Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20
članak: 2 od 13  
Back povratak na rezultate
Poslovna ekonomija
2016, vol. 10, br. 1, str. 139-156
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/PosEko1601139G
Primena metode posmatranja u istraživanju tržišta
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
bUniverzitet Privredna akademija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd

e-adresa: z.gradnov@hotmail.com, ekomen.pancevo@gmail.com, spin_on@hotmail.com

Sažetak

U radu se polazi od neophodnosti primene naučnog pristupa u procesu istraživanja tržišta kao jedinog sigurnog načina dolaženja do informacija validnih za donošenje poslovnih odluka. Ovaj pristup podrazumeva primenu naučnih metoda, pa je stoga u radu, uz kraći pregled karakteristika metode eksperimentisanja i metode ispitivanja, posebno analizirana metoda posmatranja, kao najzastupljeniji način prikupljanja podataka u tržišnim istraživanjima. Opravdanost primene ove metode je dokazana uzročnom vezom između karaktera pojava koje ce ispituju y posmatranim istraživanjima i karakteristikama ove metode čija primena omogućava objektivno sagledavanje i predviđanje ponašanja neposrednih tržišnih učesnika - potrošača. Istaknuto je da uspešnost korišćenja ove metode, odnosno dolaženja do naučno validnih informacija njenom primenom, zavisi od načina na koji su postavljeni osnovni logički principi istraživanja i potrebe da angažovani istraživači budu kompetentni za njeno sprovođenje. Jedan od bitnih zaključaka jeste i da se ova metoda, usled opštih društvenih i tržišnih promena, dinamično razvija, ali da to nije praćeno adekvatnim proučavanjem i naučnim unapređenjem njene primene.

Ključne reči

Reference

*** (1962) Survey of marketing research in Great Britain. Information Summary, BIM, London, No. 97
Čerović, S.R. (2004) Istraživanje turističkog tržišta. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Dašić, D., Supić, D., Mihić, S. (2014) Marketing strategija tajne kupovine u uslužnom sektoru. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 163-184
Filipović, V., Janičić, R. (2010) Strateški marketing. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Get, V., Het, P. (1966) Metode socijalnog istraživanja. Beograd: Vuk Karadžić
Havelka, N.N., Kuzmanović, B.R., Popadić, D.B. (1998) Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Ilić, V. (2014) Beleženje i snimanje tokom posmatranja. Antropologija, 2, str. 71-87. 14
Jovanović, V. (2013) Planiranje biznisa u kriznim uslovima privređivanja. Banja Luka: Univerzitet Apeiron, doktorska disertacija
Kawulich, V. (2005) Participiem observation as a data collection method. FQS Forum: Qyalitative social, research, Volum 6, No. 2, Art. 43, May
Kotler, F., Vong, V., Sondres, Dž., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate
Kotler, P. (1988) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Laketa, M. (2010) Istraživanje marketinga. Beograd: Narodna knjiga
Marušić, M., Vranešević, T. (2001) Istraživanje tržišta. Zagreb: Adeco
Milić, V. (1965) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Milisavljević, M. (2001) Marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Miljević, M. (2007) Skripta iz Metodologije naučnog rada. Sarajevo: Filozofski fakultet
Moris, N. Psihološki komentari na učenje Gurđieva i Uspenskog. https://mauricenicoll.wordpress.com/psiholoski-komentari-na-ucenje-gurdjijeva-i-uspenskog-prvi-tom-deo-i-57-102-st
Nikolić, Z. (2010) Metodologija naučno- istraživačkog rada. Novi Sad: FIMEK
Radovanović, T. (2008) Metodologija naučnih istraživanja. Pančevo: Alfa centar
Radovanović, T., Stojmirović, Lj. (2015) Metodologija stručnih istraživanja. Beograd: Zavod za udžbenike
Zelenika, R. (2002) Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada. Rijeka: Ekonomski fakultet