Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 1, br. 2, str. 23-32
Menadžment koncepti preduzeća u novoj svetskoj ekonomiji
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

e-adresathepera81@gmail.com
Ključne reči: menadžment; procesi; strategija; ciljevi
Sažetak
Sve intenzivniji razvoj tržišta i sve veći zahtevi kupaca, uz rastući pritisak konkurencije, promene u preduzećima i okruženju, zajedno sa tehničko-tehnološkim dostignućima i pod uticajem dinamike društvenog razvoja, prisilile su organizacije da pronalaze i primenjuju nove načine i puteve rešavanja problema u suočavanju sa opstankom i uspešnošću. U odgovoru na rastuću konkurenciju u promenjenim uslovima poslovanja, menadžment preduzima različite alternative i inicijative za povećanje fleksibilnosti poslovnih procesa i brzine reagovanja na različite zahteve kupaca, ali i ostalih zainteresovanih strana. Tako se dolazi do aspekta integracije brojnih koncepata, pristupa i razvijenih menadžment sistema koji podižu konkurentsku snagu preduzeća i utiču na njegovu uspešnost na savremenom tržištu. Usvajanje novih pristupa (koncepata) menadžmenta u poslovanju, predstavlja revolucionarnu promenu za poslovni sistem organizacije. Ovi pristupi stavljaju naglasak na to kako se obavlja rad unutar organizacije, nasuprot orijentaciji na proizvod, koja se fokusira na to šta se proizvodi. Bitno je odabrati prave ciljeve koje bi trebalo ostvariti i prave načine za širu afirmaciju postignutih rezultata. Jedino će tako uloženi resursi imati pozitivan efekat na svest, imidž, lojalnost kupaca i drugih partnera, kao i na veću prodaju i veći profit dugoročno posmatrano. Za kompanije nije dovoljno da samo razvijaju i implementiraju društveno odgovorne inicijative, već i da ih efikasno i efektno promovišu.
Reference
Arsovski, S. (2006) Menadžment procesima. Mašinski fakultet Kragujevac - Centar za kvalitet
Banjanin, M. (2002) Marketing logistika. Beograd: Megatrend - Univerzitet primenjenih nauka
Bou, J. C., Beltrán, I. (2005) Total quality management, high-commitment human resource strategy and firm performance: an empirical study. Total Quality Management & Business Excellence, 16(1): 71-86
Crouse, H. (2012) Organizational Culture and Entrepreneurship. International Review, (No. 3-4), Faculty of Business Economics and Entrepreneurship Belgrade, Serbia, ISSN 2217-9739, COBISS. SR-ID 192516620, str. 27-31
Drljača, M. (2003) Karakteristike troškova kvaliteta. Kvalitet, Infomart, Zagreb, broj 7-8
Harmon, P. (2009) Complex and Dynamic Processes. Business Process Trends, 21, December, Bd. 7
Kohlbacher, M. (2010) The effects of process orientation: a literature review. Business Process Management Journal, 16(1): 135-152
Lazić, M. (2006) Alati, metode i tehnike unapređenja kvaliteta. Kragujevac: Mašinski fakultet, Centar za kvalitet
Maksimović, R. (2003) Složenost i fleksibilnost struktura industrijskih sistema. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Pravdić, P., Marković-Blagojević, M. (2013) Menadžment procesima u savremenom poslovanju. Trendovi u poslovanju, vol. 1, br. 1, str. 31-41
Smith, H., Fingar, P. (2007) Business Process Managment: The Third Wave. Florida, USA: Meghan-Kiffer Press
Thom, W. (2009) People, Process, and Performance Management in Project Management
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TrendPos1302023P
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Trend poslovanju (2013)
Menadžment procesima u savremenom poslovanju
Pravdić Predrag, i dr.

Trend poslovanju (2014)
Razvoj ljudskih resursa u menadžmentu organizacije
Pravdić Predrag, i dr.

J Appl Eng Science (2017)
Business process management in Czech higher education
Hrabala Martin, i dr.

prikaži sve [6]