Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:9
  • full-text downloads in 30 days:0
article: 5 from 7  
Back back to result list
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2002, iss. 32, pp. 237-259
article language: Serbian
document type: unclassified
published on: 02/06/2007
Problem of historical sources exemplified by the past of Serbian people from northern Dalmatia

Abstract

Starling from the analysis of the actual state of the archive, museum and library activities of people, primarily the Serbs, who up to 5th August 1995 inhabited Northern Dalmatia in the area of the rivers Krka and Zrmanja, it can be concluded that it is not possible, at present, to do any research on the past of the Serbs from that region. The reason is quite simple - the majority of historical sources are kept in the institutions of Republic of Croatia. Hence the title of the paper. Despite all, seemingly insoluble problems, this situation could be overcome with the assistance of wider community - politicians, in the first place. Only then will it be possible to write inevitable history of the Serbs in Croatia, consequently the Serbs who used to live in the area of Northern Dubrovnik. All the efforts of Serbian scientists to deal with necessary research of historical trends of their people, including those from Northern Dalmatia will remain only a wishful thinking unless an access to ail historical sources is at their disposal. .

Keywords

References

*** (1979) Aktivnost muzeja, galerija i zbirki. Informatica museologica, Zagreb, 4, 46, 48
*** (1996) Ranjena crkva u Hrvatskoj - uništavanje sakralnih objekata u Hrvatskoj 1991-1995. Zagreb
*** (1968) Manastir Krupa: 1317-1967. Beograd
*** (1948) Riječ Uredništva. Historijski zbornik, Zagreb, str. 1-4, 217 1
*** (1972) Riječ Redakcije. in: Novi ljetopis Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta', Zagreb, 2, 5
*** (1968) Predgovor. in: Šidak Jaroslav, Mirjana Gross, Igor Karaman, Dragovan Šepić [ed.] Povijest hrvatskog naroda 1860-1914, Zagreb, str. XI
*** (1968) Biblioteke u Hrvatskoj. Zagreb
*** (1981) Muzeji, galerije i zbirke u SR Hrvatskoj. Zagreb
*** (1972) Adresar muzeja u SFRJ. Muzeologija, Zagreb, 12/27-74
*** (1962) Muzeji Jugoslavije. Beograd
*** (1979) Izvještaj sa 23. sjednice Muzejskog savjeta Hrvatske održane 21. XI 1979. Informatica museologica, Zagreb, 4, 118
*** (1926) Sjeverna Dalmacija - Kuglijevi putnički vodiči. Zagreb
Antoljak, S. (1978) Izvori za historiju naroda Jugoslavije - srednji vijek. Zadar: Filozofski fakultet
Batović, Š. (1974) Ostava iz Jagodnje Gornje u okviru zadnje faze liburnske kulture. Diadora, Zadar, 7 185
Batović, Š. (1982) 150 godina Arheološkog muzeja u Zadru - izložba. Zadar: Arheološki muzej, 41
Batović, Š. (1985) Prapovijesni ostaci u Islamu Grčkom. Zadarska revija, Zadar, 34/4-5, 283-308
Batović, Š. (1989) Istraživanje prapovijesti sjeverne Dalmacije od 1984. do 1988. godine. Diadora, Zadar, 11/5-57
Bauer, A., Nemet, K. (1957) Muzeji i arhivi. Zagreb: Izvršno veće Sabora Narodne Republike Hrvatske, Ured za informacije
Bianchi, F.C. (1879) Zara christiana. Zara, II 408
Borčić, V. (1971) Zbirka umjetnički obrađenog metala Srba u Hrvatskoj. Zagreb
Borčić, V. (1978) Zbirka slika odjela Srba u Hrvatskoj. Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske
Burić, T. (1988) Historijat istraživanja srednjovjekovnih lokaliteta u Benkovačkom kraju. in: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 2 71-75
Burkfellner, G. (1975) Glagolitische und kyrillische Handschriften in Österreich. in: Schriften der Balkankomission, Linguistische Abteilung, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften - Philosophisch-historische Klasse
