Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 17  
Back povratak na rezultate
Marketing
2004, vol. 35, br. 4, str. 193-197
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak

Menadžment i marketing aspekti ukupnog kvaliteta u trgovini - TQM
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

Sažetak

Marketinški usmeren menadžment trgovinskog preduzeća u prvi plan stavlja zadovoljenje potreba i želja potrošača. Osim nezaobilaznog pitanja cena i asortimana, u kompleksu tražnje nalaze se i zahtevi potrošača u vezi sa kvalitetom proizvoda koje kupuju. Reč je o sveukupnosti fizičkih, kemijskih, konstrukcionih estetskih, ekoloških i drugih svojstava koja dolaze do izražaja pri upotrebi proizvoda kao rezultat toga, u teoriji i praksi počinje da se afirmiše menadžment kvaliteta. To posebno dolazi do izražaja uvođenjem serije standarda kvaliteta ISO 9000(9000:2000) USO 14000. Njima se otvaraju mogućnosti za afirmaciju (TQM) u trgovini, internacionalizaciju sistema kvaliteta i kretanje roba i usluga bez "fizičkih-fiksalnih - tehničkih" barijera.

Ključne reči

Reference

Ćuzović, S.D., Ivanović, P. (2002) Inovacije u trgovinskom menadžmentu. Niš: Ekonomski fakultet
Lovreta, S.M. (2002) Trgovinski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 349
Radunović, D. (1998) Marketinška instrumentalizacija estetike u trgovini. Nova trgovina, br. 7-8
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO 9000: Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbeđivanje kvaliteta. Beograd
Senić, R.V. (1993) Upravljanje rastom i razvojem preduzeća. Beograd: Savremena administracija
Wind, Y.J. (2003) Product policy: Concepts, methods and strategy. Reading, MA, itd: Addison-Wesley