Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
1993, vol. 27, br. 1-4, str. 89-134
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Nauka kao predmet savremene srpske istoriografije
Beograd

Sažetak

Na početku članka je istaknuto daje provincijalizam jedna od osobina savremene srpske istoriografije. On se ogleda u zapostavljanju opšte istorije, celovitih i temeljitih proučavanja istorije zemalja i naroda s kojima su Srbija i srpski narod stajali u dugotrajnim tesnim međusobnim odnosima, kao i površnom praćenju međunarodnih idejnih i istraživačkih kretanja u istoriografiji. Zatim se razmatra kako je razvoj nauke i tehnike uključen u tri knjige o istoriji novovekovne Evrope. Najveći deo članka odnosi se na istoriografiju srpske nauke: ukazuje se na ograničavanje profesionalne istoriografije na nauku 19. i početkom 20. veka; izuzetak su kulturnoistorijske nauke; istaknuta je značajna uloga istoriografa-ljubitelja ('amatera'), naročito u proučavanju medicine i narodnog zdravlja; prikazano je učešće u međunarodnom naučnom opštenju istaknutih naučnika iz prirodnih i društvenih nauka; analizirano je nekoliko sporova i sukoba u organizaciji nauke pre 1. svetskog rata, koji su većinom bili naučnopolitičke prirode; konačno, ukazano je da materijalno-finansijski uslovi razvoja nauke u Srbiji još nisu temeljitije proučeni.

