Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2016, vol. 55, br. 72, str. 37-54
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 19/09/2016
doi: 10.5937/zrpfni1672037S
Creative Commons License 4.0
Ustavni sud u svetlu interpretativnih odluka u normativnoj kontroli
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet + Ustavni sud Republike Srbije

e-adresa: stojand@prafak.ni.ac.rs

Sažetak

U sistemu zasnovanom na podeli vlasti, zbog prirode svoje funkcije, ustavno pravosuđe nalazi svoje mesto na preseku prava i politike. Iz ovoga proizlazi obaveza ustavnog sudstva na strogu političku neutralnost, naročito prema političkim vlastima, zakonodavnoj i izvršnoj. Ustavni sud je takođe vezan principom podele vlasti, tako da je svaka njegova 'politizacija', svako vođenje vlastite politike koja nema osnova u ustavnopravnoj interpretaciji, potpuno neprihvatljivo. Imajući u vidu noviju praksu Ustavnog suda Republike Srbije, u radu će biti istražene i kritički ocenjene često primenjivanje interpretacione konstrukcije u normativnoj kontroli prava kojima se ustavno pravosuđe pomaže u cilju očuvanja svoje dosledno neutralne pozicije prema legislativi. Posebna pažnja biće namenjena interpretativnim odlukama Ustavnog suda kojima se, u suštini, zakon 'spašava' od kasacije, ali uz neizbežno 'pozitivno' delovanje Ustavnog suda. Ove odluke imaju svoje dogmatsko polazište u principu ustavno konformnog tumačenja zakona.

Ključne reči

Reference

Häberle, P. (1996) Das Bundesverfassungsgericht in der Krise?- Öffentlich - rechtliches, europarechtliches und rechtsphilosophisches Seminar. Thema: Das Bundesverfassungsgericht zwischen Recht und Politik
Hesse, K. (1982) Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg
Leibholz, G. (1974) Das Bundesverfassungsgericht im Schnittpunkt von Politik und Recht. Koln: Deutsches Verwaltungsblatt
Marinković, T. (2004) Interpretativne odluke ustavnih sudova. Beograd: Ustavni sud Srbije - u susret novom ustavu
Maunz, T., Zippelius, R. (1994) Deutsches Staatsrecht. München, 29 Aufl
Nenadić, B., Kartag-Odri, A., Manojlović-Andrić, K. (2008) Problematika pravnih praznina u ustavnoj jurisprudenciji - primer Republike Srbije. u: Nacionalni referat za XIV Konferenciju ustavnih sudova Evrope, na temu: Problematika zakonodavnih propusta u ustavnoj jurisprudenciji, Vilnus, Litvanija, 3-6. 6. 2008. godine
Nenadić, B. (2007) Osobenosti kontrole ustavnosti zakona u Republici Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 49, str. 59-87
Stojanović, D. (2015) Izdvojeno mišljenje na odluku Ustavnog suda 1 Uz-531. Sl glasnik RS, broj 88
Vučić, O. (2014) Jedna (ne)evropska odluka Ustavnog suda?, ili O granicama slobode parlamenta i zaštiti građana od njegove samovolje. Pravni informator, Beograd, broj 3
Vučić, O., Petrov, V., Simović, D. (2010) Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika - teorija, praksa, norma. Beograd