Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2013, vol. 62, br. 2, str. 234-249
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2013
Istorijski izvori u funkciji razvoja istorijskog mišljenja u nastavi prirode i društva
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs, veljko.bandjur@uf.bg.ac.rs

Projekat

Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Sažetak

Podsticanje istorijskog mišljenja u nastavi predstavlja segment koji nastavu približava suštini istorijske nauke. Istorijsko istraživanje – istorijska analiza i interpretacija čini jednu od kategorija istorijskog mišljenja. Sprovedeno je istraživanje sa ciljem da se sagleda metodička strategija učitelja u radu na istorijskim izvorima u nastavi prirode i društva. Podaci su prikupljeni ispitivanjem stavova 289 učitelja o mestu i ulozi istorijskih izvora u nastavi prirode i društva, kao i posmatranjem metodičkog pristupa učitelja na časovima na kojima su realizovani istorijski sadržaji. Ispitana su i postignuća 648 učenika četvrtog razreda osnovne škole na zadacima koji se odnose na prepoznavanje i procenjivanje istorijskih izvora. Prikupljeni podaci ukazuju na to da učitelji nedovoljno često i uglavnom površno koriste istorijske izvore u nastavi prirode i društva, što je praćeno nezadovoljavajućim postignućima učenika na zadacima koji se odnose na izbor i vrednovanje istorijskih izvora.

Ključne reči

Reference

Andrews, T., Burke, F. (2007) What does it mean to think historically. Perspectives, br. 45 (1), 32-35
Bage, G. (2000) Thinking history. London &, New York: Routledge Falmer, pp. 4-14
Banđur, V., Blagdanić, S., Kartal, V. (2008) Kartografsko opismenjavanje učenika u mladjim razredima osnovne škole. u: Ivica Radovanović, Vera Ž. Radović [ur.] Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju - od postojećeg ka mogućem, Beograd: Učiteljski fakultet, 276-285
Blagdanić, S., Mićić, V. (2011) Istorijska činjenica i književni tekst - u mlađim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 24, br. 1, str. 27-38
Donaldson, M. (1988) Um deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Donovan, M.S., Bransford, J.D. (2005) How students learn: history in the classroom. Washington: The national academies press
Lee, A., Ashby, R. (2000) Progression in Historical Understanding among Students Ages 7-14. u: Knowing, Teaching & Learning History - National and Internatonal Perspectives, New York - London: New York University Press, 199-222
Mitrović, A.P. (1991) Raspravljanja sa Klio - o istoriji, istorijskoj svesti i istoriografiji. Sarajevo: Svjetlost
Pešić, J.M. (2008) Kritičko mišljenje - od logike do emancipatorne racionalnosti. Beograd: Institut za psihologiju
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešikan-Avramović, A. (1996) Treba li deci istorija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojanović, D. (2000) Izazovi nastave istorije. www.see-educoop.net/education-in/pdf/per-11-obraz-sr-yug-ser-srb-to2.pdf
Turner-Bisset, R. (2006) Creative teaching history in the primary classroom. London: David Fulton Publishers Ltd
van Sledright, B.A. (2002) Fifth Graders Investigating History in the Classroom: Results from a Researcher-Practitioner Design Experiment. Elementary School Journal, 103(2): 131
von Heyking, A. (2004) Historical thinking in the elementary years: A review of current research. Social studies research and teaching in elementary schools, broj 39(1), dostupno na: http://www2.education.ualberta.ca/css/css_39_1/ ARheyking_historical_thinking_ current_research.html
Weintraub, S. (2000) Whats this new crap?, Whats wrong with the old crap?: Changing history teaching in Oakland, California. u: Knowing, Teaching & Learning History - National and Internatonal Perspectives, New York - London: New York University Press, (178-193)