Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
1991, vol. 40, br. 4-5, str. 312-324
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Praktični pokušaji realizacije ideje 'slobodne škole'
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Sažetak

Nastale uglavnom šezdesetih i sedamdesetih godina, u okolnostima traženja novih puteva da se vaspitno-obrazovni rad u školi učini efikasnijim, 'slobodne škole', osnivane u privatnoj režiji kao alternativa javnim školskim sistemima, značajno su doprinele bogaćenju teorije i prakse školske pedagogije. I pored teškoća finansijske prirode sa kojima su se susretale, u njima je manje ili više uspešno organizovan rad koji je učenicima omogućavao vaspitanje, obrazovanje i, pre svega, život u sredini koja je po svojim vaspitno-obrazovnim mogućnostima bila daleko stimulativnija za njihov potpuniji psihofizički razvoj, od sredine koju je nudila javna škola. U organizaciji i radu 'slobodnih škola' učestvovali su i roditelji, i sama ta činjenica je doprinosila njihovoj većoj privlačnosti za učenike.

Reference

*** (1982) Samerhil - za i protiv. Beograd, itd: Prosveta
Brinkmann, G. (1974) Theorie der Schule-Konzepte und Kritik. Kronberg-Konigstein: Scriptor Verlag
Croall, J. (1983) Neill of Summerhil: The permanent rebel. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Denison, G. (1969) The first street school. u: Gross R. i Gross B. [ur.] Radical school reform, New York: Touchstone, str. 227-246
Graubard, A. (1972) Free the children-radical school reform and the free school movement. New York: Pantheon
Jorgesen, M. (1977) Škola koju su osnovali učenici. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kirsch, H.Ch. (1979) Bildung im Wandel. Frankfurt a/M, itd: Gustav Fischer Verlag
Kohl, A. (1969) A harlem class writes. u: Gross R. i Gross B. [ur.] Radical school reform, New York: Touchstone, str. 330-345
Kozol, J. (1972) Free schools. Boston, MA, itd: Houghton Mifflin
Neill, A.S. (1960) Summerhil: A radical approach to child rearing. New York: Hart
Nil, A.S. (1980) Slobodna deca Samerhila. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Perkinson, H.J. (1976) Two hundred years of American educational thought. New York: McKay
Rotzel, G. (1971) The school of rose valley. Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press
Tassinari, G. (1974) The 'scuola and quartiere' movement: A case study. u: Lister I. [ur.] Deschooling, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP