Article metrics

  • citations in SCindeks: [7]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:3
  • full-text downloads in 30 days:0
article: 5 from 6  
Back back to result list
Vojno delo
2011, vol. 63, iss. 4, pp. 196-220
article language: Serbian
document type: unclassified
published on: 30/03/2012
Strateški menadžment u sistemu odbrane
(The title is not available in English)
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Sektor za politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje, Beograd

Abstract

(not available in English)
Nakon donošenja osnovnih zakona i opštih akata (Strategija nacionalne bezbednosti i Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije), uspostavljanja potpuno profesionalne Vojske, racionalizacije i sistematizacije Ministarstva odbrane, kao i reformi vojnog školstva i vojnog zdravstva, u procesu reformi sistema odbrane Republike Srbije u toku su aktivnosti procesa dugoročnog planiranja razvoja do 2020. godine. Osnovni dokument tog procesa koji, u skladu sa Zakonom o odbrani, treba da usvoji Narodna skupština Republike Srbije, jeste Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije. Ta činjenica nameće potrebu pripreme top-menadžmenta u sistemu odbrane da utvrdi i implementira i, kasnije, da kontroliše i vrši evaluaciju optimalne strategije za realizaciju strateških ciljeva u dugoročnom periodu. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47029: Rentabilni izbor novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orijentacije Srbije u 21. veku.

Keywords

sistem odbrane; reforma; strateški menadžment; ciljevi; planiranje; programiranje; budžetiranje i izvršenje; misije Vojske; ključne operativne sposobnosti Vojske; činioci razvoja sposobnosti

References

*** (2010) Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2009) Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalim operacijama van granica Srbije. Službeni glasnik, 88-09, 26. okt
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. Beograd
*** (2009) Strategijski pregled odbrane Republike Srbije
*** (2008) Asse news. Novi Sad: Graph Style, 36, 37, 39, 41
*** (2010) Bela knjiga odbrane Republike Srbije
*** (2010) Doktrina Vojske Srbije
*** (2007) Zakon o odbrani Republike Srbije. Beograd
*** (2007) Zakon o Vojsci Srbije. Beograd
Adižes, I. (2004) Stilovi dobrog i lošeg upravljanja. Novi Sad: Adižes
Adižes, I. (2007) Upravljanje promenama. Novi Sad: Asee
Draker, P. (2004) Moj pogled na menadžment. ASSE book
Žomini, B. (1929) Pregled ratne veštine. prevod na srpski jezik