Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Teme
1994, vol. 17, br. 1-2, str. 129-142
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Načelo predstavništva i raspodela poslaničkih mandata
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

Sažetak

Izbori predstavljaju značajan kohezioni faktor političkog društva. Oni se sastoje od niza međusobno povezanih i zakonom regulisanih radnji. Jedna od najvažnijih faza u postupku izbora je raspodela poslaničkih mandata. Dva osnovna metoda za raspodelu jesu: većinski i metod srazmernog predstavništva. Razlika između njih ispoljena je kako u tehničkom pravilu odlučivanja tako i u osnovnom cilju predstavništva, koji ove metode ostvaruju u primenjenom izbornom sistemu. Prilikom opredeljivanja jednog od njih, treba voditi računa da izborni sistem u isto vreme bude jednostavan, pravičan i efikasan, mada su ova tri zahteva uzajamno inkompatibilna. U pravnoj i političkoj teoriji postoji relativno visok stepen saglasnosti u pogledu posledica koje jedan ili drugi izborni metod izazivaju. Razlike su ispoljene u vrednovanju izazvanih posledica i značaju koji one mogu imati za konkretni pravni i politički sistem. U kratkoj političkoj istoriji Republike Srbije, od 1990. do 1993. godine, dva puta su sprovedeni parlamentarni izbori sa primenom dva sasvim različita metoda raspodele poslaničkih mandata. Metod srazmernog predstavništva, uz nužnu pretpostavku da su i ostale faze izbornog procesa bazirane na demokratskim načelima, u ustavnopravnom i političkom sistemu Republike Srbije može zadovoljiti i princip pravičnosti i princip efikasnosti vlade.

Reference

*** (1831) Ustav Belgije
*** (1874) Ustav Švajcarske
*** (1929) Ustav Austrije
*** (1978) Ustav Španije
*** (1976) Ustav Portugalije
Deren-Antoljak, Š. (1990) Sistem proporcionalne reprezentacije. Naše teme, Zagreb, vol. 34, br. 6, str. 1257
Diverže, M. (1966) Uvod u politiku. Beograd: Savremena administracija
Duverger, M. (1985) Le système politique français. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Grol, V.M. (1938) Evolucija izbornog prava u Francuskoj. Beograd
Grol, V.M. (1939) Izborno pravo. Letopis Matice srpske, vol. 351, br. 5-6, str. 471
Hauriou, A. (1968) Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris
Kvejd, K. (1991) Proporcionalni sistemi i državnička veština u demokratiji. Treći program Radio Beograda, br. 90-91, str. 206-220
Larderje, G. (1991) Problemi proporcionalnog predstavljanja. Treći program Radio Beograda, br. 90-91, str. 206-220
Lijphart, A. (1991) Ustavne opcije u novim demokratijama. Treći program Radio Beograda, br. 90-91, str. 200
Masclet, J. (1989) Droit électoral. Paris
Nohlen, D. (1990) Većinski izbori i srazmjerni izbori. Politička misao, Zagreb, br. 4
Popović, S.B. (1990) Izborni sistemi u svetu i Kraljevini Jugoslaviji. Pravni život, br. 7-8
Prodanović, D. (1986) Izbori za centralna predstavnička tela. Beograd: Institut društvenih nauka / IDN, str. 11-21
Schonfeld, W.R., Marie-France, T. (1975) Les abstentionnistes ont-ils toujours tort? La participation electorale en France et aux Etats-Unis. Revue francaise de sciences politiques, 4, str. 645-676
Stefanović, J. (1950) Ustavno pravo FNR Jugoslavije i komparativno pravo. Zagreb: Školska knjiga