Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2016, br. 7, str. 153-168
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 14/05/2016
doi: 10.5937/gufv1607153P
Uticaj Djuijeve koncepcije vaspitanja na određenje vaspitanja kod srpskih pedagoga
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Sažetak

Cilj ovog rada bio je da istraži opseg uticaja pedagoškog učenja Džona Djuja na određenje vaspitanja i ciljeva vaspitanja kod srpskih pedagoga. Kao referentne tačke poređenja određeni su Djuijevi stavovi o odnosu pojedinca i društva pri određenju vaspitanja, odnos prema rastu, razvoju i iskustvu u vaspitanju, uloga i vrsta interakcije u vaspitanju i fleksibilnost, otvorenost i razvojnost ciljeva vaspitanja. U odnosu na njih analizirana su određenja vaspitanja u radovima najznačajnih pedagoga prve polovine 20. veka i u udžbenicima Pedagogije u drugoj polovini veka. Istraživanje je pokazalo da se konkretan uticaj može prepoznati samo kod predstavnika pokreta za Novu školu i savremeno vaspitanje tridesetih godina 20. veka, Vićentija Rakića i Vojislava Mladenovića. On se najjasnije pokazuje u shvatanjima da je vaspitanje životna potreba i da je u funkciji individualnog i društvenog razvoja, što je u velikoj meri djuijevska interpretacija vaspitanja, u značaju iskustva, u dinamičkom shvatanju života, značaju navike za vaspitanje. U negovanju principa slobode i aktivnosti kroz igru i umetnost kod V. Rakića i razvijanjem principa aktivnosti pomoću sopstvenih doživljaja kod V. Mladenovića. Tokom druge polovine 20. veka, u posleratnoj srpskoj pedagogiji dugo nije bilo mesta za Djuijeve ideje, sve do sedamdesetih godina Djui se skoro i ne pominje. Od osamdesetih godina, njegove ideje se ponovo pojavljuju, ali ipak dolaze sporo, te se nešto jače prisustvo i prihvaćenost Djuijevih ideja oseća tek krajem 20. veka. Kod savremenih autora prepoznaju se sličnosti u stavovima, ali se one ne mogu odrediti kao direktan uticaj.

Ključne reči

određenje vaspitanja; srpski pedagozi; Djuijeva koncepcija vaspitanja

Reference

Adžić, S.M. (1892) Uvod u nauku o vaspitanju. Niš
Bakić, V. (1893) O vaspitnom prilagođavanju - pristupno predavanje. u: Potkonjak N. [ur.] Pedagoška shvatanja Vojislava Bakića, Beograd: Učiteljski fakultet, 2001
Cenić, S. (1999) Opšta pedagogija. Vranje: Učiteljski fakultet
Dewey, J. (1958) Art as experience. New York: Perigree
Djui, Dž. (1970) Vaspitanje i demokratija - uvod u filozofiju vaspitanja. Cetinje: Obod
Đorđević, J.Đ., Potkonjak, N.M. (1985) Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga
Đorđević, M., Ničković, R. (1991) Pedagogija. Niš: Prosveta
Ilić, M. (2004) O naučnom radu ‘beogradskog kruga' u drugoj polovini 20. vijeka. u: Jugoslovenska pedagogija druge polovine 20. veka, Užice: Učiteljski fakultet
Jovanović, D.J. (1939) Pedagoška misao u Jugoslaviji (1919-1938. god). u: Pedagoška Jugoslavija 1919-1938, Beograd, str. 5-29
Klapared, E. (1920) Pedagogija Džona Duia. Beograd: Rajković i Ćuković
Krneta, Lj., Potkonjak, M., Potkonjak, N. (1965) Pedagogija. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke Republike Srbije
Milošević, M. (1911) Opšta kulturna pedagogika kao nauka. Beograd: Štamparija Davidivić
Mladenović, V.R. (1931) Pedagoške rasprave i članci. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Mladenović, V. (1936) Opšta pedagogika. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Nedović, V. (1991) Prilozi teoriji obrazovanja. Kraljevo: Slovo
Nedović, V. (1998) Pedagoški ogledi Sretena Adžića. Jagodina
Nikolić, R. (2004) Konstituisanje školske pedagogije u drugoj polovini 20. veka. u: Jugoslovenska pedagogija druge polovine 20. veka, Užice: Učiteljski fakultet
Orlović-Potkonjak, M., Potkonjak, N. (1974) Opšta pedagogija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Parlić-Božović, J. (2004) Obrazovanje i vaspitanje u delima srpskih pedagoga (1918-1941). Priština: Institut za srpsku kulturu
Potkonjak, N.M. (1981) Rakićeva shvatanja pedagogije. u: Vićentije Rakić, 1881-1969 - ličnost, rad, pedagoške ideje, Beograd: Savez pedagoških društava Srbije
Potkonjak, N.M. (2001) Pedagoška shvatanja Vojislava Bakića. Beograd: Učiteljski fakultet
Potkonjak, N.M. (2001) Pedagoška shvatanja Vojislava Bakića. Beograd: Učiteljski fakultet
Radulaški, Lj. (1981) Shvatanja o faktorima razvoja ličnosti V. Rakića. u: Tešić V. [ur.] Dr Vićentije Rakić (1881-1969) - Ličnost, rad, pedagoške ideje, Beograd: Savez pedagoškoh društava SR Srbije
Radulaški, L.R. (1982) Pedagoška misao Vojislava Mladenovića. Beograd: Prosvetni pregled
Rakić, V. (1946) Vaspitanje igrom i umetnošću. Beograd, itd: Prosveta
Šević, M. (1923) Šta može vaspitanje. u: Pedagogijska knjižnica, Beograd: Rajković i Cuković, sv. 7
Teodosić, R. (1957) Pedagogika. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Tešić, V.M. (1981) Vićentije Rakić, 1881-1969 - ličnost, rad, pedagoške ideje. Beograd: Savez pedagoških društava Srbije