Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
Poslovna ekonomija
2010, vol. 4, br. 1, str. 47-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Marketing u javnom sektoru usluga-sektor turizma
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Beograd

e-adresa: nata.ciric@merr.gov.rs

Sažetak

U savremenom poslovanju, primena modernog marketing koncepta u preduzećima, pa i u javnom sektoru, može se izraziti kao ostvarivanje ciljeva kroz zadovoljavanje potreba korisnika proizvoda i usluga. Ključna marketing aktivnost je upravljanje marketing miksom kompanije (državni i paradržavni organi i asocijacije privrednih i neprivrednih nosilaca). Marketing miks se sastoji od četiri glavna elementa: proizvoda, cene, promocije i distribucije. Ova četiri P (product, price, promotion and place), četiri su ključne oblasti donošenja odluka i predstavljaju najznačajniji aspekt primene marketing koncepta. (Jobber i dr., 2006,str. 10).

Ključne reči

Reference

*** (2004) u: Law A., Hall M., Williams A. [ur.] A Companion to Tourism, Blackwell Publishing Australija
*** (2008) Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
*** (2009) Zakona o turizmu. Službeni glasnik RS, br. 36,član. 23. i član. 24
Bakić, O. (2009) Marketing menadžment turističke destinacije. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons
Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilber, D., Wanhill, S. (2005) Tourism: Principles and practice. Prentice Hall
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Data Status
Kotler, F., Li, N. (2008) Marketing u javnom sektoru. Beograd: Mate
Milisavljević, M. (1998) Marketing. Beograd: Poslovna škola 'Megatrend'