Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2014, br. 67, str. 59-78
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 09/07/2015
doi: 10.5937/zrpfni1467059S
Pokretanje normativne kontrole prava u evropskom modelu ustavnog pravosuđa
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: stojand@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Sažetak

U radu je analiziran problem pokretanja a posteriori normativne kontrole prava u evropskom modelu ustavnog pravosuđa kome daju pečat nemački i austrijski ustavni sud. Istraženi su način i efekti pokretanja kako apstraktne normativne kontrole prava tako i pokretanje ustavnosudskog postupka od strane ordinarnog, redovnog pravosuđa. Zbog načina pokretanja, ova poslednja ima karakter konkretne (incidentne) normativne kontrole. Posebna pažnja posvećena je ex offo pokretanju postupka, kada ustavni sud sam pokreće postupak radi rešavanja prejudicionog pitanja. Ovlašćeni subjekti i obeležja pokretanja ustavnosudskog postupka u Republici Srbiji, sa posebnim ukazivanjem na odstupanja od standarda evropskog modela ustavnog pravosuđa, izložena su kako sa normativno-teorijskog tako i sa praktičnog stanovišta, na osnovu novije prakse Ustavnog suda Srbije od donošenja Ustava od 2006. godine.

Ključne reči

Ustavni sud; apstraktna kontrola; incidentna kontrola; pokretanje postupka; postupak ex offo

Reference

Faller, V. (1986) Zur Entwicklung der nationalen Verfassungsgerichte in Europa. EuGRZ (Europagrundrecht Zeitschrift]
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Maunz, T., Zippelius, R. (1994) Deutsches Staatsrecht. Munchen
Nenadić, B. (2013) O nekim aspektima odnosaustavnih i redovnih sudova. u: Uloga i značaj ustavnih sudova u očuvanju vladavine prava, Beograd, Zbornik radova
Ohlinger, T. (1999) Verfassungsrecht. Wien
Vučić, O., Petrov, V., Simović, D. (2010) Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika - teorija, praksa, norma. Beograd
Walter, R., Mayer, H. (2000) Bundesverfassungsrecht. Wien