Chiudina, G. (1891) Il Monastero di Sant' Arcangelo Il Dalmata. Zara, 26/39, 1
Čimbur, P. (1996) Slovo o dalmatinskim manastirima. Zagreb: Zajednica Srba u Hrvatskoj
Čolović, B. (1995) Ikonopis kninske krajine - Drniš, Dalmatinsko Kosovo, Čista Mala, Plavno, Knin, Tepljuh-Biočić, manastir Dragović, Biskupija, Strmica (Icon Painting of the Knin Krajina: Drniš, Dalmatinsko Kosovo, Čista Mala, Plavno, Knin, Tepljuh-Biočić, manastir Dr. Belgrade
Čolović, B. (1997) Ikonopis kninske krajine 2 - Bribir, Radljevac, Golubić i Strmica / Icon Painting of the Knin Krajina-2: Bribir, Radljevac, Golubić and Strmica. Belgrade
Čolović, B. (1995) Manastir Dragović - 1395-1995. Srpska Krajina, Beograd, 1/ nulti broj (10. X), 24-25
Čolović, B. (1997) Kako je izgledao stari manastir Dragović. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XVI-2, str. 143-158
Ćirković, S.M. (1968) Uvod u istorijske studije. Beograd, (predavanja po beleškama studenata)
Ćosić, B. Razvoj nedovoljno razvijenog područja u SRH u narednom razdoblju 1971-1975. Novi ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Zagreb, 1, 89-103
Ćurić, H. (1971) Arhivska zbirka Vladimira Desnice - prilog radu obrovačkog odbora i ustanka u Bosni 1875-1878. Sarajevo
Dakić, M. (1994) Srpska Krajina - istorijski temelji i nastanak. Knin: Iskra
Dašić, M. (1988) Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka. Titograd
Dautović, S. (1999) Pisci sa granice. NIN, Beograd, 2506 (07. 01), 32-33
Davidović, D., Durković-Jakšić, L. (1963) Istorija srpskih biblioteka 1801-1850. Beograd
Delonga, V. (1988) Pregled srednjovjekovnih lokaliteta Benkovačkog kraja. in: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 2 77-83
Dudan, A. (1922) La Dalmazia nell' arte Italiana. Milano
Đurđev, B. (1962) Esej o istorijskim izvorima. Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 12/961, 16
Fadić, I. (1989) Antička nekropola u Biljanima Donjim kod Zadra. Diadora, Zadar, 11/223-254
Fadić, I. (1988) Antičko staklo Asserije iz Arheološkog muzeja u Splitu. in: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 2 29-70
Folnesics, H. (1917) Die illuminierten Handschriften in Dalmatien. Leipzig
Fortis, A. (1774) Viaggio in Dalmazia. Venezia
Galić, P. (1969) Povijest zadarskih knjižnica. Zagreb
Gros, M. (1976) Historijska znanost - razvoj, oblik, smjerovi. Zagreb: Centar za povijesne znanosti
Gunjača, Z. (1989) O srednjovjekovnim arheološkim nalazima i nalazištima u Smrdeljima kod Kistanja. Diadora, Zadar, 11/363-406
Heler, A.F. (1984) Teorija istorije. Beograd: Rad
Ilakovac, B. (1982) Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije. Zadar-Zagreb
Jackson, T.G. (1887) Dalmatia the Quarnero and Istria with Cettigne in Montenegro the island of Grado. London, II
Jalić, J. (1979) Rad Muzeja Drniške krajine u 1978. godini. Informatica museologica, Zagreb, 1, 26
Jalić-Lunić, J. (1984) Obnovljeni Muzej Drniške krajine. Informatica museologica, Zagreb, 4, 15-16
Jelić, L. (1898) Lički sandžakat i postanje Mletačke krajine. Narodni koledar Matice dalmatinske, Zadar, 36/106-108
Jelovina, D., Vrsalović, D. (1981) Srednjovjekovno groblje na 'Begovači' u selu Biljanima Donjim kod Zadra. Starohrvatska prosvjeta, Split, serija III, sv. 11
Jurić, R. (1988) Srednjovjekovni nakit na benkovačkom području. in: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 2 85-106
Korać, S. (1987) Pregled književnog rada Srba u Hrvatskoj. Zagreb
Korać, S. (1971) Predgovor. in: Vjetrom vijani - spomenica Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta', Zagreb
