Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2011, vol. 4, br. 4, str. 27-39
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Faktori koji utiču na neophodnost marketinške usmerenosti banaka
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
b'PANMEDIA' a.d., Beograd
cVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresa: vukas@eunet.rs, marija.radulovic08@gmail.com, vukosavljevic.dejan@gmail.com

Sažetak

Marketing je ekonomski proces i poslovna funkcija koja povezuje proizvodnju i potrošnju, i omogućava da se proizvodi i usluge usmere i idu prema potrošačima. Kao ekonomski proces, marketing utiče ali se i prilagođava i adaptira određenim potrebama privrede, banaka i društvu. Kao poslovna funkcija, marketing nije sredstvo ili tehnika, već jedna važna poslovna aktivnost u savremenim uslovima poslovanja banaka i privrednih subjekata preko kojeg se identifikuju i podmiruju potrebe klijenata (građana, privrede i društva). Poslednjih godina desile su se značajne promene u bankarskom sektoru. Banke su dobile mnogo veći značaj. Klijenti svakodnevno koriste mnoge usluge banaka koje su razvile široku lepezu svojih usluga i drugih proizvoda. Sticajem okolnosti, a zbog ostvarenja svoje ekonomske funkcije, banke su menjale i svoj odnos prema marketingu i prema neophodnosti marketinga u bankarskom sektoru. Rad upravo naglašava i ističe neophodnost marketinškog usmeravanja banaka na predstavljanje svojih usluga i proizvoda koje nude postojećim i budućim klijentima u vrlo oštroj tržišnoj konkurenciji i ekonomskom stanju u kakvom i jeste.

Ključne reči

bankarski marketing; klijent banke; marketing strategija; bankarske usluge; marketing - upravljački process

Reference

Kotler, P.J. (2001) Upravljanje marketingom. Zagreb: Mate
Milisavljević, M. (1981) Marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Miškin, F. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Radulović, M. (2010) Integrisane marketing komunikacije u funkciji unapređenja bankarskih proizvoda i usluga. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Magistarski rad
Simićević, V. (1999) Prognostika u bankarstvu. Beograd: Fakultet za internacionalni menadžment
Šehović, D. (2009) Bankarski menadžment. Podgorica
Tomašević-Lišanin, M. (1997) Bankarski marketing. Zagreb: Informator
Vukosavljević, D. (2008) Monetarna politika Srbije 1981-2006. Beograd: Zadužbina Andrejević