Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta
2001, vol. 6, br. 23-24, str. 65-67
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Patentna zaštita tehnoloških inovacija
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Sažetak

Rad se bavi jednim od bitnih aspekata inovacionih projekata u tehnologiji koji se odnosi na mogućnosti i pokazatelje pravne zaštite, od nivoa generisanja ideje do realizovane tehnološke inovacije. Posebno se analiziraju patenti, kao jedno od ključnih prava industrijske svojine koje se može koristiti u ovoj oblasti.

Reference

*** (1994) Patentni glasnik, br. 3
Horwitch, M., Prahalad, C.K. (1987) Managing technological innovation: Three ideal models. u: Generating technological innovation, New York - Oxford: Oxford University Press
Jolly, V.R. (1997) Commercializing new technologies: Getting from mind to market. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Kuratko, D., Hodgets, R. (2000) Entrepreneurship: A contemporary approach. Orlando, Florida: Harcourt College Publishers
PKJ (1990) Privredna komora Jugoslavije - poslovni partner. Beograd
Stošić, B.A. (1999) Inovacije u tehnologiji - teorijski osnovi i metodi podrške. Beograd: Fakultet organizacionih nauka