Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2005, br. 40, str. 231-238
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Antropološke karakteristike fudbalera s obzirom na rang takmičarske aktivnosti i ponašanje tih karakteristika u jednom takmičarskom periodu
Fakultet fizičke kulture, Niš

Sažetak

U istraživanju nivoa i karakteristika morfoloških obeležja kao i nivoa i karakteristika motoričkih sposobnosti fudbalera različitih rangova takmičarske aktivnosti, primenjeno je 20 varijabli, od kojih 8 antropometrijskih mera i 12 motoričkih testova. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 150 ispitanika muškog pola uzrasta od 18 do 28 godina. Ciljevi istraživanja: utvrditi nivo i karakteristike morfoloških obeležja i motoričkih sposobnosti fudbalera različitih rangova takmičarske aktivnosti kao i razlike u ovim obeležjima između dva ranga u jednom takmičarskom periodu. Na osnovu rezultata ovog istraživanja i postavljenih hipoteza utvrđeni su sledeći zaključci: u morfološkom prostoru zapaža se povećanje rezultata od najnižeg ka najvišem rangu takmičarske aktivnosti; u prostoru motoričkih dimenzija, rezultati pokazuju znatno izraženije razlike između pojedinih rangova takmičenja.

Ključne reči

Reference

Jerković, S. (1986) Relacije između antropometrijskih, dinamometrijskih i situaciono-motoričkih dimenzija i uspeha u nogometnoj igri. Zagreb: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Joksimović, A., Debelnogić, R. (2003) Relacije između motoričkih sposobnosti i preciznosti u fudbalu. u: X međunarodni skup FIS komunikacije, Niš
Momirović, K. (1966) Faktorska analiza antropometriskih dimenzija vrhunskih sportaša. Zagreb: VŠFK - Institut za kineziologiju
Rakočević, T. (1996) Efikasnost primene aktivnosti za razvoj repetitivne snage u manifestaciji situacione preciznosti početnika u fudbalu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Rašić, S. (1998) Relacije između bazično-motoričkih i specifično-tehničkih sposobnosti fudbalera uzrasta 11-18 godina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Sekereš, S. (1985) Relacije morfoloskih karakteristika i motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u SAP Vojvodini. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad