Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
Genero
2018, br. 22, str. 113-141
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 31/01/2020
doi: 10.5937/Genero1822113Z
Analiza i interpretacija performansa, hepeninga I body arta Katalin Ladik - feministička studija
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: anasimona01@gmail.com

Sažetak

Rad ispituje feminističke aspekte ili implikacije performansa, hepeninga i body arta neoavangardne jugoslovenske umetnice Katalin Ladik. Budući da je nastajala u specifičnim društvenim uslovima jugoslovenskog društva krajem šezdesetih, umetnost Ladik sa jedne strane ima svoj subverzivni feministički potencijal u vrlo patrijarhalnoj sredini, dok je sa druge možda upravo njegov proizvod, u tom smislu što pokazuje nedoslednosti, kontradikcije i diverzitet u shvatanju roda, rodnih uloga, Žene, feminiteta i emancipacije. Na osnovu radova nastalih u periodu od 1968. do 1983. godine, nastojaću da analiziram odnos umetnice prema polu, rodu, seksualnosti, polnoj razlici i rodnim ulogama, trudeći se da ukažem na društveni značaj (emancipatorski potencijal) feminističkih aspekata njenog rada, ali i pokušavajući da odgonetnem značenja njenog eklektičnog i hibridnog poimanja pomenutih pojmova i njihovo integrisanje u njenu ličnu teoriju, ili pre, mitologiju.

Ključne reči

feminizam; feministička istorija umetnosti; feministička umetnost; ženska umetnost; performans; body art; hepening; jugoslovenska neoavangarda

Reference

Batler, D. (2010) Nevolja s rodom. Loznica: Karpos
Carlson, M. (2004) Performance: A Critical Introduction. New York: Routledge
Case, S.E. (1990) Performing Feminisms. London: Johns Hopkins University
Drašković, D. (1982) Katalin Ladik muškim šovinistima: Izmišljam novi krik. Omladinske: List saveza socijalističke omladine Srbije, 354: 14
Đerić, Z. (1996) Ah taj rez! Erogen Zoon Katalin Ladik. ProFemina: časopis za žensku književnost i kulturu, 5-6: 144-147
Đurić, D. (2006) The Construction of Heterosexual and lesbian Identities in Katalin Ladik, Radmila Lazić and Aida Bagićs Poetry. u: Jelisaveta Blagojević, Katerina Kolozova, and Svetlana Slapšak [ur.] Gender and Identity: Theories from and/or on Southeastern Europe, Beograd: Centar za ženske studije, 175-195
Goodman, L., de Gay, J. (1998) The Routledge Reader in Gender and Performance. London: Taylor & Francis
Grgurić, I. (2006) Sinonim za provokaciju. Intervju sa Katalin Ladik. Građanski list, 22-23. jul
Irigare, L. (2014) Speculum drugog: žena. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kesić, V. (1981) Katalin Ladik: Ja sam javna žena. Start, 28. novembar: 72-74
Ladik, K. (1969) UFO Party. Polja: mesečnik za umetnost i kulturu, br. 133-135
Lazić, R. (1996) Mesto žudnje Katalin Ladik. ProFemina: časopis za žensku književnost i kulturu, 5/6: 136-143
Marion, Y.I. (2005) On Female Body Experience: Throwing Like a Girl and Other Essays. Oxford: Oxford University Press
Rešicki, D. (1989) Erogen Zoon: Intervju sa Katalin Ladik i njene pjesme. TEN: list Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 64/65: 16-17
Schneider, R. (2002) The Explicit Body in Performance. London: Taylor & Francis
Slapšak, S. (1996) Katalin Ladik: osvajanje opscenosti. ProFemina: časopis za žensku književnost i kulturu, 5/6: 140-143
Stavrić, L. (2008) Mala privatna revolucija: Ispovesti. NIN, 3. januar
Šuvaković, M. (2010) Moć žene: Katalin Ladik. Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Šuvaković, M. (2005) Pojmovnik teorije umetnosti. Beograd: Orion Art
Šuvaković, M. (2010) Neoavangarda i granice kulturalne politike: slučaj Katalin Ladik. Republika, XXII(474-475). Dostupno na: http:// www.republika.co.rs/474-475/22.html
Zelenović, A.S. (2016) Intervju sa Katalin Ladik. [Neobjavljeni intervju, Budimpešta, 29. april]