Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 58, br. 4, str. 209-218
Elektronski bankarski marketing u uslovima tranzicije
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
Sažetak
Razvoj tržišnih odnosa, i tranzicija prouzrokovali su drugačije tretiranje banaka. Došlo je do strukturnih promena i do promena u performansama banke. Usled tranzicije, došlo je do smanjenja broja banaka, restrukturiranja, izmene svojinske strukture, a banke su imale težak zadatak da zajedno sa državom povrate poverenje građana i privrede. Sa obnavljanjem finansijskog tržišta, rasla je i ponuda uslužnih proizvoda banaka i unapređenje svih 7 elemenata uslužnog marketing miksa. Danas imamo sledeću situaciju: banka danas nije izolovani entitet, već društvena finansijska institucija čija poslovna sposobnost i efikasnost funkcionisanja utiču na privredu jedne zemlje, kao i na svetsku privredu. Današnja banka je konkurentna, tržišno orjentisana, vodi računa o svojim komitentima... Danas, u uslovima narasle konkurencije na finansijskom tržištu, nezamislivo je poslovanje banke, bez primene marketing principa i filozofije. Činjenica je da su postignuti respektabilni rezultati u pogledu vraćanja poverenja u banke, odnosno da su oba partnera u ovom poslu i država i banke, učinile već mnogo, ali ima još dosta posla na unapređenju bankarstva u Republici Srbiji, a svaka banka ponaosob mora se truditi da konstantnim inoviranjem i praćenjem svetskih trendova u bankarskom poslovanju pridobije što više klijenata, a inoviranjem u sferi marketinga, da te klijente i zadrži. Posebno mesto u poslovanju savremenih banaka imaju elektronsko poslovanje i elektronsko plaćanje. Danas, banke koriste različite načine da klijentima omoguće što efikasnije i bezbednije obavljanje bankarskih transakcija iz kuće, koristeći pritom i brojne nazive za obavljanje ovih bankarskih aktivnosti, stvarajući dilemu: da li su u pitanju sinonimi ili potpuno različiti pojmovi. Ono što je važno jeste da elektronsko bankarstvo donosi brojne prednosti, a da se istraživanjem i razvojem informacionih tehnologija nedostaci lagano prevazilaze. Razvoj elektronskog poslovanja u bankama, mora pratiti i primena i razvoj elektronskog marketinga. Neminovno je da je pojava i masovno korišćenje Interneta u poslovne svrhe imala ogroman uticaj na savremeno poslovanje i marketing. Danas se može slobodno reći da je Internet izazvao pravu revoluciju u marketingu, obezbeđujući mnogo vise od samog medija preko koga kompanije komuniciraju sa potrošačima i sa drugim kompanijama. Internet je pokretač promena u tradicionalnom pristupu marketingu zato što je doneo nov način razmišljanja i novu kulturu poslovnog ponašanja.
Reference
*** (2005) Zakon o bankama. Sl. glasnik RS, br. 107
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2009) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Kapor, P. (2009) Međunarodne finansije i bankarstvo. Beograd: Megatrend univerzitet
Knežević, S. (2006) Strategijsko odlučivanje u bankama na osnovu informacija upravljačkog računovodstva. Beograd: Beogradska poslovna škola
Narodna banka Srbije (2009) Kontrola poslovanja banaka - izveštaj za drugi kvartal 2009
Polovina, B., Čiaček, J., Pušara, A. (2012) Uticaj brenda i kvaliteta bankarskih usluga na zadovoljstvo kupaca. Ekonomika, vol. 58, br. 1, str. 121-132
Radnović, B., Ilić, M. (2008) Lideri i poslovna etika. u: Internacionalni simpozijum SymOrg 2008 (XI), Menadžment i društvena odgovornost, Beograd, 10. do 13. 09. 2008
Radnović, B., Ilić, M. (2008) Opasnost slabljenja internet kapaciteta i upravljanje potencijalnim rizicima. u: YUPMA 2008, Zlatibor, 14.-16. 05. 2008., zbornik radova
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
Živković, A., Stankić, R., Krstić, B. (2007) Bankarsko poslovanje i platni promet. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.