren Grundgesetz. Munchen
Bockenforde, E.W. (1976) Die Methoden der Verfassungsinterpretation - Bestandaufnahme und Kritik. Neue Juristische Wochenschrift, Munchen, 2089
Đorđević, J. (1972) Ustavno pravo. Beograd
Frankenberg, G. (2001) Ustav u prijelazno doba. Politička misao, Zagreb, 38/106 i 107
Friesenhahn, E. (1954) Wesen und Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit. Zeitschrift fur Schweizerisches Recht, vol. 73, Neue Folge 129
Haberle, P. (1996) Das Bundes verfassungsgericht in der Krise?, Offentlich - rechtliches, euro parechtliches und rechtsphilosophisches. u: Seminar Das Bundesverfassungsgericht zwischen Recht und Politik, Berlin, 8
Hauriou, A. (1968) Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris
Hesse, K. (1982) Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg
Jovičić, M. (1977) O ustavu. Beograd: Institut za uporedno pravo
Kelsen, H. (1929) Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit Veroffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatslehrer. u: Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu am 23. und 24. April 1928, Wien, Heft 5, 36
Korinek, K. (1981) Die Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefuge der Staatsfunktionen. u: Veroffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Wurzburg, Heft 39, 11
Korinek, K. (1991) Zur Interpretation von Verfassungsrecht. Wien: FS Walter
Leibholz, G. (1974) Das Bundesverfassungsgericht im Schnittpunkt von Politik und Recht. Koln: Deutsches Verwaltungsblatt
Marcic, R. (1963) Verfassung und Verfassungsgericht. Wien
Marković, Č. (1907) Sud ima da ceni ustavnost zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, 5/412
Marković, R. (2009) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Marković, R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 - kritički pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 5-46
Marković, R. (2007) Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 19-46
Ohlinger, T. (1992) Stil des Verfassungsgesetzgebung - Stil der Verfassungsinterpretation. Wien - New York: FS Adamovich
Ohlinger, T. (1999) Verfassungsrecht. Wien
Parpworth, N. (2006) Constitutional & administrative law. Oxford
Richter, S.B.H.L. (1991) Wie politisch ist der Verfassungsgerichtshof. Österreichische Juristen Zeitung, Heft XIV-XV, 26.Juli 491-493
Roche, J.P. (1955) Judicial review and judicial self restraint. American Political Science Review, nav. prema http://www. unet. brandeis. edu/~woll.p115aread.htm
Slavnić, Lj. (2004) Nadležnost ustavnog suda - material constitutionis. u: Ustavni sud Srbije - u susret novom ustavu, Beograd, 166
Sokol, S., Smerdel, B. (2009) Ustavno pravo. Zagreb
Spanner, H. (1951) Die richterliche Prufung von Gesetzen und Verordnungen, Eine rechtsvergleichende Untersuchung uber die Hauptaufgabe der Verfassungsgerichtsbarkeit. Wien
Stojanović, D. (2007) Ustavno pravo. Niš, I
Tasić, Đ. (1925) Kada se ima uzeti da sudovi cene odn. ne cene ustavnost zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, 9, 6/402
Triepel, H. (1929) Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit Veroffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. u: Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu am 23. und 24. April 1928, Wien, 5
Votson, A. (2000) Pravni transplanti - pristup uporednom pravu. Beograd: Pravni fakultet
Votson, A. (2007) Pravo u knjigama, zakonu i stvarnosti - uporednopravni pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 5-18
Wade, E.C.S., Bradley, A.W. (1993) Constitutional and administrative law. London
Walter, R., Mayer, H. (2000) Grundriss des osterreichischen Bundesverfassungsrecht. Wien