Reference

*** (1960) Grande Larousse encyclopédique en dix volumes
*** (1972) Grande Encyclopédie, Larousse
*** Hilandarski medicinski kodeks. N517, str. XLVII
*** (1974) New Encyclopaedia Britanica
*** (1981) Sovetskaja ënciklopedija. Moskva
*** (1970) Spomenica posvećena stogodišnjici Cvijićevog rođenja. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 49-58
*** (1971) Spomenica posvećena stogodišnjici rođenja T. Đorđevića. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 33-65
*** (1970-1981) Bol'šaja sovetskaja ënciklopedija. Moskva: OGIZ RSFSR
*** (1982) Spomenica G. Ostrogorskog. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, br. 12-1, str. 1-14
*** (1955) Spomenica I. Ruvarcu. Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 148-161
*** (1987) The encyclopedia americana: International edition. 30 vol
*** (1966) Brockhaus Encyclopadie in zwanzig Banden
*** (1967) Zakon o univerzitetu iz 1905. g. u: Zbornik zakona i uredaba o Liceju, Velikoj Školi i Univerzitetu, Beograd: Naučna knjiga
Anđelić, T.P., ur. (1979) Život i delo Milutina Milankovića. Beograd: Galerija SANU, 181-194
Ben-David, J. (1986) Uloga znanstvenika u društvu. Zagreb: Školska knjiga
Bernal, J.D. (1969) Science and history. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Bernheim, E.H. (1889) Lehrbuch der geschichtlichen Methode
Berr, N. (1953) Synthose en histoire. Beograd: Michel
Cipolla, C., ur. (1976) Fontana economic history of Europe. London-New York: Harper Collins
Ćorović, V. (1936) Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske u XX veku. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije
Ćunković, S. (1971) Školstvo i prosveta u Srbiji u XIX veku - katalog izložbe. Beograd: Pedagoški muzej
Daumas, M., ur. Histoire générale des techniques. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Djelineo, S. (1971) Biologija, fiziologija
Droysen, J.G. (1943) Historik. Vorlesung über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte. Munchen-Wien: Oldenbourg Verlag
Đorđević, S.P. (1938) Srpsko lekarsko društvo u osnivanju Medicinskog fakulteta. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Ekmečić, M., ur. (1981) Istorija srpskog naroda. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, knj. 6/2. str. 462-505
Gottschalk, L., Mackinney, L.C., Pritchard, E.H. (1974) Temelji modernog svijeta - znanost i tehnologija. Zagreb: Naprijed
Grbić, B., Filipi-Matutinović, S. (1988) Bibliografija radova na Beogradskom univerzitetu, 1983-1987. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Grmek, M.D. (1970) Doprinos jugoslovenskih naroda medicinskim naukama u svijetu. Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae, vol. 10, br. 2, str. 14-56
Gros, M. (1976) Historijska znanost - razvoj, oblik, smjerovi. Zagreb: Centar za povijesne znanosti
Heler, A.F. (1984) Teorija istorije. Beograd: Rad
Janićijević, M.M. (1984) Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Jelačić, A. (1929) Istorija Rusije. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Jorga, N. (1939) Istorija Rumuna i njihove civilizacije. Vršac
Jovanović Milan, Batut (1899) Medicinski fakultet srpskog universiteta. Beograd: Državna štamparija
Jovičić, M.Z. (1911) Ispravka. Glas - Srpska kraljevska akademija / Glas SKA, vol. 25, str. 136-7
Jovičić, M.Z. (1926) Naučnik bez savesti. Beograd: Mlada Srbija
Kant, I. (1974) Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države. Beograd: Časopis Ideje
Katić, R.V. (1967) Srpska medicina od IX do XIX veka. Beograd: Naučno delo, posebna izdanja, knj. CDXV, str. 22-317
Katić, R.V. (1981) Poreklo srpske srednjovekovne medicine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Katić, R.V. (1965) O pojavi i suzbijanju zaraznih bolesti kod Srba od 1202. do 1813 godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 60-145
Katić, R.V. (1989) Uvodna studija u Hilandarski medicinski kodeks N517. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, str. XI-LI
Kolakowski, L. (1966/1972) Positivist philosophy. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Kuhn, T.S. (1977) The essential tension. Chicago, itd: University of Chicago Press
Kun, T.S. (1974) Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit
Lampe, J.R., Jackson, M.R. (1982) Balkan economic history: From imperial borderlands to developing nations 1550-1950. Bloomington, itd: Indiana University Press
Langlois, Ch.V., Seignobos, Ch. (1989) Introduction aux etudes historiques. Paris: Hachette
Lazarević-Bojović, S.D. (1989) Hemija u Srbiji u XIX veku. Beograd: Naučna knjiga
Lazarević-Bojović, S.D. (1988) Nastava hemije između dva svetska rata. u: Univerzitet u Beogradu 1838-1938., Beograd: Savremena administracija
Leko, M. (1905) U kakvoj nam biljnoj hrani oskudevaju zemlje. Težak, vol. 36, br. 22, str. 169-171
Leko, M. (1987) Odgovor na III ispravku G.S. Lozanića. Dnevni list, str. 19
Lozanić, S. (1925) Acetilen se polimerizuje a ne transmituje. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU, knj. 230, str. 1-4
Lozanić, S. (1906) Značaj nauke za poljoprivredu. Beograd
Mayer, E., Diklić, N. Nomenclator Pančićianus. u: Pančićev zbornik, str. 3-26
Milanković, M. (1954) Istorija astronomske nauke - od njenih prvih početaka do 1727. Beograd: Naučna knjiga
Milić, D. (1970) Strani kapital u rudarstvu Srbije do 1918. Beograd: Istorijski institut
Milić, V. (1980) Sociologija saznanja i sociologija nauke. Sociologija
Milić, V. (1977) Nastajanje sociologije nauke - od 20-tih do kraja 50-tih godina. Sociologija, vol. 19, br. 1, str. 9-38
Milić, V. (1992) Još o doprinosu marksista nastajanju sociologije i društvene istorije nauke. Sociologija, vol. 34, br. 3, str. 403-423
Milić, V. (1978) Savremeno stanje sociologije nauke. Sociologija, br. 4, str. 361-434
Milić, V. (1986) Sociologija saznanja. Sarajevo: Veselin Masleša
Mitchell, B.R. (1975) European historical statistics, 1750-1970. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Mitrović, A.P. (1991) Raspravljanja sa Klio - o istoriji, istorijskoj svesti i istoriografiji. Sarajevo: Svjetlost
Moraze, Ch., i dr. (1976) Devetnaesto stoljeće. Zagreb: Naprijed, Opći uvod, 1. i 2. dio: Znanstvena i industrijska revolucija, (1969)
Obradović, N.M. (1973) U spomen sto godina nauke o mašinama. Beograd: Mašinski fakultet
Ostrogorski, G. (1969) Sabrana dela. Beograd, itd: Prosveta
Popov, Č. (1989) Građanska Evropa. Novi Sad: Matica srpska
Popović, V. (1941) Istorija novog veka 1492-1815. Beograd: Zadužbina Luke Ćelovića Trebinjca
Porter, R. (1990) The history of science and the history of society. u: Olby R.C. i dr. [ur.] A companion to the history of modern science, London, itd: Routledge and Kegan Paul
Samardžić, R. (1976) Pisci srpske istorije. Beograd, itd: Prosveta, I-III
Singer, Ch., i dr., ur. (1954) A history ol technology. Oxford: Clarendon Press
Stanojević, V. (1962) Istorija medicine. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Šahović, K. (1898) Patološka anatomija
Šoškić, B. (1974) Razvoj ekonomske misli. Beograd: Savremena administracija
Taton, R., ur. (1957) Histoire générale des sciences. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Treveljan, G.M. (1942) Društvena istorija Engleske. Beograd
Trgovčević-Mitrović, L.M. (1986) Naučnici Srbije i stvaranje jugoslovenske države 1914-1920. Beograd: Narodna knjiga
Trgovčević-Mitrović, L.M. (1988) Sudije u inostranstvu prve generacije unverzitetskih nastavnika. u: Univerzitet u Beogradu 1838-1938., Beograd: Savremena administracija
Trifunović, D.V. (1970) Letopis života i rada Mihaila Petrovića. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 49-58
Vajthed, A.N. (1953/1976) Nauka i moderni svet. Beograd: Nolit
Živojinović, D.R. (1985) Uspon Evrope, 1450-1789. Novi Sad: Matica srpska