Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2012, vol. 46, br. 3, str. 7-18
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/02/2013
doi: 10.5937/zrpfns46-2895
Javno slušanje - oblik rada Narodne skupštine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

U ovom prilogu pažnja je fokusirana na institut javnog slušanja. To je novi oblik rada u Narodnoj skupštini Republike Srbije i jedan od oblika neposrednog učešća građana u vršenju javne vlasti. Javno slušanje omogućuje da se građani neposredno uključe u zakonodavni proces i odlučivanje o zakonima i drugim aktima koje usvaja Narodna skupština.

Ključne reči

Reference

Bačić, A., Bačić, P. (2003) Hrvatske parlamentarne procedure - izvori - izabrani poslovnici Hrvatskog sabora 1861 - 2002. Split: Pravni fakultet Sveučilišta
Beetham, D. (2008) Parlament i demokratija u dvadeset prvom veku - vodič za dobru praksu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija
Jovičić, M. (2006) Demokratija i odgovornost. Beograd: Službeni glasnik
Orlović, S. (2007) Javna slušanja kao institucija parlamentarne prakse. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Orlović, S. (2009) Parlament i gradjani - vodič za gradjane i udruženja gradjana [u oblikovanju i primeni javnih politika]. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj
OUN, Generalna skupština (1971) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori, Međunarodni ugovori, br. 7
Pajvančić, M. (2010) Javna rasprava - oblik neposrednog učešća građana u zakonodavnom procesu. Podgorica: OSCE, Misija u Crnoj Gori
Pejić, I. (2011) Parlamentarno pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije