Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Acta Facultatis Medicae Naissensis
2013, vol. 30, br. 1, str. 21-30
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2013
Evaluacija antropometrijskih indikatora metaboličkog sindroma i njihova povezanost sa metaboličkim faktorima rizika kod zdravih osoba u Novom Beogradu
aVisoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresa: dr_vera@verat.net

Sažetak

Osobe sa metaboličkim sindromom (MetSy) imaju dva puta veće šanse da obole od kardiovaskularnih bolesti i preko četiri puta veće šanse da obole od dijabetesa tipa 2 u odnosu na osobe bez metaboličkog sindroma. Obim struka (OS) i indeks telesne mase (ITM) korisne su skrining metode za dijagnostikovanje MetSy i povećanog zdravstvenog rizika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cilj studije bio je da se procene antropometrijski indeksi metaboličkog sindroma i da se utvrdi koja su od jednostavnih antropometrijskih merenja povezana sa metaboličkim faktorima rizika. Istraživanje je obuhvatilo 264 pojedinaca, 132 muškarca prosečne starosti (±SD) od 44.73±9.37 godina i 132 žene prosečne starosti (±SD) od 46.67±8.44 godina. Antropometrijski indikatori su mereni korišćenjem standardnih protokola, bez obuće i odeće. ITM je izračunata kao TM/TV2 (kg/m2), po preporuci Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Arterijski krvni pritisak je meren u sedećem položaju, sa standardnim živinim sfingomanometrom. Krv za biohemijsku analizu je uzimana nakon minimalno 12 časova gladovanja, metabolički parametari (lipoprotein visoke gustine-holesterol, LDL-holesterol, trigliceridi, glukoza u krvi) su analizirani standardnim procedurama. Takođe su analizirani i zdravstveni kartoni ispitanika. Metabolički sindrom je dijagnostikovan pomoću kriterijuma Međunarodne dijabetes federacije (IDF). Analize rezultata istraživanja vršene su uz pomoć statističkog paketa za socijalne nauke, verzija 10.0 (SPSS za Windows). Prevalencija metaboličkog sindroma iznosi 44,7% kod muškaraca i 43,2% kod žena. Osobe oba pola optimalne telesne mase bile su znatno mlađe i imale znatno nižu glikemiju, ukupni holesterol, LDLholesterol i trigliceride, nego predgojazne i gojazne osobe. Sistolni i dijastolni krvni pritisak se značajno povećava sa porastom ITM. Kod svih ispitivanih osoba oba antropometrijska indeksa su u korelaciji sa ostalih pet komponenti MetSy. Obim struka je jednostavna mera za procenu abdominalne gojaznosti i u korelaciji sa metaboličkim poremećajima. Rezultati dobijeni u ovoj studiji pokazuju da je OS dobar pokazatelj zdravstvenog rizika kod žena, ali ne i kod muškaraca. Merenje OS po kategorijama ITM može da ukazuje na osobu sa povećanim rizikom za razvoj hroničnih bolesti.

Ključne reči

Reference

Antić, S., Lazarević, G., Velojić, M., Dimić, D., Stefanović, V. (2009) Exercise as a therapeutic option in cardiometabolic risk reduction. Medicinski pregled, 61(suppl 3): 59-65
Ardern, C.I., Katzmarzyk, P.T., Janssen, I., Ross, R. (2003) Discrimination of Health Risk by Combined Body Mass Index and Waist Circumference. Obesity, 11(1): 135-142
Cvetković, D., Deljanin-Ilić, M., Nikolić, M. (2006) Prevalenca metaboličkog sindroma kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom u odnosu na pol na teritoriji grada Niša. Acta facultatis medicae Naissensis, vol. 23, br. 4, str. 209-214
Day, C. (2007) Metabolic syndrome, or What you will: definitions and epidemiology. Diabetes & vascular disease research : official journal of the International Society of Diabetes and Vascular Disease, 4(1): 32
Ervin, R.B. (2009) Prevalence of metabolic syndrome among adults 20 years of age and over, by sex, age, race and ethnicity, and body mass index. Natl Health Stat Report, 5(13): 1-7
Ford, E.S., Giles, W.H., Dietz, W.H. (2002) Prevalence of the Metabolic Syndrome Among US Adults. JAMA, 287(3): 356
He, Y., Chen, Y., Jiang, G., Huang, H., Li, R., Li, X., Ning, G., Cheng, Q. (2012) Evaluation of anthropometric indices for metabolic syndrome in Chinese adults aged 40 years and over. European journal of nutrition, 51(1): 81-7
Janssen, I., Katzmarzyk, P.T., Ross, R. (2002) Body Mass Index, Waist Circumference, and Health Risk. Archives of Internal Medicine, 162(18): 2074
Janssen, I., Katzmarzyk, P.T., Ross, R. (2004) Waist circumference and not body mass index explains obesity-related health risk. American journal of clinical nutrition, 79(3): 379-84
Lauenborg, J., Mathiesen, E., Hansen, T. (2005) The Prevalence of the Metabolic Syndrome in a Danish Population of Women with Previous Gestational Diabetes Mellitus Is Three-Fold Higher than in the General Population. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 90(7): 4004-4010
Lee, D.R., Neiman, C.D. (2007) Nutritional assessment. Singapore: Mc-Graw-Hill Education
Ogbera, A.O. (2010) Prevalence and gender distribution of the metabolic syndrome. Diabetology & Metabolic Syndrome, 2(1): 1
Ouyang, F., Necheles, J., Wang, B., Ma, W., Li, Z., Liu, X., Tang, G., Xing, H., Xu, X., Venners, S.A., Brickman, W.J., Christoffel, K.K., Zimmerman, D., Wang, X. (2009) Association of surrogate and direct measures of adiposity with risk of metabolic syndrome in rural Chinese women. European journal of nutrition, 48(6): 323-32
Thiruvagounder, M., Khan, S., Sheriff, D.S. (2010) The prevalence of metabolic syndrome in a local population in India. Biochemia Medica, 249-252
Wannamethee, G.S., Shaper, G.A., Morris, R.W., Whincup, P.H. (2005) Measures of adiposity in the identification of metabolic abnormalities in elderly men. American journal of clinical nutrition, 81(6): 1313-21