Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2013, br. 43-1, str. 375-388
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2013
Pomoćne istorijske nauke na jugoslovenskim i srpskim univerzitetima - razvoj i perspektive
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za istoriju

e-adresa: atlagicmarko@gmail.com, dalibor.elezovic@pr.ac.rs

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

U radu se govori o istorijatu pomoćnih istorijskih nauka, kao nastavnog predmeta i njegovim predavačima na jugoslovenskim i srpskim univerzitetima. Sagledava se savremena zastupljenost pomoćnih istorijskih nauka, kao i perspektive njihovog razvoja. Konstatuje se da su pomoćne istorijske nauke nezaobilazne u procesu pisanja i razumevanja istorije i društvenih odnosa.

Ključne reči

Reference

Antoljak, S. (1995) Milan Sufflay kao paleograf i diplomatičar. Arhivski vjesnik, (38): 133-148
Antoljak, S. (1990) Miho Barada (1889-1989). Arhivski vjesnik, 33(34): 95-110
Antoljak, S. (1971) Pomoćne istorijske nauke. Kraljevo: Istorijski arhiv
Atlagić, M. (2007) Pomoćne istorijske nauke u teoriji i praksi. Beograd: Centar za mitološke studije Republike Srbije
Atlagić, M., Šekularac, B. (1997) Pomoćne istorijske nauke. Priština: Felix
Bosnar, M. (2010) Korespondencija Josipa Matasovića u njegovom osobnom arhivskom fondu u Hrvatskom državnom arhivu. Arhivski vjesnik, (53): 311-321
de Chiapero, T.B.M. (2007) Aurelio (Zlatko) Tanodi. Prilog biografiji i bibliografija radova. Arhivski vjesnik, (50): 57-96
Deletić, Z. (2008) Miomir Dašić - uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka. u: Aranitović D. [ur.] Djelo akademika Miomira Dašića u ogledalu stručne i naučne kritike, Podgorica: Cid, 72-75
Dubler, A.M. (2005) Historische Hilfswissenschaften. u: Jorio M. [ur.] Historisches Lexikon der Schweiz, Band 6, Haab - Juon, Basel: Schwabe Verlag, 355-356
Fire, F. (1994) Radionica istorije. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Galović, T. (2003) Biobibliografski prilog o dr. Josipu Nagyu (1884-1981). Arhivski vjesnik, (45): 227-265
Galović, T. (2011) Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti. Arhivski vjesnik, 40(40): 45-61
Glavan, B. (2012) Novi udžbenik pomoćnih povijesnih znanosti. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 54, 360-362
Grafenauer, B. (1958/1959) Gregor Čremošnik. Zgodovinski časopis, (12-13): 313-325
Grdina, I. (1990) Gregor Čremošnik in cirilska paleografija. Zgodovinski časopis, 44(2): 159-169
Gulin, A. (2005) Jakov Stipišić - život i djelo. Zbornik odsijeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 23, VII-XVIII
Gusić, B. (1960) Miho Barada (1889-1989). Ljetopis JAZU, 64, 139-146
Jurković, T. (2001) Tadija Smičiklas, profesor Pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 18, 145-157
Kapitanović, V. (2012) Povijesna vrela i pomoćne znanosti. Split: Filozofski fakultet, Odsjek za povijest
Kožar, A., Balta, I. (2003) Pomoćne istorijske nauke. Tuzla: Arhiv Tuzlanskog kantona
Matijević, S. (2000-2001) Karlo Horvat i pomoćne istorijske znanosti. Zlatna dolina, Pžešćina, 6, 115-119
Milutinović, B. (2000) Pomoćne istorijske nauke - priručnik. Niš: Pelikan print
Novaković, S. (1990) Uvod u opštu metodologiju i istorija metodološke misli. Beograd: Filozofski fakultet
Popović, V. (1990) Evangelijar Svetog Dujma u Splitu. Crkva u svijetu, 25(3): 231-249
Stipišić, J. (1985) Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. Zagreb: Školska knjiga
Šanjek, F. (2005) Latinska paleografija i diplomatika. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Turčin, P. (2006) Rat i mir i rat. Beograd: Porta libris
Verona, E. (1958) Prinos povijesti Sveučilišne knjižnice u Zagrebu i njena uređenja (1773-1814). Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 4, 1-36
Zaggota, D. (1985) Josip Nagy. Historijski zbornik, 37(1): 341-342
Žontar, J. (2000) Historiografija i arhivistika. Arhivski vjesnik, (42): 169-176