Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2010, vol. 23, br. 4, str. 14-22
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 01/02/2011
Uloga nastave umetnosti u svetlu savremenih tendencija u opštem obrazovanju
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: nevena.hadzi.jovancic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

U mnogim strategijama obrazovanja za budućnost ukazuje se na važnost povezivanja kognitivnih i emocionalnih procesa. U tom kontekstu, umetnost i procesi učenja u umetnosti se danas u svetu sve više prepoznaju kao saznajne oblasti od vitalnog značaja za harmoničan razvoj dece i mladih. U našem obrazovanju umetnosti se tretiraju kao nastavna oblast u domenu afektivnog a ne saznajnog razvoja ili kao dopuna predmetima iz oblasti društvenih nauka, manje kao bitni činioci koji učestvuju u izbalansiranom obrazovanju kompletne ličnosti. Stoga je nastala potreba da se umetnosti u opštem obrazovanju sagledaju iz sasvim novog ugla, primerenog razvojnim potrebama mladih, jedinstvenim vrednostima koje su svojstvene samo umetnosti, kao i izazovima dvadeset prvog veka. Sagledavanjem iz novog ugla, na osnovu jasno definisane uloge i funkcija umetnosti u opštem obrazovanju, obezbedio bi se i novi, teorijski zasnovan, pristup nastavi umetnosti. Novim pristupom uspostavlja se i nova obrazovna paradigma nastave umetnosti, koja u prvi plan stavlja autentičnu kognitivnu, razvojnu i kreativnu prirodu učenja u umetnosti i / ili pomoću umetnosti.

Ključne reči

obrazovanje u umetnosti i pomoću umetnosti; saznajni; kreativni i integrativni karakter umetnosti; funkcije umetnosti u opštem obrazovanju

Reference

Arnhajm, R. (1985) Vizuelno mišljenje - jedinstvo slike i pojma. Beograd: Univerzitet umetnosti
Dewey, J. (2005) Art as Experience. New York: Penguin Group
Efland, A.D. (2002) Art and Cognition: Integrating the visual art in the curriculum. New York: Teachers College, Columbia University Pres
Eisner, E. (2002) The arts and the creation of mind. New Haven: Yale University Press
Eisner, E.W. (2001) Should we create new aims for art education?. Art Education, 54,(5), Whats A Teacher to Do?, 6-10, National Art Education Association
Fidler, K. (1965) O prosudjivanju umetničkog dela. Beograd: Kultura
Gardner, H. (1993) Frames of mind: A theory of multiple intelligences. New York-Oxford: Basic Books
Koch, G. (1990) Rudolf Arnheim: The materialist of aesthetic illusion. u: Gestalt theory and reviewers practice: New German Critique
Komisija za razvoj školskog programa, Baucal, A., Begović, A., Bojović, V., Veljković, M., Dubljanin, S. (2003) Reforma obrazovanja u Republici Srbiji, Školski program - koncepcija, strategija, implementacija. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
Matsuura, K. (2006) u: World Conference on Arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century, Lisbon
Morin, E. (2002) Odgoj za budućnost - Sedam temeljnih spoznaja nužnih u odgoju za budućnost. Zagreb: Educa
Parsons, M. (1998) Review of Child development in art. Studies in Art Education, 40 (1). 80-91
Rakić, V. (1946) Vaspitanje igrom i umetnošću. Beograd, itd: Prosveta
Robinson, K. (2001) Out of our minds: Learning to be creative. Chichester: Capstone
Šiler, F. (1967) Pisma o estetskom vaspitanju čoveka. u: Šiler Fridrih [ur.] O lepom, Beograd: Kultura
Thistlewood, D. (2002) Herbert Read: PROSPECTS: The quarterly review of comparative education. Paris: UNESCO-International Bureau of Education, 24 (1/2), 375-90
Vigotskij, L.S. (1975) Psihologija umetnosti. Beograd: Nolit
Zask, Ž. (2004) Umetnost i demokratija - narodi umetnosti. Beograd: Clio