Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
Teme
2001, vol. 25, br. 1-4, str. 103-120
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Teorijsko-metodološke implikacije promena unutar istoriografskog diskursa
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Sažetak

U ovom radu raspravlja se pre svega o posledicama preobražaja unutar istoriografskog diskursa iz ugla francuske istoriografske tradicije, pre svega strukturalne istoriografije, odn. škole Anala. Razlozi ovoj 'jednostranosti' i favorizovanju jedne tradicije na račun ostalih leži naravno, osim u (subjektivnoj) ograničenosti autora ovoga spisa, i u činjenici da je škola Anala, po autoritativnom sudu ostalih istraživača verovatno najuticajnija orijentacija u istoriografiji u poslednjih nekoliko decenija.

Ključne reči

Reference

Antonić, S. (1995) Izazovi istorijske sociologije - teotijsko-metodološki problemi proučavanja evolucije predgrađanskih društava. Beograd: Institut za političke studije
Aries, P. (1988) L'histoire des mentalites. u: le Goff Jacques [ur.] La nouvelle histoire, Paris: CEPL
Bart, R. (1979) Istorija ili književnost. u: Književnost, mitologija, semiologija, Beograd: Nolit
Bogdanović, M.I. (1993) Metodološke studije. Beograd: Institut za političke studije
Braudel, F. (1976) Foreword. u: Stoianovich Traian [ur.] French historical method: The annales paradigm, Ithaca-London, itd: Cornell University Press
Braudel, F. (1990) Civilizacije kroz povijest. Zagreb: Globus
Braudel, F. (1997/1998) Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II. Zagreb: Antibarbarus
Brodel, F. (1992) Spisi o istoriji. Beograd: Srpska književna zadruga
Burke, P. (1990) The French historical revolution: The Annales School, 1929-89. Cambridge, itd: Polity Press
Dibi, Ž. (1970) Istorija mentaliteta. Treći program Radio Beograda, proleće
Duby, G. Socijalna historija i društvene ideologije. Zagreb: Naše teme
Duby, G. (1978) Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme. Paris: Gallimard
Fire, F. (1994) Radionica istorije. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Fuko, M. (1999) Arheologija znanja. Beograd: Plato
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - rođenje zatvora. Beograd: Prosveta
Gros, M. (1980) Historijska znanost - razvoj, oblik, smjerovi. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Habermas, J. (1984) Povest i evolucija. Marksizam u svetu, br. 1
Koka, J. (1994) O istorijskoj nauci - ogledi. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
le Gof, Ž. (1992) Nastanak čistilišta. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
le Goff, J. (1988) L'histoire nouvelle. u: le Goff Jacques [ur.] La nouvelle histoire, Paris: CEPL
le Rua, L.E. (1986) Naučnost istorije, istoričnost nauke. u: Mihalski Kšištof [ur.] Čovek u društvenim naukama, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Milenković, P.D. (1994) Sociološka istorija ili istorijska sociologija. Sociologija, vol. 36, br. 3, str. 303-314
Milenković, P.D. (1995) Srednjovekovni brak i ideologije u analizi Georgesa Dubyja. Sociologija, vol. 37, br. 3, str. 301-311
Milenković, P.D. (2000) Fransoa Fireovo mišljenje revolucije. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, br. 28, str. 351-364
Milenković, P.D. (2001) Fernan Brodel i dugo trajanje. Sociologija, vol. 43, br. 1, str. 59-80
Milić, V. (1986) Sociologija saznanja. Sarajevo: Veselin Masleša
Mitrović, A.P. (1991) Raspravljanja sa Klio - o istoriji, istorijskoj svesti i istoriografiji. Sarajevo: Svjetlost
Pomian, K. (1988) L'histoire de structures. u: le Goff Jacques [ur.] La nouvelle histoire, Paris: CEPL
Riker, P. (1987) Šta me zaokuplja već trideset godina. Treći program Radio Beograda
Riker, P. (1993) Vreme i priče. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Topolski, J. (1984) Istorijska činjenica. Marksizam u svetu, br. 1
Topolski, J. (1984) Istorijski proces - istorijske zakonitosti. Marksizam u svetu, br. 1
Veyne, P. (1971/1978) Comment on écrit l'histoire: Essai d'épistémologie. Paris: Seuil
Vovelle, M. (1988) L'histoire et la longue durée. u: le Goff Jacques [ur.] La nouvelle histoire, Paris: CEPL