Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2011, vol. 4, br. 4, str. 95-109
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
Formiranje cene u međunarodnom marketingu
aVisoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije (MPK), Sremski Karlovci
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
cVisoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd

e-adresa: rsasaca@hotmail.com, sbrkanlic@gmail.com, nenad7777@hotmail.com, dragan.janjušic@gmail.com

Sažetak

Cena jeste integrisani element marketing strategije preduzeća koji neosporno ima uticaj na poslovanje preduzeća. Određena preduzeća svoju konkurentnost isključivo grade na ceni. Razvojem globalnog tržišta, pod uticajem megatrenda globalizacije, definisanje odnosno formiranje međunarodne cene jeste zahtevan složen proces, koji je predmet ovog rada. Cilj rada jeste da se ukaže na najznačajnije faktore koji utiču na formiranje međunarodne cene i da se upozna sa osnovnim oblicima međunarodne cene.

Ključne reči

Reference

Daglas, S.P., Krejg, S. (1997) Globalna marketing strategija. Beograd: Grmeč
Goldstone, P. (2001) Making the world safe for tourism. Nju Hejvenu: Yale University Press
Grubor, A. (2007) Etički aspekt odlučivanja o cenama. Marketing, vol. 38, br. 3, str. 71-74
Grubor, A. (2005) Informacije međunarodnih marketing istraživanja u funkciji kanala distribucije. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 14, str. 133-144
Jović, M. (2007) Međunarodni marketing. Beograd: IntermaNet
Kačar, M. (2004) Značaj kanala prodaje u kreiranju uspešne marke na međunarodnim tržištima. Poslovna politika, vol. 33, br. 7-8, str. 58-62
Kačar, M. (1998) Uloga međunarodnog marketinga u poslovanju preduzeća. Ekonomski anali, vol. 42, br. 136, str. 91-104
Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2006) Osnove marketinga. Zagreb: Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta
Milisavljević, M. (2003) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Rakić, B. (2005) Međunarodni marketing. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Rakita, B.M. (2004) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Salai, S., Končar, J. (2007) Direktni marketing. Subotica: Ekonomski fakultet