Kovačević, R. (1970) Izložba u manastiru: Zanimljiva inicijativa iz manastira Krke. Politika, Beograd, 14.avgusta, 12
Kovačević, R. (1977) Katakombe u kanjonu: Manastir Krka i mnoge tvrđave duž ove reke čekaju da budu detaljno istraženi i zaštićeni. Politika, Beograd, 9.oktobra 12
Krestić, V.Đ. (1996) Državno i istorijsko pravo Hrvatske - koren zla i sukoba sa Srbima. in: Republika Srpska Krajina, Knin-Beograd, 102
Krestić, V.Đ. (1995) Državno i istorijsko pravo Hrvatske - osnov sukoba sa Srbima. Zbornik Matice srpske za istoriju, 51
Krstanović, Z. (1978) Krkom od izvora do ušća. Slobodna Dalmacija, Split, 36/10479, 3
Lavalle, J. (1802) Voyage pittoresque et historique de l'Istrie et Dalmatie. Paris
Luigi, M. (1874) Manuale del Regno di Dalmazia. Zara, 4/158
Madirazza, F. (1911) Storia e costitucione dei communi Dalmati. Spalato, 161
Medaković, D. (1994) Početak opisanija srpskih manastira u Dalmaciji i Hrvatskoj. Danica: srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu, 1, 219-229
Medaković, D. (1950) Srpska umetnost u severnoj Dalmaciji. Glas Narodnog fronta Srbije, Beograd, 5.aprila, 1487, 3
Medaković, D. (1950) Srpska umetnost u severnoj Dalmaciji. in: Muzeji, Beograd, 5, 184-193
Medaković, D. (1957) Odnošenje starih srpskih knjiga iz sjeverne Dalmacije. Zadarska revija, Zadar, 6/2, 147-150
Mišina, V.Đ. (1994) Sveti Spas u Cetini. Beograd-Knin
Mišina, V.Đ. (1994) Stefan Knežević 1806-1890 - vladika dalmatinsko-istrijski. Beograd-Knin
Mitrović, A.P. (1991) Raspravljanja sa Klio - o istoriji, istorijskoj svesti i istoriografiji. Sarajevo: Svjetlost
Monastir, P.G. (1848) Krupa u Dalmacii. Srpsko-dalmatinski magazin / SDM, 14/1849 152-162 , Zadar /1848/, 152-162; Manastir Krupa: /1317-1967/, Beograd 1968;
Mošin, V., Traljić, S.M. (1956) Ćirilske isprave i pisma u Arhivu Jugoslavenske akademije. Starine JAZU, Zagreb, knj. 46, 189-214
Mošin, V., Radeka, M. (1958) Ćirilski rukopisi u sjevernoj Dalmaciji. Starine JAZU, Zagreb, 48/189-214
Mošin, V. (1970) Stari rukopisi Srba u Hrvatskoj od XIII do XX stoljeća. Zagreb
Mošin, V.A. (1971) Ćirilski rukopisi u Povijesnom muzeju Hrvatske i Kopitareva zbirka slovenskih rukopisa i Cojsov ćirilski odlomak u Ljubljani. Beograd: Narodna biblioteka SR Srbije
Oštrić, O. (1954) Etnografski muzej. in: Muzeji i zbirke Zadra, Zagreb
Peleš, R. (1979) Čisto, kao suza. Oko, Zagreb, 14-28. VI br. 189, 4
Peričić, Š. (1960) Posjet nekolicine Rusa Dalmaciji u prošlom stoljeću. in: Dubrovnik, Dubrovnik
Petermann, R.E. (1899) Führer durch Dalmatien. Wien
Petranović, G. (1859) Povest o svetoro destvenskom monastiru Dragoviću u pravosl. eparhii dalmatinskoá. Zadar
Petranović, T. Iz obšteitelnog Monastira Krke u Dalmaciái, meseca Avgusta leta 1833. Novia serbskia letopis, Pešta, knj.43 12/1838, 85-89
Radeka, M. (1971) Prilozi o spomenicima kulture kod Srba u sjevernoj Dalmaciji. in: Almanah - Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb, 157-288
Radeka, M. (1971) Moja po Dalmaciji starina radi 10-godišnja stranstvovanja. in: Almanah - Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb, 293
Rašković, D. (1993) Drniš 1900-1914. Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, br. 27, str. 85-105
Rašković, D., Zorica, S. (1994) Drniška Krajina - ljudi i događaji. Beograd: Zavičajni klub 'Kninska krajina'
Savić, M. (1991) Dvori Janković - skica muzeja. Benkovački magazin, Benkovac, 1 28-34
Savić, M. (1992) Benkovac, Islam Grčki, Kula Atlagića, Kolarina i Brgud. in: Ikonopis Dalmatinske Krajine s ratom ugroženih Ravnih Kotara (Icon Painting of the Dalmatian Krajina from the regions imperialled by the war), Beograd, str. 15-29, katalog izložbe
Savić, M. (1993) Srpske crkve u Skradinu i njihove ikone. Srpska zora - magazin Srpske Krajine, Knin, 4/7, 284-303
Savić, M. (1994) Srpske crkve i ikonopis Ravnih Kotara. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XV-2, str. 101-128
Senc, S., ur. (1910) Grčko-hrvatski rječnik za škole. Zagreb: Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. Vlade
Simić Pribislav, Protođakon (1994) Crkvena umetnost - pregled razvoja graditeljstva i životopisa. Beograd
Skovran, A. (1970) Nepoznati majstor ikonopisa crkve sv. Đurđa u Gornjim Biljanima. in: Dalmatinski episkop Simeon Končarević i njegovo doba - spomenica o 200-godišnjici njegove smrti 1769-1969, Beograd, str. 21-50
Skovran, A. (1972) Nepoznato delo zografa Jovana Apake. Zograf
Skovran, A. (1995) Pavle Kozlica arhimandrit manastira Krupe. Srpska Krajina, Beograd, 1/ nulti broj (10.oktobra), 22-23
Stanojević, S. (1937) Istorija srpskog naroda u srednjem veku. Beograd: Srpska kraljevska akademija, tom I: Izvori i istoriografija, knj. 1: O izvorima
Stojanović, L. (1885) Nekoliko rukopisa bečke carske biblioteke - jedan apokrifni zbornik XVII stoleća. Glasnik Srpskog učenog društva / GSUD, knj.63
Stošić, L. (1993) Srpski manastiri u Severnoj Dalmaciji, na Baniji i u Gorskom Kotaru. Srpska zora - magazin Srpske Krajine, Knin, 4/, sv. 7, 304-315
Strgačić, A. (1959) Inventar fonda matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru. Arhivski vjesnik, Zagreb, 2/ sv. 2, 490
Sučević, B.P. (1951) Proučavanje kulturnih i istoriskih spomenika Srba u Hrvatskoj. Srpska riječ, Zagreb, 9/322
Suić, M. (1954) Muzeji i zbirke Zadra. Zagreb
Šercer, M. (1985) Zbirka starog oružja obitelji Vladana Desnice. Zadarska revija, Zadar, 34/4-5, 363
Šišić, F. (1914) Priručnik izvora hrvatske historije. Zagreb, dio I, čest 1
Škrbić, N. (1994) Manastir Krka. in: Savetovanje /1/ o funkcionisanju zdravstvene službe SAO Krajine u ratu 1991. godine u manastiru Krki 12. XII 1991, zbornik radova i izvještaja, Beograd-Knin, str. 7-8
Šulc, B. (1980) Muzejsko-galerijske organizacije u SR Hrvatskoj. Informatica museologica, Zagreb, 2-3, 65
Šuput, M. (1984) Srpska arhitektura u doba turske vlasti 1459-1690. Beograd
Urlić-Ivanović Grgur, Biokovac (1893) Preko Bukovice na Kreglevića grad - Kegal grad. Narodni list, Zadar, 31/80, 1
Uroš, M., Dmitrović, J. (1994) Tromeđa - tri međe jednog naroda. Beograd: Zavičajni klub 'Kninska krajina'
Uzelac, S. (1996) U posjeti manastiru 'Krupi ' nakon 'Oluje'. Prosvjeta, Zagreb, 3 (28)/ br. 17/18 (627/628), april, 34-36
Veselinović, R.L. (1982) Umetnost u Srba Severne Dalmacije u XVIII stoleću - prilog istoriji srpske umetnosti u XVIII veku. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, str. 199-214 18
Vladimir, M. (1964) Ćirilske rukopisi i pisma Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu. in: Radovi Staroslavenskog instituta, Zagreb, knj. 4
von Eitelberger, E.R. (1884) Die mittelalterlichen Kunstdenkmale Dalmatiens in Arbe, Zara, Trau Spalato und Ragusa. Wien
Vujičić, R. (1987) Prilog poznavanju ikonopisa Benkovačkog kraja. in: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 1 187-194
Wilkinson, G.J. (1848) Dalmatia and Montenegro, with a journey to Mostar and Herzegovina. London
Zec, S. (1971) Srpsko kulturno društvo 'Prosvjeta' 1944-1969. in: Vjetrom vijani: spomenica Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta', Zagreb, 9, 38
Živković, P. (1980) Rad Muzeja Kninske krajine u 1979. godini. Informatica museologica, Zagreb, 2-3, 116