Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
IMK-14 - Istraživanje i razvoj
2009, vol. 15, br. 3-4, str. 79-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/11/2009
Upravljanje ljudskim resursima kao relevantan faktor trgovinskog menadžmenta
aGradska uprava, Kruševac
bUniverzitet Union, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac

Sažetak

Savremeni menadžment trgovine, pored ostalih poslovnih funkcija, ne može zamisliti bez upravljanja ljudskim resursima. Upravljanje ljudskim resursima obuhvata izbor cilja, politike definiciju kao planiranje, organizaciju, koordinaciju i kontrolu aktivnosti u oblasti ljudskih resursa, preduzimanjem aktivnosti menadžmenta do odabranih ciljeva i da se ostvari svrha trgovine menadžmenta se kao podsistem trgovinsko preduzeće rad. U okviru projekta sadržaj aktivnosti treba da se definiše sa menadžmentom ljudskih resursa u trgovinsko preduzeće. Planiranje potreban broj zaposlenih, regrutovanjem povoljne kandidata; izbor novih zaposlenih, obuke i socijalizacije novih zaposlenih i trenutno zaposlenih; sistema motivacije zaposlenih, upravljanje karijerom i izbor optimalne F menadžment u trgovini.

Ključne reči

Reference

*** (1996) Beograd: FON
*** (1995) Beograd: FON
Jovanović, M., Živković, M., Langović, A., Veljković, D. (2004) Preduzetništvo. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Jovanović, P.M. (1996) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Grafoslog
Jović, N., Skorup, S. (2008) Liderstvo - neophodan uslov za uspešno poslovanje. u: Visoko obrazovanje i izazovi održivog regionalnog razvoja, 20-21 maj, Užice
Jović, N., Milosavljević, Z., Trnavac, D. (2008) Iskustva inostranih kompanija u motivisanju zaposlenih. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 127-129
Jović, N. (2009) Merila efikasnosti preduzeća u Srbiji. Ekonomika, vol. 55, br. 1-2, str. 195-203
Lovreta, S.M. (1995) Trgovinski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet