Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
1993, vol. 10, br. 1-2, str. 31-32
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Đorđe Tasić kao svedok vremena

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

Đinđić, Z.D. (1988) Jugoslavija kao nedovršena država. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Đurić, I. (1990) Istorija - pribežište ili putokaz. Sarajevo: Svjetlost
Heler, A.F. (1984) Teorija istorije. Beograd: Rad
Lukić, R.D. (1984) Predgovor. u: Tasić Đorđe [ur.] Izbor rasprava i članaka iz teorije i filozofije prava, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Neght, O. (1975) Istorijska svest i besklasno društvo. Marksizam u svetu, br. 2, str. 23
Pavić, M. (1992) Sto sledećih godina. Dnevnik, Novi Sad, 11. XI
Tasić, Đ. (1925) Prava i dužnosti građana - šta je pravna demokratska država. Novi Sad: Matica srpska
Vračar, S.K. (1989) Značaj upoznavanja ustavotvorne prošlosti Srbije. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 5, str. 531
Vračar, S.K. (1989) Ustavnost srpske države u svom vremenu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 4, str. 387
Vukadinović, G. (1992) Velikan srpske pravne misli - 100-godišnjica rođenja prof. Đorđa Tasića. Dnevnik, Novi Sad, 11. XI, str. 17